پنجشنبه، ۱ نوامبر ۲۰۱۸     

امین الله مفــــکر امیـــنی

 

تقدیم به قهرمانان، شهیدان و رفتگان صدیق وطن!

 

نباشد بساط پُر ماتم تر ز میهنِ مــــــا در جـــــــــهان

که دلها آتش گرفته و دیده ها همــــــه گـــــــــــــریان

زِ هر کاشانه صدایی ناله و شیون آیــــد به گـــــــوش

دیده ها کور و گوشها کر و زبانها شده خــــــــــموش

اولاد شجاع و آزاده ای میهن را کننــــد نـــــابــــــود

چنانی که پنداری نبودست ز ایشان هســـت و بــــــود

یکی را کُـفر و الحاد گفته ببندند بـه طـــومارِ ریــــــا

دیگری بر اتـــــهام عدول از شرع کنند ســر جــــــدا

رزمنده گان آزادهء میهـــــن را به یاری دشمــــــــنان

یا شهید می کنند، یا به زور و زر می بندند دهــــــان

گاه به جُرمِ آزاد مَنِشی و گاه حسِ میهــــــن پـــرستی

گلیم شان جمع میدارند با دشمنی ز بنیادِ هســــــــــتی

ظالمانِ "جهادی" تماشا گر و بـــــاشند بر نـظــــــاره

جنایاتِ این دسته های "جهادی" ناید بـــر شــــــــماره

زِ خونِ شهیدانِ وطن دلها داغدار شده انـــــــــــدرون

چه اوزبیک و هزاره، چه تاجیک و پشتون و همخون

نرود خاطر قهرمانان و شهیدانِ راهِ حــــــــــــــریــت

که جانها دادند و پرچمِ آزادی نـگذاشتند زِ دســـــــــت

شهادتِ فرزندانِ راهِ حق نرود زِ تــــــاریخِ میـــــــهن

نجیب و رازق و جبار ستاره گان رُخــــشانِ وطـــــن

شاد باد روانِ قهرمانان و رفتگانِ صــــدیقِ میــــــهن

که جز نامِ نیکو و مــــــــردانگی نبردند به مـدفــــــن

مفـکر در آخر کلامش گـــــوید این واضح ســـــــخن

کز وحدتِ حرف و عمل بی لانه شوند دشمنِ میهــــن

 

امین الله مفکر امینی

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۸

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org