نصیر فیاض ژورنالیست،
 به جرم بیان حقیقت راهی زندان گردید.

چهارشنبه، ۳۰  جولای ۲۰۰۸


ظاهر دقیق

 انسان از روزیکه بوجود آمده است می خواهد آزاد باشد. آزادی برای انسان همه چیزی اوست. به همین خاطر مورال، شرف و حیثیت انسانرا از حیوان متمائیز می سازد. ذلت پذیری شاخص انسان های مبارز و غیور نبوده و به همین خاطر اشخاص برجسته و ممتاز از بین مردم بر می خیزند و حیثیت و مقام خویش را در جامعه تشخیص می دهند. و بخاطر آزادی و کرامت انسانی میرزمند.

عشق و آزادی و ایمان شـــرف انسانست  مرگ در راهء شرف شان جوانمردانست

وای از آن قوم که محروم از ایمان باشــد  دل بی عشــق نــهانخانهء شیطـــان باشـد

خلیل الله خلیلی

آزادی جزء حیات انسان است، مال انسان است، توسط انسان آفریده شده و عامل بازدارنده آن بازهم همین خود انسان در روابط اجتماعی جامعه می باشد. یعنی زایشگر آزادی خود انسان است، و حافظ آزادی نیز همین انسان است و همچنان کشنده آزادی هم شخص انسان در مناسبات اجتماعی جامعه می باشد. وقتی که یک انسان دشمن آزادی گردد؛ آنگاه به صورت مستقیم دشمن خودش و سرخور انسانیتش است. انسان در دشمنی با آزادی عامل زایش تمدن ستیزان و آبادی جهلستان ها می گردد. این دیگر تمدن ستیزان هستند که اگر قادر گردند نخله های نور معرفت، خرد، عقلانیت و مدنیت را تا عرش خدا می خشکانند.

با هر مقدار که زندگانی انسان شامل تولید، تاریخ، خرد، هنر، صلح، عشق و تمدن می شود با همان مقدار آزادی تعریف جدید مدنی خود را در حیات انسان و جامعه بازتاب می دهد. فلهذا، ماهیت و ظهور آزادی بستگی به میکانیزم نهادهای مادی، اجتماعی و معنوی جوامع مختلف بشری از آغاز تا حال داشته و دارد. یعنی با هر پیمانه ای که هستی آفرینش های سازنده انسانی در ابعاد مختلف نظام اجتماعی جامعه عرض اندام نماید و معنویت در رگ رگ انسان مسلط گردد با همان پیمانه انسان در بستر آزادی و آزادگی گام خواهد گذاشت.

زمانیکه یک رژیم دیکتاتور و مستبد دگر نتواند در جامعه بحالت نورمال و عادی حکومت و حکم روائی نماید، دست پاچه شده و از اعمال جبر و زور استفاده می نماید و آزادیهای اتباع را سلب می نماید. رژیم حامد کرزی با وجود وعده آزادی بیان که در هنگام معاهدات بن داده بود و آنرا به امضاء رسانده است، صدها بار این وعده را نقض نموده و به شکنجه نمودن ژوزنالیستان و خبر نگاران افغانستان پرداخته است.

متاسفانه در جامعه ای که درآن اساسات دموکراسی و مؤسسات دموکراسی وجود نداشته باشد، اصلا انتظار و تضمین از دموکراسی هم نمیتواند مطرح و وجوداشته باشد . رژیم خود کامه ای مجاهدین و حامد کرزی که در اصل خویش همان منبع و یا کانون پیدایش بنیادگرائی در کشور یعنی ظهور طالبان در افعانستان است و فعلا خودش به گونه ای دگر ادامه دهنده ای راه طالبان است، چه چیز را مردم افغانستان از همچو رژیم می توان انتظار داشته باشند؟ آیا کرزی خودش مجاهد ویا طالب نبود؟ آیا حکومت او ازین مجاهدین بزدل و آدمکشان حرفوی تشیکل نگردیده اند؟ آیا این رژیم خودش در ذات خود و در ماهیت ایدئولوژیک خود با دموکراسی و آزادی بیان در مغائیرت قرار ندارد؟ آیا مجاهدین و یا کابینه حامد کرزی از معنی دموکراسی و آزادی بیان کوچک ترین درک و یا اعتقادی دارند؟

 برنامه ای حقیقت که بدون شک از خوبترین برنامه های تلویزیون آریانا بوده ودر میان برنامه های تلویزیون های جهانی افغانی بی همتاست، از چهار سال به اینطرف مهم ترین معضله ها و مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و . . . افغانستان را به مقبولترین شیوه ء مسلکی و اکادمیک به بررسی و نقد گرفته و حتی راهکار های کارشناسانه و سازنده ارایه نموده است.

