یکشنبه، ۱۷ می ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 
عـاصــم شـرار

 

  

نواز شریف چه کرد؟

 

تصویر از گوگل

چه خوشست راز گفتن به حریفِ نکته سنجی

که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد

بیست و دوم ماه فبروری سال ۱۹۹۳ نواز شریف را به مجلس عمومی یعنی (پارلمان) پاکستان فراخواندند. هر دو مجلس (سنا و شواری ملی) نخست وزیر (نوازشریف) را استیضاح کرده اند.

نوازشریف با جمعی از اعضای کابینه اش در صدر مجلس نشسته بودند. صدا های زنده باد و مرده باد از هر سوی مجلس اوج میگرفت. رییس مجلس (میرزا راشد خان) همه را به سکوت و آرامش دعوت می کرد، نماینده حزب مردم، ثریا خان کمال، سر رشته ی سخن را دردست می گیرد: این کابینه تیغ محکمی بر ریشه پاکستان کوبیده است. ما در موقعیت ضعیفی در برابر دشمن دیرینه ی خود هندوستان قرار داریم، اقتصاد ما یکی از دشوار ترین دوران خود را طی میکند، ریفورم های مسلم لیگ همه به ناکامی انجامیده اند. ما خواهان انحلال حکومت مسلم لیگ هستیم زنده باد حزب مردم پاکستان!

صدای زنده باد و کوبیدن دست ها به روی میز ها بالا می گرفت، رییس مجلس دوباره همه را به آرامش فرا می خواند. نمایندگان حزب عوامی ملی و گروه حامیان پشتون خواه نیز خواهان کناره گیری حکومت هستند.

وضعیت طوری است که تنها شاخه ی مسلم لیگ حامی حکومت باقی مانده است در این زمان حساس و پر ماجرا نوازشریف رشته سخن را در دست می گیرد و می گوید (بلی من باید بروم و استعفا بدهم چون مهم ترین و مجهز ترین ارتش (منظور ارتش افغانستان) را در منطقه که خطر کلانی به امنیت ملی ما به حساب می رفت از هم پاشیدیم!)

ارتشی که توسط رزمنده گان و زحمت کشان نهاده شد که در تاریخ کشور مان ماننند نداشت، و تصور کنید رفقا و خواننده گان که ادامه ی همکاری های استراتیژیک با هندوستان برای ما چه ارمغانی میداشت.

اگر حمایت ارتش سرخ مثلث شوروی- هند- افغانستان از آن زمان تا حالا استحکام آنچنان می داشت ما در کجا بودیم؟؟؟ که حالا نیستیم.

برگردیم به سخنان نواز شریف: این من بودم که این مثلث را در هم کوبیدم مگر چنین نیست؟ صدای الله و اکبر بالا میشود و زنده باد بالا تر. تنش در میان اعضای مجلس گسترده میشود رییس مجلس برای یک ساعت تفریح اعلام میکند. پس از یک ساعت مجلس کارش را با رای گیری از سر میگیرد. نوازشریف و کابینه خون آشام اش که به خون مردم وطن ما مانند تشنه گان صحرا هستند در صدری مجلس قرار می گیرند رای دهی آغاز میگردد هفتاد و شش درصد هر دو مجلس به کابینه نوازشریف رای ابقاء میدهند. روزی که نوازشریف برای درهم کوبیدن  ارتش با افتخار افغانستان به گروه های سیاسی اسلام گرا و اخوانی های افغانستان قهرمان شد . . . و حالا این قهرمان در حال بازگشت است و ارگ ریاست جمهوری افعانستان از دوستی و برادری دو دولت و دو ملت صحبت می کند.

وحشت نو است شهرت اقبال ناکسان

بی پر زدن نگشت طنین مگس  بلند

در اخیر باید یاد آور شد که باید ملت و ملیت های افغانستان همه اقشار هوشیار و بیدار باشند تا فریب دشمنان قسم خورده و دیرینه خود را نخورند تا باشد همه زیر یک چتر با افتخار و سر بلندی و صلح پایدار زیست کنیم.

  

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمی باشد.