سه شنبه، ۲۶ جون ۲۰۱۸     

 

بازار ریـا!

بازار ریـــا گـــرم گرفته و هم خـــود پرستـــــی

زاهد ریـا کار در خــفـــا مشغول عیش و مستی

فرق حــــــلال و حرام نداند زاهد بیخبر از دین

که دیـــن را جز جوهر انسانی نیست دیگر آیین

ز فرومایـه گان طمع زر و سیم کردن خطاست

اهل عـلــــم و خرد با این دُر گفته ها همنواست

ای که داد خــــــــدا  و دیــن و مذهب زنی بدان

که خــــدا لا مذهب اســت و در دل  دارد نشان

گر دلی بداری خـــــــوش و دل دیــگر بیازاری

یقین دان که عنایت حــــق ز خود دور میداری

تسبیح بدست گرفتن بهر فــریب خـــــلق خـــــدا

مصروف مسجد و کعبه بـودن بادای حـق خــدا

این شیوه ها ندارد رهی وصال ذات حــــــق را

ز جـوهـــر انسانی بـایـد آموخت ایــن سـبــق را

بـمیزان ریایی سنجند خـــــــوب و بــد کسان را

افسوس بــه طومار ندارند تقــوا و ایـمـــــان را

گمراهان ره حــق، بـه فریب  داد از خــدا زنند

عصمت فروشند، ظاهر داد ز شرم و حیا زنند

ای اهــــل ریایی  مزنید مــهــر گــنــاه بر پاکان

کـــــز قضاوت رب حـــــق نباشد شما را امــان

به نزد رب حق آن کس را فضیلت و مقام است

که در وقت سخن گفتن زبانش در لـگـــام است

مفکر تجربه ها دارد  بــــــه بــــهای جـــــوانی

تجربه ها خود علم است و علم است جـــاودانی

ای که خواهی رحمت حــق باشد بر سرت دایم

بـر حقیقت روی کـن و بر حقیقت بـاش قــایــم

امین الله مفکر امینی

۴ جون ۲۰۱۸

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org