این برنامه پرمحتوا، افشاگر، حقیقت پرداز و معتبر که پربیننده ترین برنامه ء تلویزیون آریانا میباشد توسط ژورنالیست کاردان، حقیقت جو و خردمند جناب محمد نصیر فیاض گویندهء ممتاز افغانستان تهیه میشود. برنامهء حقیقت به پیمانهء که آیینهء حقیقت نما و منعکس کنندهء واقعیت های تلخ افعانستان است، به همان پیمانه خواهان سازندگی، بهسازی و بهروزی میهن و هم میهنان نیز میباشد، چنانکه در این راستا، صداقت قلم و قدم نویسنده و تهیه کنندهء آن جناب فیاض و همچنان حلقهء همکاران و همفکران وی نمایان و آفتابی است. با تأسف و بی تعجب آگاهی یافتیم که بروز دوشنبه بیست و هشتم جولای آقای نصیر فیاض به جرم تهیه و پخش برنامه ء حقیقت از جانب ریاست امنیت دولتی بازداشت گردیده است .

دستگیری نصیر فیاض مغایر پرنسیب و اندیشه های دموکراسی و جامعه ای مدنی بوده ، که برخی از متعصبین مقامات دولت بمنظور باز گشایی عقده های قومی و زبانی و ایئولوژیکی بنیادگرائی با چنین عملکرد های غیرمسؤولانه و خائینانه دست میزنند.

نصیر فیاض روزنامه نگار مجربی برنامه "حقیقت" شبکه تلویزیون آریانا دو وزیر دولت، محمد امين فرهنگ وزير تجارت و صنايع كشور و الحاج اسماعيل خان وزير انرژي و آب را "دزد" نامید. امری که منجر به دخالت پلیس و تعطیل شدن برنامه گردید.

محمد نصیر فیاض که در بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است پیش از این از سوی برخی از نمایندگان ولسی جرگه از جمله جنگ سالار سابق عبدل رسول سیاف مورد تهدید قرار گرفته بود.

واقعا درین دنیای متمدن خجالت آوراست، که اگر یک ژورنالست و یا یک برنامه وزرای یک دولت و یا خود دولت را مورد انتقاد قرار دهد و نواقصات و فساد اداری و جنایات آنها را افشاء نماید، و او روانه ای زندان گردد . اگر ازین اخبار ملت های متمدن با خبر شوند متعجب خواهند شد و برای ما افغانها جای بسیار خجالت است، که ما در چنین نقطه و یا مرحله ای از تمدن جها نی قرار داریم.

البته این اولین بار نیست، که رژیم خود کامه ای مجاهدین وطالب نما به چنین اعمال جاهلانه و قرون وسطائی می پردازند. از بدوی تأسیس خویش تا به اکنون به نقض وعده ها و امضاء ها و قراردادهای را که در مورد آزادی بیان دربن انجام داده است می پردازد. هرکه زبان حقیقت را در دوران این رژیم مجاهد طالب نما بیرون آورده است، در اثر دسسیسه ها راهی زندان گردیده است. از سر و صداهای کامبخش حقیقتگو، غوث زلمی و دهها وطنپرست دیگر رسانه ها هنوز فارغ نگردیده ا ند که اینک اقدام مشابه و تازه ای دگردولت خائین و مستبد کرزی را باید انعکاس بدهند.

مقامات دولت افغانستان درحالیکه در صحبت با رسانه ها همواره تایید می کنند که به آزادی بیان و آزادی رسانه ها اعتقاد و احترام دارند، اما برخورد افراد و کارمندان تحت امرشان واستخبارات جاسوسی اش نشان می دهد که این اعتقاد و احترام درعمل چندان محسوس نیست و به زجروشکنجه ای حقیقت گویان تبدیل می گردد.

اینجانب ظاهر دقیق منحیث یک هموطن نصیر فیاض اعمال فاشستی ونا سائیسته دولت کرزی طالب نما را محکوم نموده وازهموطنان حقیقت جو، ژورنالیستان ، فرهنگیان، نویسنده گان ، قلم بدستان عدالت خواه می طلبم که لطفآ برای آزادی نصیر فیاض وبرنامهء حقیقت صدای تان را بلند کنید.

به پیش در راه مبارزه بخاطر تحکیم و استقرار صلح و آزادی بیان در کشور!

رویکردها:

- سایت بی بی سی

- کابل پرس

- یاد داشت های شخصی نویسنده ای این مقاله

۳۰ جولای ۲۰۰۸

هالند

 ایمیل :

Bamyan_7@hotmail.com

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org