پنجشنبه، ۱۴ فبروری  ۲۰۰۸

مشهورترين ضرب المثلهای جهان

(يابنده)

 

ضرب المثلهای  هندی

هندی : گذشته گذشت و آنچه می آید بر تو پوشیده است،آنچه را که در دست داری مغتنم شمر.

هندی : پول باید متعلق به انسان باشد نه آدم متعلق به پول .

هندی : بت تراشها کمتر اطاعت بت را می نمایند و کمتر با آنها هستند ، زیرا می دانند که چه ساخته اند .

هندی : اگر سنگی پرتاب کنی دست خودت درد می گیرد .

هندی : ریشۀ تمام نزاعها سه چیزند : زر ، زن ، زمین .

ضرب المثلهای آفریقایی

آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر .
 آفریقایی : به جایی که کوزۀ خودت را گذاشته ای سنگ پرتاب مکن .
 آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد .
 آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است .
 آفریقایی : اگرچه دریا آرام می باشد ، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد .
 آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد .
 آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری دربارۀ دستمزدش با او سخن بدار .
 آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است .
 مراکشی : اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد ، از کجا معلوم که بلافاصله نابود نسازد ؟!
 مراکشی  : شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند .

ضرب المثلهای  اسپانیوی

اسپانیوی : دست سیاه را غالباً با دستکش سفید پنهان می دارند .
 
اسپانیوی : حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند .
 اسپانیوی : کسیکه یکبار می دزدد ، همیشه خواهد دزدید .
 اسپانیوی : حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند .
 اسپانیوی : هیچ چیز اسان تر از فریب دادن یک فرد درستکار نیست .
 
اسپانیوی : اگر می خواهی زیاد عمر کنی در جوانی پیر شو .

ضرب المثلهای عربی

عربی: معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.
 عربی: اگر مدت چهل روز با مردم بسر بری ، یا مانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی .
 عربی : عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر .
 عربی: قول مانند تیر است ، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمیگردد .
 عربی: اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد نکن ، بکوش تا خواسته های او را کم کنی .
 عربی: اگر دربارۀ دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش نیستی ، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به دوستی خود برگزیده ای ؟
 عربی: آنکه تندرستی دارد امید دارد ، و آنکه امید دارد همه چیز دارد .
 عربی: اقامتگاه خود را دائم تغییر بده . زیرا لذت زندگی در تنوع است .
 عربی: کسیکه غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد .
 عربی: قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست می دهیم ، تندرستی و جوانی .

ضرب المثلهای انگلیسی

انگلیسی : دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .
 
انگلیسی : عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است .
 انگلیسی : به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد .
 انگلیسی : کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است .

ضرب المثلهای آلمانی

آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک آتش با انبار باروت می کند .
 آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی .
 آلمانی : زمان دوای خشم است.
 آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است .
 آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از پولت محافظت کن .
 آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیست بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید .
 آلمانی :  تملق سم شیرین است .
 آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن هما
 آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود .
 آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .
 آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند .
 آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند .
 
آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که در آن جا بمانی
 
آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در همانجا بمانی .
 آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.
 آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
 آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید.
 آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.
 آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.
 آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.
 آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.
 آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.

ضرب المثلهای چینی

چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
 چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
 چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
 چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
 چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
 
چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
 چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
 چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
 چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
 
چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
 چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
 چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
 چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
 چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .
 چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
 چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
 چینی : عجله کاری را که احتیاط قدغن کرده انجام می دهد.
 چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

ضرب المثلهای فرانسوی

فرانسوی : زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند ، می توانند ببینند .

فرانسوی : کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد .

فرانسوی : کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند ممکن است مرتکب قتلی شود .

فرانسوی : مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است .

فرانسوی : خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن .

فرانسوی : اگر مار را می کشی ، چوچه اش را هم بکش .

فرانسوی : وعده که کردی مقروض می شوی ، مقروض که شده وعده می کنی .

فرانسوی :ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری است .

فرانسوی : زنگ آهن را می خورد و حسادت قلب را .
 فرانسوی : پول، به عقلا خدمت می کند و بر احمقان حکومت.
 فرانسوی : شوهر و بچه را هرچه در بازی های خود آرام بگذارید بیشتر به شما محبت پیدا میکنند .
 فرانسوی : داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .
 فرانسوی : بهتر است آدمی طرف حسادت مردم واقع شود تا طرف ترحم آنها .
 فرانسوی   : هر کس نگهبان شراف خویش است .
 فرانسوی   : یگانه مرد خوشبخت کسی است که تصور می کند خوشبخت است.
 فرانسوی   : صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند.
 فرانسوی   : ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم.

عمومي

انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
ترکی: پایان جدایی ملاقات مجدد است.
عربی: هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.
دری: پرده اشک را با سوالات پاره کن!
انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
ایتالیایی: معنی همه چیز دانستن هیچ ندانستن است.
دری: مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد نه با کسی که تو را می خنداند.
روسی: برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.
جاپاني: ملاقات آغاز جدایی است.
دانمارکی: وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.
لاتین: مردگان بهترین مشاورانند.
لهستانی: یک دروغگو می تواند دور دنیا برود ولی نمی تواند مراجعت کند.
یونانی: همه کس قوم و خویش آدم ثروتمند است.
فارسی: پیکان از جراحت به در آید و آزار در دل بماند.
عربی: عشق را نمی شود با پنهان کردن پنهان کرد.
سوئد ني: مرگ آخرین پزشک است.
آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.
فارسی: مرد حکیم خرده نگیرد بر آینه.
یونانی: یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش.
اسپانیوی: بدی اشخاص احمق، هم تراز نیکی اشخاص عاقل است.
فارسی: صدقه، راه به خانه ی صاحبش می برد.
لاتین: یگانگی هدف، دوستی ایجاد می کند.
اسپانیوی: مرد برای آسایش زن می گیرد و زن به خاطر کنجکاوی شوهر می کند.
فارسی: علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.
طبرستانی: به من رفیقی بده که با من گریه کند، دوستی که با من بخندد را خودم پیدا می کنم.
فنلاندی: همیشه کمی بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی.
اسلواکی: تا وقتی که زبان زنده است ملّت نمرده.
بوسنی: مرحله اول بلاهت آن است که خود را عاقل بدانیم.
لهستانی: یک کلید طلایی به هر دری می خورد.
بلژیکی: متنبه کردن بهتر از متنبه شدن است.
انگلیسی: شوهر به مرد کن نه به پول.
مثل ایتالیائی  :عشق یعنی ترس از دست دادن تو.
مثل  لاتینی : اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.
مثل انگلیسی: یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.
مثل مصری  : تندرستی ، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ کس جز یک بیمار این تاج رانمی بیند .
ضرب المثل جاپاني: باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت
مثل هندی : سکوت هرگز اشتباه نمی کند  و هر چه طولانی تر باشد ، بهتر قضاوت می کند
مثل قدیمی : اگر سخن نقره است ،خاموشی طلا است.

استفاده از: ادب وفلکولروميراثهاي جاودانه .

 

 

 

 

 

www.esalat.org