سه شنبه، ۵ اگست  ۲۰۰۸

لمر نوابی، با انگشتان سحر انگیز

 

لمر نوابی، که دوازده سال دارد، با فامیلش در شهر مانتریال کانادا زندگی می کند در سال ۱۹۹۶ عیسوی در فامیلی دیده به جهان گشوده که صدا و نوای دل انگیز موسیقی و بویژه صدای روحنواز بینجو گاه گاهی گوشهایش را نواز می داد. هنوز هفت سال بیش نداشت که صدای بی بدیل احمد ظاهر او را مجذوب خود ساخت و علاقمندیش به اهنگهای احمد ظاهر سر اغاز گامهای شد بسوی دنیای هنر موسیقی.

لمر نوابی از هفت سالگی در کنار درسهای مکتب شامل نخستین کورس اموزش سلفیژ شد و ضمناْ به نواختن پیانو در شکل موسیقی کلاسیک غربی اغاز نمود. او با فرا گرفتن اساسات و نوتیشن موسیقی کلاسیک، توانست اموخته ها و اندوخته هایش را با مهارت تمام در جریان سه کنسرت در سالهای ۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ عیسوی برای علاقمندان موسیقی به نمایش بگذارد. بهترین تحسین نامه ها و تقدیرنامه هارا نصیب خود گرداند. لمر نوابی، با وصف انکه شیفتهء موسیقی کلاسیک غربی است به موسیقی و هنرمندان کشورما چون "احمد ظاهر، فرهاد دریا، حبیب قادری و نجیب حق پرست نیز دلبستگی دارد و در اینده تصمیم دارد تا در کنسرتهایش به عنوان پیانو نواز ملیودی بهترین اهنگهای همین هنرمندان را تقدیم علاقمندان موسیقی نماید. موفقیت بیشتر برای لمر جان نوابی از تهء دل ارزو میدارم.

فضل الرحیم رحیم

۴ اگست ۲۰۰۸

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org