سه شنبه، ۴ جون ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

نامۀ سر گشاده به نسل جوان کشور،

بخصوص محصلین پوهنتون ها و شاگردان لیسه ها

دکتور طاوس وردک،

لندن ۲۰۱۳

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد!

 

نسل جوان به شما می نویسم، شما را مخاطب قرار داده و از شما می پرسم که مصروف چي هستید، چې می کنید، در بین مردم جهان موقیعت تان در کجا است؟ چې می آموزید؟ زود می آموزید یا دیر؟ خوب می اموزید یا خراب؟ علت خوب و خراب چې است؟ خوب را از خراب چطور تفکیک می نمایید؟، آیا خوب را از خوبتر و بد را از بدتر تفکیک کرده می توانید؟، خود را شناختید و یا نشناختید؟، اگر خود را شناختید پس چرا مردم تان را نمی توانید درک و بفهمانید، دشمنان تان را شناختید و یا نشناختید و یا به شما چې؟ در کدام موقعیت قرار دارید در سر یا آخر یا در میان و یا در نیمه راه در مورد شناخت دشمنان وطن؟، چقدر فاصله برای تان برای پیمودن تا هدف ضروری است؟ و هدف غایی تان چي است برای خود هدف تعیین کردید؟ چند نوع اهداف برای خود تعیین نمودید؟ آیا اهداف صرف فیشن موی است، یا فیشن کالا است، یا فیشن بوت است، یا فیشن کف و کالر است یا فیشن به مسخره گرفتن دوست و رفیق و یا بازی دادن به دوست و رفیق است، کشور تان در دود باروت و امتحان اسلحه غرب پولیگون شده است، مردان و زنان کشور تان به شکلی از اشکال از بین می روند، بمبارد می شوند، اطفال کشور یا در موتر شویی - یا در رنگ مالی - یا در خریطه و پاکت فروشي - یا در کثافات دانی ها - یا در خیرات جمع کردن ها و گدايي - یا در دزدی و کیسه بُری - یا در حمالي و یا مصروف سرگین چیدن اند، آیا در مورد آنها یک ذره فکر کردید؟ اگر فکر کردید به چې نتیجه رسیدید؟ و اگر فکر نه کردید علت آن چې است و چرا بی تفاوت ماندید؟ در باره نزاکت های زندگی هم فکر کردید که کدام نزاکت ها در اجتماع باید رعایت شود (از گپ زدن - تن آواز - خوردن - تُف کردن - بینی فِش کردن - عارُق کشیدن - سُرفه کردن - فاژه کشیدن - قاشق و پنجه استعمال کردن - طرز نان خوردن توست دست یا قاشق و پنجه یا چوبک های چینایی - و هم چنان طرز نشستن - طرز پای دراز کردن - طرز سخن گفتن با بزرگ سالان و موی سفیدان - تمسخر کردن بزرگسالان و اطفال - قواره دار و بیقواره - مقبول و بدقواره - موی دراز و موی تراش کردگی- ریش داران و بدون ریش- نسواری و چرسی- هیروییني و تریاکی- سگرتی و شرابخوران (خارجی ها، غربی ها در مجموع ضرر و فواید غرب، رفتار رهبران "جهادی" و قوماندانان آنها - حکمتیار - ملا عمر - حقانی - پاکستان - ایران - عربستان و قطر و انتحاری آنها) در باره کدام موارد - در باره کدام چیز ها - در باره کدام مشکلات در باره کدام پروژه ها - در باره کدام حکومت - در باره کدام وزیر کابینه کرزۍ - در باره کدام قاضی رشوت ستان - در باره کدام پولیس رشوت ستان - در باره کدام مخبر (پاکستان- ایران - عربستان -امریکا - انگریز) یک ساعت، یک روز، یک هفته - یک ماه فکر کردید و چند ورق را در باره همه این کار ها نوشته اید و چې رسالت داشتید؟ اگر داشتید در مورد آن به کدام مرجع نشراتی و یا میدیایی آن را سپردید و شکایت تان را کردید آیا چند نفر با مفکوره دور یک میز نشستید و یک موضوع را به بررسي گرفتید، کدام اختراع - نو آوری - خلاقیت - و تشویق سرمایه داران به ساختن (ماشین آلات - طیاره هلیکوپتر - برق بادی - برق بطریهای افتابی- جنراتور ها و غیره چیزها که توسط سرمایه دار های ملی و اشخاص منفرد و تجار امکان تولید و پروسس آن توسط وارد کردن چند ماشین (چوري کشي - رنده - بُرش- برمه - تراش - و صیقل - ولدنگ - پرس و غیره در یک ورکشاف بزرگ و یا در یک فابریکه ممکن بود) که شما این کار را نه کردید لا اقل اگر چند تاجر ملي را تشویق می کردید و یا پدران و کاکا های تان را می گفتید که برای ساختن (مرمی کلاشنیکوف - ماشیندار ها - بم های دستی - مین ها - شارژور ها - ) موسسه تولیدی به کمک کشور های (هندوستان - چک - قزا قستان - روسیه -) امروز بسیار زیاد مشکلات را خود شما مرفوع می ساختید که یقین دارم به هیچ کدام توجه نه کردید و شما نباید منتظر وحې ا لاحی و یا دستور (امریکا) باشید که آنها هیچ کدام به نفع تان نیست، و اگر چنین نه کردید و چرا؟ زیرا شما خود کشي می کنید، شما قبر تان را می کنید، شما تسلیم طبیعت شدید، مسخ طبیعت شدن انسان را دیوانه می سازد چون مولود طبیعت هستید باید طبیعت را به نفع خویش بسازید، و خود را به تقدیر نه سپارید که این راه و این کار برای نسل جوان زهر قاتل(سودیم سیانایت است).

