Sun, 19 Jun 2016 20:23:28

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


  
مارهاى آستين يكى پى ديگر سر برون مى آورند؟

 

بى نياز از اثبات است كه امپرياليزم بين المللى در راس امپرياليزم تبهكار و ويرانگر امريكا امروز در سراسر جهان از جنوب آسيا و آسياى مركزى گرفته تا كشورهاى شرق ميانه، شمال افريقا، كشورهاى امريكاى لاتين و ساير كشورهاى جهان بوسيله يكهزار پايگاه نظامى كه در كره زمين مستقر نموده است به بهانه حقوق بشر، دموكراسى، منافع امريكا، تروريزم و ساير كلمات و جملات فريب دهنده و اغواگرانه از هوا و زمين تعدادى از كشورها را به حمام خون تبديل نموده است.

هم اكنون از آسمان نيلگون و آفتابى افغانستان، عراق، يمن، ليبيا، سوريه، و جاهاى ديگر به فرمان بى قيد و شرط ايالات متحده امريكا خون و آتش مى بارد، مردمان اين كشورها منجمله مردم عذابديده، پا برهنه و گرسنه كشور عزيزم افغانستان در وجود حكومت هاى فاسد و دست نشانده امريكا هر روز در اين آتش مى سوزند اما حكومت دو سره كابل يكجا با امريكائيها چگونگى سوختن و كشته شدن افغانها را هر روز بتماشا مي گيرند بدون اينكه امريكائي ها كوچكترين عكس العملى را در مقابل تروريستان و دهشت افگنان انجام بدهند، اخيراً يك سلسله حملات تروريستى و دهشت افگنانه در ولايات لوگر، غزنى، كابل، بغلان، كندوز و يك هفته قبل در يكى از مساجد ولايت ننگرهار در زير زناخ امريكائي ها بوقوع پيوست، همچنان چيزي كه مايه شرم و تاسف است در همين نزديكي ها دو نفر اختطاف کننده های تروريست از محافظين ريیس جمهور كابل محمد اشرف غنى توسط نيروهاى امنيتى دستگير و در بازداشت بسر ميبرند، بقول معروف، كُفر اگر از كعبه خيزد كجا ماند مسلمانى، از همين روست كه شهروندان كابل، ارگ رياست جمهورى را بنام باشگاه آدم ربايان و تروريستان ياد مينمايند، نميخواهم در مورد اينكه تروريستان و دهشت افگنان روزانه در كشور ما بگونه سازمان يافته چه جنايات نا بخشودنى را انجام ميدهند بحث را آغاز كنم، از اين دست اقدامات جنايتكارانه در كتابها و مقالات نويسنده گان كشور بشكل وافر انعكاس يافته است ولى آنچه به عنوان يك حقيقت تلخ و انكار نا پذير قابل ذكر ميدانم كه در پيش چشم ما و جهانيان صورت ميگيرد ايجاد گروه هاى تروريستى و دهشت افگن است كه توسط ايالات متحده امريكا و شركاى بين المللى اش براى بدست آوردن غنيمت هاى بزرگ امريكا به ميان مى آيد، تنظيم هاى هفتگانه در پشاور پاكستان و هشتگانه در ايران، گروه طالبان افغانى و پاكستانى، گروه حقانى، القاعده عربى و افغانى، داعش عربى و افغانى و ديگر گروهك هاى تروريستى در كشورهاى عربى و غيرعربى در كُل ساخت ايالات متحده امريكا ميباشد.

كشورهاى عراق، سوريه و ليبيا اصلاً با نام داعش آشنائى نداشتند طوری که مردم افغانستان با نام طالب آشنائي نداشتند اما با حملات امريكا در عراق بذر داعش كاشته شد و حالا به نحو شايسته ثمر آنرا مي چشد اينكه میليونها مردم بيگناه كشورهاى نامبرده آواره و سر به نيست شدند براى امريكا و شركاى گوش به فرمانش يك امر عادى پنداشته ميشود، دولت امريكا در كمتر از يك هفته دولت صدام حسين را به بهانه داشتن سلاح اتمى با تمام ساز و برگ نظامى اش از پا درآورد اما يك گروهك تكفيرى تروريستى "داعش" را كه ساخته خودش است نميخواهد از بين ببرد، بارك اوباما بارها گفته است از بين بردن داعش زمانگير است و از بين بردن طالبان نفسگير ولى از بين بردن صدام حسين با اردوى نيرومندش در چهار روز خلاصه ميشود، به هرحال دوسال است كه مردم جهان را با تبليغات فريبنده شان بخاطر سركوب داعش فريب ميدهد آنگونه كه با مردم افغانستان از چال و نيرنگ استفاده مي نمايد يك گروه تروريستى را به آغوش ميكشد و گروه ديگر را به هوا پرتاب مينمايد، در حاليكه تروريستان خوب و بد ندارند.

