امین الله مفـــــــکر امینی

 

وطـن فروشــان

 

آنانــــــکه وطن فروشند، ناموس هـــم فروشند

معنـــــی که با ناموس فروشــــان در خروشند

بـــــا داد آزاده گـــــــی با دشمنان اند همنـــــوا

بینید! تفــــاوت گــــفتار زکــــجاست تا بـــکجا

ایـن ناموس فروشان را، طبع چنین بوده اسـت

همـــــــدمی ایـن فریق ســـعادت را ربوده است

بــــــــه میزان نگنجند آزاده گـــــــان با غلامان

کــه آزاده را جـــز آزادی نیــست دیگـر نشان

شغالان همـــــی پندارند کــه شیران خفته انــد

باین پندار خـــام، شغالان خودها شیر گفـته اند

افسوس به ابلهان میهن و ایــــن پندار خـام شان

کــه دشمن خواهد زدود زمیهن نشان و نام شان

بـــدانید دشمنان! گــــر ز خود یــــا بیـگانه ایـــد

بـــــه میهـن آبایـی مــا، شمـــا بی کاشانه ایـــد

محو این مٌلک آزادهء ما جز خواب و خیال نیست

دشمنان میهن را بر محو میهـن ما مـجال نیست

تاریخ میهن ما بسی آزموده است چـــون شیران

به تـاریخ ثبت است بســـــــی ز آنها نـام و نشان

تقــــدیر مٌلــــک آزاده را، آزاده دانــــــد و بـس

نــه امریکا داند، نی آی اس آی، نی خار و خس

مفــکر ســیا داند کـــــه بــــــی پشت و پناه اند

بــاین گفته ها تـــــاریخ آزاده گـــــان گواه انــــد

بـی تاج و تخت گشته اند ستمگران چـــرخ کبود

بـه میزان حق بر باطل ز دست داده هسـت و بود

 

امین الله مفکر امینی،

۲۴ جولای ۲۰۱۹

 

 

 

 

 

  

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org