نسل جوان وطن در هر جایی که هستید - در هر مقام و موقفی که قرار دارید - اگر هنوز در جریان تحصیل هستید و یا در وظیفه شخصی و یا دولتی مصروف هستید پدر، مادر، برادر، کاکای خویش را باسواد ساختید که این خود یک وظیفه مقدس و ملي است اگر هر کدام تان در ظرف یک سال خانواده خویش را باسواد بسازید در افغانستان بیسواد نمی ماند، در عین زمان مفاد کار تان و یا وظیفه تان برای خود تان - برای فامیل تان - برای همسایه های تان - برای هموطن تان رسیده اگر رسیده چقدر مردم از آن بهره برده و یا شما احساس راحتی می کنید یا نه؟.

 نسل جوان یک روز از پدر - از برادر - از کاکا - از هم سن و یا از همسایه تان پرسیدید که چرا سلاح به شانه داری - چند نفر را کشتی و برای چي کشتی؟ و تا به کۍ این قتل و قتال ادامه داشته باشد؟ آیا شما از اقارب نزدیک تان کسې را از دست دادید؟ یا کشته شده و تاثیر مرگ آنها بالای تان چقدر اثر گذار بوده و یا اقارب شما که یک نفر را کشته شما چقدر ازین کار شان ندامت و یا انزجار تان را ابراز نمودید و یا به قتل و ترور انسانها مباهات کردید و قاتل را تقدیر نمودید همه سوال های است که مربوط می شود به نسل جوان کشور که روی آن همه روزه طۍ میتنگ ها و یا مجالس و کنفرانس ها جر و بحث نمایند در پهلوی آن همه کار ها وظیفه بسیار خطیر و سرنوشت ساز که درین مضمون نوشته شده حل و فصل آن وظیفه شما است، وظیفه بسیار مهم که در افغانستان مخصوصا در سال ۲۰۱۴ به دوش دارید که انتخاب رئیس جمهور جدید باشد تصمیم تان را گرفتید که به کي رای بدهید البته، روی خانوادۀ کرزۍ حساب نکنید زیرا آنها تجربه شدند و از جمع "مجاهدین" به یک نفر شان هم رای نه دهید زیرا در طول همین ۲۰ سال خاصتا ۱۱ سال اخیر خون مردم را مکیدند (آزموده را آزمودن خطا است) اینها رشوت خوردند - قصرها برای خود ساختند - شهرک ها را برای خود ساختند - زمینها و جایدادهای شخصي و دولتی مردم را غصب و چپاول کردند - مافیای تریاک و هیرویین آنها می باشند - اگر یک نفر و یا یک حکومت گذشته شیر پور محل تاریخی کشور را به قصر های شخصی تبدیل می کرد شما چې شور و غوغا به راه می انداختید ولې علیه اینها چرا خاموشي اختیار کردید آیا از اینها می ترسید؟ اینها هستند که قوای مسلح ملي و نیرومند زمان دکتور نجیب الله آخرین زمامدار دولت جمهوری افغانستان را به اساس فرمان دشمن تاریخی افغانستان (نواز شریف) مضمحل ساختند و همه دار و ندار قوای مسلح را بالای پاکستان -ایران - غرب، فروختند "مجاهدین" هستند که کشور را به (پاکستان و ایران) تسلیم نمودند این ها هستند که همه کشور را تخریب کردند، اینها هستند که تا امروز انتحاری می فرستند - این ها اند که تا امروز در قریه ها و شهر ها انسانهای بیگناه را می کشند، ازینکه دست های شان به خون مردم آلوده است و خیانت های تاریخی را مرتکب شدند برای شان رای نه دهید و به یک نفر که "مجاهد" نباشد و بې طرف باشد و یک سیاست مدار قوی و نیرومند و بې ترس باشد و احتیاج به رشوت و دزدی نه داشته باشد ولو که بسیار وخت در خارج تیر کرده باشد ولي اصلیت و هویت افغانی خود را حفظ نموده باشد رای بدهید که تاریخ آینده کشور مان را زنده بسازد و برای نسل جوان که آینده به ایشان تعلق دارد یک سیستم نوین سیاسی را بوجود بیاورد به حیث رئیس جمهور آینده رای بدهید و این مضمون را در اخبار و جراید بار ها نشر کنید و شما هر کدام با خود داشته باشید و از این مضمون استفاده های مفید برای خود تان و کشور عزیز مان بنمایید.

