نازم آن دست

ز جـهــــــــادي ها بسي شنيدم ز دیــــــن و آيين اســـــلام

كشيدند شـمـشــیــر و تـــلــــوار  براي كشتن از نـیـــــــام

وهابي ها و اعراب شدند رهبران اين غـــــــــــــــــلامان،

بدست شان كردند جـهـــــل و فــقــــــر و غـــــربت روان

در وطــــــن ما تربيه كردند ملا و مولوي و طالب فراوان،

كه كنند تبليغات نا روا را در هـــمـــه جـــا بـه نـفــع شان،

دريغ كه بي بهره ز عـلــــــم و دانش اند و هستند نـــادان،

درد و رنـــــــج مــــردم است ز دست شان كاملاً عـیـــان

مـســجـــــــد و مـــدرســـــه است بهترين جـــــايگاه شان،

كنند ز آنجا صادر فتوا و فرمان براي قتل و كشتن مردمان

اعـــــراب وهــــابي كنند اين كار را از دل و جــــــــــان،

كه دارند هدف شوم به نفع ارتــــجـــــــــاع و امپرياليستان

به پا خيز اي مردم با خــــرد و بـــا عــــزم و مـهــــربان،

بكن اين جـــهـــل وهــــابي ها را ز بنياد خــراب ویــران

وطــــن را نيست كاري براي جـــهـــل طالب و داعيشيان،

نازم آن دستي كه كند نابود ز وطــــن حاكميت اين ظالمان

م. كارگر

٩ دسمبر ٢٠١٦

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org