کوچی مساپر

 رفیق جمال ناصر عزیر!

 سپاس بی پایان و صد مرحبا بر تو و شیر مادرت

 

Fri, May 25, 2012 5:56:40

 

ای فرزند شهید نامدار حزب ووطن، ای جمال ناصر برومند!

ای خواهر مهربان شیر زن افغان همسر رفیق شهید ما، مادر جمال ناصر فرزانه!

 

درود بی پایان و صدها سلام ګرم ام را که چند صبای ازعمرم را در قطار رفقای عزیز شهید ما و بدامان مقدس حزب شهیدان ګذشتانده ام از راه دور بپذیرید۰

 فامیل عزیز رفیق شهید حزب ما و نوردیده همه ما جمال ناصرعزیز!

 ایکاش که نزدیک تان میبودم و خاک پای شما را میبوسیدم، و یا شاعر و نویسندهء میبودم تا کلماتِ که شایسته خودت و مادر قهرمان ات است میافتم و برایتان از صمیم قلبم بهتر از این مینوشتم۰

من امروز نوشتهء نفرین نامۀ  (نامهء انزجار و پُر از نفرین) برحق خودت را که در جواب فرید مزدک که مزدک نبود نوشته بودید در حالیکه اشکهایم جاری بود در ویب سایت وزین «اصالت» مربوط به فرزندان صدیق حزب ما خواندم۰

 با اظهار سپاس فراوان از همه کارکنان دلیر نشریه «اصالت» و ګردانندهء نهایت محترم آن رفیق فضلی صاحب بزرګوار، درد دل فرزندان شهدای حزب را اخلاصمندانه و رفیقانه بدون تعصبات امراض ګذشته تاریک دلان صمیمانه بدست نشر میسپارد۰

 

ای نور چشم عزیز وطن، غم نخور نامهء دردِ دلت به رفقای همسنګر زنده یاد پدر شهید بزرګوارت، خود ثبوتِ از حقانیت بی چون و چراء حزب وطن (حزب دموکراتیک خلق افغانستان)، این کاروان با جرس ابدی و پاک بودن شیر زلال مادر مهربانت است۰

 رفیق جمال ناصر ګرامی!

 شما برحق و بجا نوشته اید که خدمات صادقانه فرزندان صدیق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) به حزب و مردم زحمتکش افغانستان افتخارات بس عظیمی بوده، میباشد و خواهد بود،  هیچګاهی شرمنده ګی و پشیمانی را درقبال ندارد۰ بلی اشخاص چون مزدک و همقطارانش که به حزب و مردم ما خیانت کرده اند نه تنها باید دایم شرمنده باشند بلکه انتظار محکمه جنایات شان نیز چه در حیات و حتی بعد از مرګ هم باشند۰

غوغا برپاکردن، اتهامات و بهتان زدن از تربیون بلند ګویان غربی علیه حزب وطن (ح.د.خ.ا.) کار مشکل نبوده و نیست مانند تیاتر را که چندی قبل فرید مزدک و راز محمد پکتین به نمایش ګذاشتند۰ مګر دفاع صادقانه از حقیقت حزب و شهدا آن که محک وطنپرستی واقعی است، توسط چنین بزدلان خایین به امر حزب و مردم انجام شده نمیتوانند۰

 امروز از روزهای دشوار و آزمون حقیقی در میدان وطنپرستی است، که باید از حقانیت حزب و شهدای آن جانبازانه دفاع شود، اکنون دوران لمیدن بر کرسیها و امتیازات فرکسیونی که به خون شریفترین فرزندان حزب و وطنپرستان انقلابی بدست آمده بود ګذشت، متاسفانه مګسهای که بدور شیرینی آن جمع شده بودند نیز پرواز کرده، و در جاههای دیګر عقب قابهای جلبی در ګردش اند۰

مګر هستند فرزندان شریف و با وجدان حزب وطن (ح.د.خ.ا) که در غرب هم در برابر همان بلند ګویان رسالت وجدانی خود را در امر دفاع از حقانیت حزب و شهدای قهرمان آن فراموش نکرده اند و مردانه وار از آن قاطعانه دفاع مینمایند۰   

 خودت اکنون نهال پر باری هستی که منحرفین فُرصت طلب چون فرید مزدک، راز محمد پکتین ملنګ دربار اخوان الشیاطین، و سایر دشمنان سوګند خورده ګان حزب و میهن ما، قوت لایزال شما لاله های بیشمار میهن را که از خون پاک شهیدان حزب و میهن ما بی باک و بی ریا روییده است کور خوانده اند۰

 رفیق جمال ناصر ارجمند!

 مطمین باشید که نیروهای سالم حزب ما و شما و بخصوص رفقای جوان ما مانند خودت بر اصل ایمان راسخ دارند که چراغ برحق راه حزب ما، این حزب شهید پرور هرګز خاموش نمیشود، و عصیان برحق شما رفقا این فرزندان نجیب وطن طوفان تسخیر ناپذیریست که روزی دشمنان میهن ما و شما را نابود میسازند، و ارواح پاک همه شهیدان قهرمان راه آزادی میهن را خشنود میګرداند۰

 

با احترامات فایقه،

 کوچی مساپر یکی از اعضای قبلی حزب وطن (ح.د.خ.ا.) از ایالات متحدۀ امریکا

 زنده و پیروز باد فرزندان حزب شهیدان!

نفرین باد بر دشمنان رنګارنګ حزب شهیدان!

 

 

 

 *   *    *

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org