امین الله مفکر امینی

 

 2015-04-11

 نوا های بینوایان !

افسوس فریادِ دلِ مان کس نشنید

بازارِ تاثرات و اشکهای تمساح گرمی گرفته

چه بازارِ پُر درآمد!

سیل کن و فلم بردار و قصه پرداز شو

ز بازارِ حادثه ها

ز بازارِ قلم بدستان

ز بازارِ سیل بینان

ز بازارِ آدمهای بی روح

 مگر! اینست داروی دلِ درد مندان

مگر اینست رهی نجاتِ مستمندان از غمها و غصه ها

چه فریبنده گسترده اند دام های تزویر و ریا

دامهای غم شریکی و اظهار تسلیت ها

دامهای مرهم گذاری بر زخمهای مستمندان

هر لحظه گرسنه ای میمیرد

هر لحظه دختری معصومی بیگناه

به گودالِ نیستی میرود

هر لحظه بوی انفجار و باروت بمشام میرسد

دلِ هزاران مادر داغدار میشود

هزاران والد، بر گورِ عزیزان فریاد میدارند

بماتم می نشیند دلِ هر هموطن

دلِ هر آشنا و دوست و رفیق

بساطِ غارتگری ها گرم است

بازارِ بیننده گان و شنونده گان چه گرم است!

افسوس افسوس گفتن، درمان ما بینوایان نیست

بتو گویم ای هموطن!

غیر افسوس افسوس و اشک ریختن ها، دیگر نیست رهی نجات ما؟

بخود آی، ای هموطن! ای هم خون و هم کیش و طریق ما

بشکنید این بازار تاجر پیشه ها را

فرق دوست و دشمن کنید بهر خدا

نگذارید دیگر در برابر چشمان شما

دخترِ بیگناهی، به زیرِ ضربه های سنگ و خشت

جان دهد و شما چون ناظرین بی روح تماشا کنید

دست بهم دهید و بخون کنید این جنایتکاران

این تاجرانِ دین و مذهب را

امروز اگر نوبتِ شما نیست، فردا ها از شما است

که جان دهید به زیرِ تیغِ خونینِ ستمگران

که عصمت میدرند و بر سکوه افتخار دین و مذهب

میزنند تکیه

دیگر خسته گشتیم زین جابرانِ حاکم بر مردم و میهن

دیگر خسته گشتیم ز بازارِ قصه پردازیهای غم و درد مان

بس است ما را افسانه های این رنج و الم

بس است ما را قصه های هجر و هجرت

بتو گویم ای هموطن!

مگذارید قدم بر بساط تماشای جانییان

مدارید گوش به نصیحت شیخ و زاهد و ملای بی عمل

بر سنگر های دفاع برخیزید بر ضد این جانییان

بر خاک و خون کنید این نفرین شده گان تاریخ

این نفرین شده گان جهان انسان و انسانیت

این نفرین شده گان جهان انسان و انسانیت

اینست دوای غم و رنج ما بینوایان

اینست دوای غم و رنج ما بینوایان

 

 

 

توجه:

 

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org