دوشنبه، ۲۹ اکتوبر ۲۰۰۷

محفل عیدی افغانهای مقیم
 شهر هامبورگ المان

 از سالیانیست که کتله عظیمی از افغانها بنابر علل مختلف و وضع نا مساعد افغانستان را ترک گفته اند و در شهر هامبورگ کشور المان زندگی دارند و مسایل فرهنگی را به هر نوعی که باشد اجرا میدارند تا این عنعنات و رسوم بارور شود و اطفال شان به گونه رسم وطنی از این عنعنات پسندیده بیاموزند و در آینده آنرا تجلیل بدارند، اینبار نیز مانند سالهای قبل به ارجگذاری از عید، عیدی که با تمام رنگ و بوی معنوی اش، به نوعی با فرهنگ بومی کشور عزیز مان افغانستان درآمیخته است، در شب تاریخی  ۲۰/۷/۱۳۸۶ مطابق ۱۲ اکتوبر سال جاری تجلیل بعمل آمد و حقا که گرداننده گانش آنرا بصورت شانداری تنظیم کرده بودند .

  درآغاز این محفل که بیشتر از ۸۲۰ نفربا چهره های خندان و لباس های مفاخر گرد هم آمده بودند، محترمه خانم  فریبا شمال عظیمی و محترم رفیع قادری با ارائه صحبت های زیبای شان مهمانان را خیر مقدم گفته و با کلمات و جملات  زیبا به محفل رنگ و بوی زیباتر بخشیدند. 

در محفل که از ساعت ۸  آغاز یافته بود در آن هنرمندان و آواز خوانان ورزیده و سرشناس کشور مانند آقایان:

ـ  (احمد مرید، حشمت احسان مند، همایون، و پیمان حبیب زی، و همچنان جفت هنری محترم حفیظ علی و محترمه دیفانی علی) شرکت داشتند و زمینه رقص و پایکوبی و شادی وسرور را بیشتر از پیش مساعد مینمودند و مهمانان نیز بجواب هنرمندان را با کف زدنها  و رقصیدنها بدرقه می داشتند .

 محفل تنها در ساز و سرود خلاصه نمی شد بلکه خانم حمیده عبدالله و اقای گنجعلی عبدالله با اجرای نمایشنامه های کمیدی دل غمین غربت یافته گان افغان را به شادی می آورد ولب های پند زده را چون گل می شگفتاند.

این محفل زیبا که ساعت هشت آغاز گردیده بود تا ساعت  نزدیک سه شب ادامه داشت، اگرچه گزارشی از این محفل 7 ساعته بسیار اند ولی به نسبت اینکه جریان مکمل این محفل به همین نزدیکی ها از طریق تلویزیون آریانا که از کابل نشرات پخش میدارد  به نشر سپرده خواهد شد، تلویزیونی که  توانسته با پخش برنامه های قشنگ و مختلف خود ببیننده فراوان را در اروپا  داشته باشد

قابل تذکر میدانم که  محترم نذیر الکوزی محبت نمودند چند قطعه عکس این محفل را بدسترس ما قرار داده اند که نمونه آنرا در متن گذارش میتوانید ملاحظه کنید .

 

فضل الر حیم رحیم خبر نگار ازاد

 

 

 

   www.esalat.org