جمعه‏، ۷ مارچ ۲۰۱۴


   نذیر ظفــــــر

 

 

هیچکس دیگر نمیبخشد ترا

 

حضـــــرت  داور نمیبخشد تـــــرا

ملت و کــــشور   نمیبخشد تــــرا

داده یی فــــتوی به قتل بیگـــــناه

دیـــــن پیغـــمبر  نمیبخشد تــــــرا

با دل خونـــین یتیـــــمان وطـــــن

تا دم محــــــشر نمیبخشد  تــــــرا

آتش افگندی و قـــــران سو ختی

مســـــجد و منبر نمیبخشد  تــــرا

کشــــته یی نان آوران خــــانه را

طـــــــفل بی یاور نمیبخشد  تــــرا

مکتبیان را تو مسموم کـــرده یی

مکــــــــتب و دفتر نمیبخشد تـــرا

گه زدی تـیزاب با دوشیزه گــــان

دخت دانــــــــشور نمیبخشد تــــرا

انفـــجار دادی تو سربـــــاز وطن

عسکر و افــــــسر نمیبخشد تــرا

عده یی معلول شد بی دست و پـا

اکــــــبرو اصـــــــغر نمیبخشد ترا

همچو پیاز با صد لباس آیی اگــر

مســـــــــلم و کافر نمیبخشد تــــرا

این وطـــن از قبر هـا دیکورشــد

چشــــم هـــــای تر نمیبخشد تـــرا

انتــــخابات را اگـر بردی بـه زور

رای ء بـــی بــــاور نمیبخشد تـرا

راه بخـشش را تو بستی با قتـــال

هیچکس دیـــــــگر نمیبخشد تــرا

 

نذیر ظفر

 14/14/01

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org