امین الله مفکر امینی

 

خطاب بتو هموطن


گریه مکن، ناله مکن، آه مکش، زکی نالی
که شیــــــران خفته، شغالان دارند، شغالی
زاغان به نوا گشته،  بــــه گلستان مـن وتو

سیه پوشــــان ندانند،  شرف وشان مـن وتو
کــــام مجویید ز سفره ای ایـن  کاسه لیسان

که حلال نیست سفره ای حرام خورده گا ن

جانی وقاتل و مـذهب فروشان شده رهبــــر
به صــریرمُلکی که دارد باندردٌروگوهــــر

بس است دیگرچال و فریب مجاهد وطالـب

فــــتواوگفــــتارشان نیـــاید بــــه هیچ قالـب
توهموطن، چــشم خرد، بدل ودیده بکن بـاز
با خدمتگاران  حقیقی وطن شو تو همسـا ز
مکن تکیه برسراب که نیســـت سراب رابقا
تکیه بر بنیاد سست،  نباشد خالــــــی ز جفا
همیاری با دزدوتاجر مذهب ودین خطاست
مومن  نگوید که این همیاری،  راه خداست
بهر خدا وشرف وشان انـسانی، بـکنید فـرق

فریب دشمنان مخورید  د گر بـــزرق وبرق
مفکر گوید این گفته ها زاعــــمال سرکشان

که سرکشان زجهان انسان نـــــدارند نشا ن

 

2014-19-08

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org