عمر صديق متين امريكائي افغان تبار كه در شهر اورلاندوی امريكا ٤٩ نفر را به رگبار بست هوشدارى بود براى قصر سفيد و شركاى بين المللى امريكا مبنى بر اينكه گروهك تكفيرى و تروريستى موسوم به داعش نتنها در قلمرو كشورهاى عربى مصروف قتل و كشتار اند بل در اكثر كشورهاى جهان منجمله افغانستان وظيفه جلاد را عهده دار اند.

اين گروه تكفيرى از ايالات متحده امريكا گرفته تا كشورهاى اروپائي و ساير كشورهاى جهان هرازگاهى بخواهند به چنين اعمال تروريستى دست مى يابند. اين بار اول نيست كه امريكا با چنين عمل تروريستى مواجه ميشود هرچند كار شناسان و صاحب نظران اظهار عقيده نمودند، گويا اولين بار است در تاريخ امريكا چنين اتفاقى رخ ميدهد در حاليكه حادثه خونين يازده سپتامبر ٢٠٠١ به مراتب بزرگتر و خطرناكتر از اين بود با قربانى هاى بيشمار و تخريب آسمان خراشها بعداً سر و كله عاملين آن از يخن عربستان سعودى بيرون گرديد. بعد از شانزده سال عربستان سعودى متهم شناخته شد از مدت يكماه بدينسو غرامت خواستن امريكا براى قربانيان يازده سپتامبر ٢٠٠١ از عربستان سعودى سرخط رسانه هاى خبرى جهان بود اما فهميده نشد چه اتفاقى رخ داد، يك هفته قبل سخنگوى قصر سفيد اعلام نمود كه عربستان سعودى در حادثه يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ دخيل نبوده سعودى هاي كه در پشت سر تمام اسلاميست هاى بنيادگرا با حمايت هاى قوى مالى ايستاده اند براءت حاصل مينمايند بدين لحاظ نشانگاه امريكا از عربستان سعودى تغيیر موضع مى يابد و بسوى ايران نشانه گرفته ميشود تا باشد با استفاده از موقع ماشه فشار داده شود. ايالات متحده امريكا كه خود ضامن حفظ، نگهدارى و پرورش مارهاى افعى و كبراهاى خطرناك زهردار است سرانجام از آستين امريكا يكى پى ديگر سر برون آوردند و زهر خويش را تا آخرين قطره آن چكاندند. بارك اوباما ريیس جمهور امريكا اين حمله وحشيانه را اقدام تروريستى با انگيزه هاى نفرت خواند و گفته است اين حادثه بد ترين تيراندازى در تاريخ ايالات متحده امريكا بوده است ولى ريیس جمهور امريكا نگفت كه امريكا چگونه به اين جنايت بى نظير پاسخ خواهد داد اما در كشته شدن ملا اختر محمد منصور گفت كه تروريستان را دنبال مي كنيم؟ 

مردم جهان صلح مي خواهند اگر به قيمت گزاف هم تمام شود و اين آرزو را در سر مى پرورانند، جامعه جهانى به رهبرى امريكا بجاى اينكه در پى حفاظت و پرورش چنين مارهاى آستين تلاش نمايند و يا به تفرقه و نفاق ملتها بكوشند بايد صادقانه در صدد خشكاندن كاريزها و چشمه هاي كه تروريستهاى بين المللى از آن سيرآب ميگردند شجاعانه عمل نمايند در غير آن منتظر عواقب ناگوار آن چون فرانسه و بلجيم خواهيم بود.

به اميد روزي كه يك جهان فارغ از تروريستان و دهشت افگنان داشته باشيم .

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش ١٥.٦.٢٠١٦

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)