چهارشنبه، ۱۳ جولای ۲۰۱۱

سید عسکر نجم

(تصویر از تارنمای بامداد)

 

(متن اصلی و قلمی نبشتۀ رفیق سید عسکر نجم بدون کم و کاست، حذف و و یرایش در فورمات پی دی اف در اصالت)

 

 

مکثی بر نبشتۀ

(به کجا سقوط کرده ایم)

(نشر شده در بامداد)

 

 

 

اصالت خودرا به آزادی عقیده و بیان مکلف میداند و صرف نظر از ملاحظات -  نبشتۀ فهیم اداء همراه با نبشتۀ "مکثی بر مضمونِ (به کجا سقوط کرده ایم؟)" به قلم توانا و برهانِ رفیق سید عسکر نجم به اساس خواهش مکرری تعدادی کثیر و بیشماری از رفقا، دوستان و مخاطبان سایت اصالت به دست نشر سپرده شد. با وجودی که اصالت نمیخواهد در جدال های بی ارزشی که باعث دوری، کدورت و دلسردی خانوادۀ بزرگ سیاسی ما میگردد دخیل شود، بناً از دوستان یکبار دیگر صمیمانه تقاضا داریم تا از جدال و کشمکشهای گروپی، سازمانی، تشکیلاتی و انتقام جویی ها از یکدیگر خودداری و از ارسال مطالبی که بی باوری و بدگمانی را سبب میگردد دوری فرموده، دامان اصالت را آلوده نسازند.

با درود و احترامات گرم و صمیمانه، اصالت.

 به کجا سقوط کرده ایم؟

 به قلم فهیم ادا

 

 

 اسناد و تصاویر سخن میگویند:

به عنوان نمونه لُطفاً روی تصویر فشار وارد نمایید

 

 

 

تقدیم به عناصری معلوم الحالی که مذبوحانه تلاش می ورزند حقیقت تاریخ را مسخ نموده و آفتاب را با دو انگشت پنهان نمایند!

 

 

 

نویسنده: لالِک مسرور