مرگِ غربت

نامۀ یک خواهر و رفیق داغدیده به «اصالت»

خدایا! امروز اگر ناله هایم گنبد را می لرزاند به من چیزی نگوئید، مادرم مرا برای همیش ترک کرد، به اشک هایم ندید، به رنج هایم مرحم نگذاشت، با مرگ دردناک مرا در عالم غربت تنها ماند، مرگ غربت تلخ تر و زشت است، زندگی رفیق مکار است، همه را نیمه راه تنها می گذارد، مگر تنهای من تنها شده دنیا است، اشک می ریزم به مادر حماسه آفرینم که جسد فرزند بخون خفته و شهید حزب (بشیر) را تنها نماند و زود به استقبال پسر با شهامت خود که به خاطر ارمان های حزب، ح.د.خ.ا.، از دنیا رفته بود شتافت، مادرم سمبول صبر و شکبیائئ بود، فریاد می زنم اشک می ریزم، سنگ دلان جشن کرسمس را تجلیل کرده اند، چه روز شوم بود، با خود می گیریم و با خود از محبت های مادر حرف می زنم، از ماتم خانوداه دور هستم، فکر میکنم کابل (مکرویان) در ماتم مادرم سیاه پوش شده امروز بالای مادرم خروارها خاک سیاه را انداخته اند، من تحمل گرد را نداشتم برویش باشد، چسان مادرم در خاک سیاه خواباند، چرخ فلک مرا با جفا دور کرد، چه کنم با خدای ظلم، دلش به من نسوخت، رفیق «همت» عزیز، سلام هایم با اشک چشمم برایت تقدیم می دارم، دیروز مادرم در کابل فوت شد امروز اول جنوری وی را دفن کردند در عالم غربت بسیار مشکل است می خواستم بروم اما پرواز های طیاره بخاطر جشن لعنتی شان جای ندارد خواستم غمم را با شما در میان بگذارم.

صالحه (رشیدی)
 


 

پیام تسلیت

خواهر عزیز، همکار قلمی و رفیق گران ارج صالحه (رشیدی)،

با ابراز تأسف، اندوه و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه والدۀ مرحومی شما داعیۀ اجل را لبیک گفت. بدینوسیله، رفقا و دست اندرکاران «اصالت» از جانب خود، دوستان و همکاران قلمی سایت مراتب تسلیت، همدردی و تأثرات عمیق قلبی خویشرا بدین مناسبت حضور شما رفیق، همکار و خواهر گرانقدر و تمام اعضای خانواده و فامیل محترم شما ابراز داشته، در این درد و غم بزرگ با شما خودرا شریک دانسته، برای شما و جمعی از دوستان شما و بازماندگان مرحومی صبر جمیل خواسته، خداوند والدۀ مرحومی شما را غریق رحمت نموده و روح وی را شاد میخواهیم.

درود به روان پاک مادر مهربان و حماسه آفرین شما که چنین فرزندانی را مانند شما و رفیق شهید بشیر

تقدیم جامعه نموده اند !

با درود های گرم،

انجنیر فضل الرحیم «همت»

 

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»