محترم امین الله مفکر امینی

شنبه، ۳ جنوری  ۲۰۰۹

 

 

این سروده که بنام «نوای غریبان وطن» میباشد بیاد موسم سرمای وطن و یاد آن وطندارانی که در فقر و فاقه، گرسنگی و بدون سرپناه بسر میبرند سروده شده است. در حالیکه اربابان ظلم و ستم، و حاکمان سر قدرت با داشتن  میلیونها میلونها افغانی و اسعار خارجی آسوده بسر میبرند و برای آنها نه تنها سرمای سخت زمستان آزاردهنده نیست بلکه برف و سردی و سپری کردن در منازل گران قیمت با انواع غذاهای لذیذ و سایرعیش و نوش ها، لذت بخش نیز میباشد.

 

 

نوای غریبان وطن

                     جز سوزوگداز نیست بربساط غریبان این دیار

                                                      ما ز یاد رفتگانیم دراین ملک هم لیل ونهار

                             کس نپرسد هیچ زروی لطف ومهربانی احوال ما

                                            سرمایه یی نیست دربساط جزاشک وآهی دلی فگار

                             این ره ورسم شرع وخدا نیست، ای زورمندان وطن

                                             ما قوت زخون دل کنیم وشما را است عیش بیشمار

                             با طفلان گرسنه وتشنه ، تن برهنه روزوشب بخواب

                                             صبر وتحمل گذشته در این سرما که ناید در شما ر

                             برخوان ما نیست لبی نانی که بریم دست بر آن

                                                چو خوان شما پر لذایذ وهم زآب انگور در قطار

                            حال ما بیوه گان ومحتاجان دارو نکند حرف ریا

                                               عمل چاره کند دردورنج که بینی ما ،بجاده وکنار

                             حالت زار ما تحفه یی ریایی زهد وتقوای شماست

                                                بهرخدا گرزاهدی زلطف وصفا زیارت دلها بدار

                             فصل سرما حال ما دو چند کرده زآه ورنج ودرد

                                                گر این حال شما باشد نباشد لحظه ای صبروقرار

                             خلق گویند که دیوانه ایم و گدا وهم غافل ز خود

                                              گرنیک سنجید این حال زدست شما گشته چون زار

                             این حاکمان وطن ندارند لطفی بحال ما غریبان 

                                                   بدلجویی وتعظیم ارباب ستمگر بسته اند افتخا ر

                             دل ودیده یی پرنیاز ما بناجییان صلح وصفا ست

                                                گردرمیهنی و یا بیرون ازآن، مداوای زخمها بدار

                             مفکر سخت آید چاره یی سوز ونوای غریبان وطن

                                                ملکی که کشت کند دهقانش به جای گندم ، کوکنار

                                          

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا !

۲۰ دسمبر ۲۰۰۸

 

  توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org