نسل جوان کشور آیا چند نفر شما تا امروز توانستید که طرز ساختن کمپیوتر را آموخته باشید آیا شما تا امروز به (سافت وییر و یا هاردوییر) تسلط کامل پیدا کریدن؟ آیا شما در مورد (چیپ) تجسس کردید و می دانید که (یوزبي- ون - ټو - فور - ایټ - جي بي) و غیره چطور ساخته می شود - آیا محصلین و شاگرانی وجود دارند که تا امروز به (اتوم - الکترون - پروتون - هیپرون کاپرون - مزون و غیره) آشنائی داشته باشند و در مورد غني سازي یورانیم و پلوتونیم معلومات داشته باشند، آیا هستند شاگردانی که در مورد فیزیک اتومی خوب درس خوانده باشند و برای فردای کشور برای این وطن انرژي اتومی بسازند، آیا شما در مورد تولید انرژي بادی - و آفتابی تخصص دارید اگر دارید کشور ما (از افتاب و باد) غني ترین کشور جهان است چند نفر سرمایه دار و یا تجار ملي را تشویق کردید که به ساختن این دو نوع انرژي شروع نمایند، برق برای تکنالوجي معاصر و زندگي مرفه منبع اولي به شما ر می رود ((اگر خصایل انسان زاده محیط است باید محیط را انسانی ساخت)) و هم چنان ((نعمات مادی تعیین کننده شعور اجتماعی است)) حرف های فیلسوف بزرگ المان (کارل مارکس است)

نسل جوان برای اینکه خلای عقب ماندگي ۴۰ ساله که کشور ما نسبت به دیگر کشورهای متمدن جهان عقب مانده است و باید در ظرف ۱۰ سال تکمیل و پر نمایید می فهمید، چطور؟

۱-  به ساختن (کمپیوتر و چِپ) مایکرو الکترو تخنیک خود را خوب آراسته بسازید و در خانه های تان لابراتوار های کوچک بسازید و به شیوه افغانی از طریق انترنیت و یا کسب دانش از کشورهای (روسیه - جاپان - چین - هندوستان و یا در اروپا - امریکا - استرالیا و کاناډا) استفاده اعظمی نمایید، زیرا کمپیوتر در زندگي انسانها نقش تعیین کننده دارد و قوای مسلح تان را به این تخنالوجي مجهز بسازید وزارت مخابرات و تخنالوجې معاصر باید این نوع امکانات را برای نسل جوان فراهم آورد، راکت ها و طیارات مدرن و سفاین یا اقمار مصنوعی ازین طریق رهبری می شود.

