امین الله مفکر امینی

 

مـا عمل داریم به آنچه در مذهـــب انسانی ماست

بـربن مذهب انسانی حق جویی، دٌرافشانی ماست

ما رهی حق جوییم و پوییم که حق  اســـت پایدار

بطلان  فریب  و ریــــا وظیفه ای ایمـــانی ماست

ما پــــرچم حق افراشته ایم به نابودی بنیاد گـران

تغافل  باین امر سترگ مـــوجب پریشانی مـاست

ما نگذاریم پرچم سرخ شهیدان میهن بر زمیــــن

تسلیم دشمنان، نشان  ز بیهــوده قـــربانی ماست

آنان که زیر چتر دین و مذهب، پوشیده اعمال سـیاه

گر ز چون اعمال دیده ها کور داریم، نادانی ماست

دامان مردم و میهن هر روز بخون است هموطن!

فرق دوست و دشمن کردن وظیفه ایمانی ماسـت

نخورید بیش از این فریب طالب و داعش و القاعـده

بطلان بر مشی نا انسانی آنها، کــــامرانی ماسـت

مگذارید بیش از این پیر و برنای وطن خون گـردند

حفظ نوامیس ملی میراث ز دور نیــاکانی ماست

«مفکر» هر چه گوید عاری ز هر تعلق بـوده است

در دفترچه ای رهی حق گر بجویید نشانی مـاست

 

۲۷ اگست ۲۰۱۷

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org