Mon, August 2, 2010 10:02:49

 

 

اسلام عليكم.

اظهار سپاس ميكنم از تمام كاركنان (اصالت) و بسيار خوشحال هستم كه در (اصالت) و كشور عزيزما تا به حال هم اشخاصی در جامعه ما هستند كه راحتی را برای طبقه كارگر كه طبقه سرنوشت ساز كشورِ عزيزما هستند خواهان هستند و می خواهند كه طبقه كارگر را رشد بدهند و مفكوره های صلح خواهانه آنها را در جامعه پياده سازند. خداوند(ج) اجر اين كار نيك شان را در دنيا و آخرت می دهد و همچنان از جوانان عزيز كشور ما افغانستان می خواهم كه در راه های پيشرفت و ترقی وطن كه حيثيت مادر را دارد بكوشند و من از تمام جوانان كشور عزيزما افغانستان خواهش ميكنم كه نگذارند فرهنگ و كلتور افغانی كه فرهنگ پسنديده اسلامی است از ذهن ها فراموش شود زيرا كه در جامعه فعلی ميبينيم بعضی دوست ها آنرا امكان دارد فراموش كنند و تقليد از فرهنگ های بيگانه می كنند. جوانان بايد تقليد نه، بلكه بكوشند كه وطن را از فقر و بدبختی نجات دهند بخاطريكه وطن از ما است و ما آنرا بايد بسازيم، ديگران آنرا نمی سازند، بلكه منفعت خود را می جويند: ضرب المثل عاميانه كه می گويند: (پشك موش را بنام خدا نمی گيرد بلكه بخاطر شكمش میگيرد).

و يكی از آرزوهای فرزند اصيل خلق افغانستان ببرک كارمل رهبر زحمتكشان نيز همين بود كه افغانستان بايد با فرهنگ باشد. نبايد آرزوی آنرا به فراموشی بسپاريم.

و در اخير برای تمام مردم وطن پرست افغانستان سعادت دنيا و آخرت را از درگاه خداوند(ج) آرزو ميكنم.

با احترام

م. ح. ا. محصل پوهنځی حقوق وعلوم سياسی.

 

شکایت وطن  

 

توای ملای فرزنــــد شـــریــــرم           بنام دین چرا ســازی حقــــیرم

نمیدانی اصـــول زنـــدگــــانــــی           زحرف تونیــالایـــد ضمیـــرم

که چون دیو سیه تاریک رأیــــی           به رغمت آفتــاب چرخ پیـــرم

زسردی همچو رهبان مسیحــــی           تنورت پخته نتــوانـــد فتیــــرم

ملل دارد نشان، مهر تکـــامـــــل           من و آخوندو زندان عشیــــرم

صغیر افتاده ام درشـــام هجــرت           اگرچه شهره با نـــام کبیــــرم

نبینـــم گـــرتــرا آزاده میـــهــــن            کند بیرون لحد دستم بمیــــرم

شکوه و عظمت پارینـــــه ات را           حکایتها کنــــد بنـــد امیــــــرم

کنون ما مردم گم کــرده راهیــــم           گریز ازتو زراه نـــاگــزیــرم

خدا رحمی اگر بینی بحـــالـــــــم           بدام پنجـــه ی دزدان اسیــــرم

"چوطفلان تابه کی واعظ فریبـی           به سیب بوستان وجوی شیرم"

خدابخشد به مــا ابــــزارکــــاری          ازاین گیتی چرا سهمی نگیـرم

برم یکسر ترا درپـــای فــردوس           روانت بهره جوید از مسیــرم

سخن ریزم چو در درقالب نظــم           ببافم خامه از تــار حـــریـــرم

ادب را ازگهـــرپـــیـرایــــه دادم           تزرو شاخ را گیـــرد نفیــــرم

بلرزد ماه ومهرازفــرط شــــادی           زپژواک فلکـسای صفیـــــرم

 

ز (فرخاری) مرنج ای مایه ی عار          

هـــدف را با هــنر افتــــاده تیـــــرم             

 

 

 

 *   *    *

 

 دست اندرکاران سایت «اصالت» به دلیل مسایل امنیتی نام مکمل و نام خانواده گی نویسندۀ محترم نامه را به اختصار نوشته اند.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org