۲ - ورکشاپ های را توسط تجار و سرمایه داران در نقاط مهم کشور که از لحاظ امنیتی محفوظ باشند بسازید و در آنجا به ساختن (چِپ - موبایل - رادیو - تلویزیون - یخچال - ساعت - ماشین کالا شویی- جنراتور - دینمو - ارمیچر - کټاوټ - بطري های خشک و تر - شیشه سازی- ) از انترنیت (کشورهای هندوستان - کشورهای اروپايي - امریکا، استرالیا - کاناډا - در وقت فراغت به طور خصوصي) استفاده نمایید و یاد بگیرید، تقلید ویا دزدی تخنالوجي جز پیشرفت و ترقي کشور ما می شود.

۳ - در افغانستان پنبه و (نیشکر) بسیار زیاد کشت می شود و افغانستان تا امروز از این دو محصول هیچ استفاده درست نه کرده (تار به اندازه های مختلف - تکه به ملیونها متر - روغن به هزارها تن - چگیت به ملیون ها تن - کاغذ به ملیونها متر- شکر به ملیونها تن) ازین دو نوع حاصلات ساخته می شود و به هزار ها هموطن بیکار ما در فابریکه ها صاحب کار می شوند و در پهلوی آن از تکه در هر ولایت که این دو محصول در ان به دست می آید کالاهای مردانه و زنانه - پیراهن برای دریشی - جوراب - جاکت - زیر پیراهنی-و غیره ساخته می شود و در فابریکه ها دوخت و برای هزارها دختر و خانم کار پیدا می شود.

۴ - در افغانستان به بوته های مختلف که از ان دوا ها و یا رنگ های طبیعی برای رنگ کاری پشم قالین از آن استفاده می شود تا حال توجه نه شده و اگر از بوته های که در سر پلوان زمین های هر کدام شما می رویند تا بوته های که در کوهها پیدا می شود و یا از پوست درختان به دست می اید به شمول شیرین بویه انواع دوا ها تولید باید کرد تا حال چند فابریکه دوا سازی در افغانستان فعال ساختید و چرا همه مشکل دوای مردمان وطن مان را از داخل پوره نمی نمایید، شما صرف ماشین الات وارد می نمایید و کادر فنی را در ظرف سه ماه تربیه می توانید.

۵ - در مورد چرم سازی- و لباس های چرمی به شمول پوستین هیچ توجه نه کردید اگر به این کار دست می یازیدید امروز از لحاظ بوت - چپلي - کرمچ - شما صرف با وارد کردن ماشین الات احتیاجات داخلی تان را مرفوع می ساختید و به خارج نیز صادرات می داشتید و میزان بیکاری را نصف می کردید.

۶ - در مورد تولید مرغ و تخم مرغ و شیر چقدر شرم آور است که افغانستان یک کشور زراعتی است ولې باز هم گوشت مرغ و تخم مرغ را به شمول شیر از خارج وارد می نمایند چرا درین موارد به دهها فارم مرغ داری و مالداری که در هرکدام به ۱۰۰ ها هزار مرغ و گاو شیري و گوشت موجود باشند و شما همه روزه در خانه های تان (تخم مرغ - گوشت مرغ - پرمرغ - استخوان مرغ برای غذای خود مرغ ها) استفاده می کردید.

خوب اگر به تمام مسایل درین مضمون کوچک ادامه بدهم چندین ورق می شود نظر بنده این است که نسل جوان بین تجار و سرمایه داران ملی اشخاصی را پیدا و تشویق نمایند که در همه عرصه های مهم که در متن بالا به آن اشاره نمودم مانند ((مورچه ها)) پادشاهی بسازید گویا نسل جوان مثل مورچه ها تشکیلات بسازند تا یک ثانیه هم بیکار نمانند و کارهای را برای وطن انجام دهند که فردا ها افتخارات نصیب خود شان باشد و فاصله عقب مانی وطن را در ظرف مدت ۱۰ سال پوره نمایید.

اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !