پنجشنبه، ۲۷  جون ۲۰۱۳


 

تا توانی‌ ای وزیر جان دالر‌ها ر‌ه چور بکو

کاخ شیرپور جور بکو

بهر مردم، این وطن را خانهٔ زنبور بکو

چشم دنیا کور بکو

استخوان قبر اطفال دستهٔ تنبور بکو

دُهل و سُرنی صور بکو

خیال پلو‌های شبانه از دو سیب حور بکو

رستخیز منظور بکو

گاه به‌‌‌ "طالب" گاه "مجاهد" خویشرا مزدور بکو

علم و دانش گور بکو

خون مردم نوش کن‌ و گوشتش دم انبور بکو

قین و فانه مور بکو

لوحه‌ ای آویز به دفتر چشم بد را دور بکو

چشم خویش مسرور بکو

آخرالامر انتحار کن‌ نام خود منشور بکو

گور خود را دور بکو

 مختار تاجزی

 

*     *     *

 

آفرینت ‌ای وکیل جان خوب سیاست میکنی

ویسکی و ودکا در آغوش قلب تجارت میکنی

دالر از وزیر طلب داری که رشوت می‌‌ خورَد

جای مردم عاقبت از دزد حمایت میکنی

شور در شورا فگندی از برای پول زیاد

حق مظلوم  می‌خوری از ظلم حمایت میکنی

ناقض قانون تو هستی، طرح قانون هم ز توست

مردمان خبره را با مشت ملامت میکنی

یا به‌‌‌ "طالب" انس تو داری یا مجاهد پروری

زور و زر داری فراوان، سخت شرارت میکنی

چون به‌‌‌ پایان میرسد دوران خدمت!؟در وطن 

ترک میهن کرده و عشق سفارت میکنی

مختار تاجزی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org