یکی از منابع ذیـقـیمت هـر کشوری آهـنگهـا و ترانه های آنست

نگاهی مختصر از فعالیت هنری نظام (دنیا) در مونتریال

نویسنده - استاد (صباح)

از راست به چپ: وحید سرور، صباح و نظام دنیا

ابن سینا بلخی دانشمند معروف میگوید: موسیقی جزی از بدن انسان است که مانند خون در بدن آدمی جریان دارد. از این رو وی بسیاری از اندیشمندان مریضان خود را با نوای موسیقی و آهنگهای موزون معالجه می کرد.

موسیقی واژه یونانی است که با واژه «غنا» در عربی برابر است، در رسائل «اخوان الصفا» چنین آمده است :

موسیقی همان غنا و موسیقار خواننده است و موسیقات ابزار غنا و غنا آواهای ترکیب یافته و آوا نغمه‌هایی پی در پی و نغمه همان صداهای آهنگین می‌باشد.

معین در حاشیه «برهان قاطع» می‌نویسد : موسیقی (به ضم میم) مأخوذ از Moosika یونانی یا Musica لاتینی است و ریشه mosa یا misse می ‌باشد که نام یکی از نه رب النوع اساطیری یونانی و حامی هنرهای زیبا است.

موسیقی در میان هر قوم و ملت و سرزمینی ویژگی خویش را داشته و بیانگر فلسفه اخلاقی و اجتماعی و رزمی و بزمی و کار و کوشش و شیون وشادی آنان می باشد، و به زبان دیگر موسیقی آیینه تمام نمای هر قوم و ملتی است که تمام ویژگیهای آنان در آن متجلی است و سیر تعالی و یا قهقرایی در مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان از آن آشکارتر می گردد.

موسیقی، به هر نوا و صدایی گفته می‌شود که شنیدنی و خوش‌آیند باشد و انسان یا موجودات زنده را دچار تحولی کند. موسیقی (با تعریف کلاسیک) یعنی هنر بیان احساسات توسط صداها.صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند ارتباط میان اذهان ایجاد کند ومرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.

موسیقی ما نیز بسان موسیقی تمام كشور های شرقی، دررویا رویی با مدرنیته تجربه های متفاوتی را ازسر گذرانده است، از آن جمله كوششی است در راستای ارائه آنبه شكلپلی فونیك .این اصل موسیقیدانان و پژوهشگران موسیقی شرقرا واداشت تا راهكارهای متفاوتی را پیشنهاد و تجربه نمایند، عده ای بر این عقیده اند كه با ساز های اركسترسمفونیك می توان حس و حال موسیقی شرقی را بیان نمود .

در این راستا پژوهشگرانی نیزهستند كه بر این عقیده اند كه روح موسیقی شرقی را كمتر می توان با دیگر سازها، جز سازهای ملی و سازهایی كه در جغرافیای فرهنگی كهن خود ریشه دارند بیان نمود، برای بیان امروزی ارزش های اركستر ی كردن آنها قبل از هرچیز می بایست اصلاحاتی در ساختار و شكل سازهای ملی و فلکولر انجام می شد تا قابلیت نواخته شدن در اركستر را پیدا می كرد.

ما در کشورخود بیشتربا سه نوع موسیقی سروکارداریم: سنتی، كلاسیك و پاپ. البته ما از موسیقی پاپ دو نوع تعریف داریم: یكی موسیقی است كه مخاطب زیادی دارد و به آن پاپ یا پاپیولار می گویند (كه از بتهوون تا جاستین بیبر در آن جای می گیرند) و دیگری سبكی ازموسیقی است كه اغلب هنرمندان مابه آن سروکاردارند. 

شعری که در موسیقی استفاده میشود هم میتواند حوزه تاثیر وسیعی داشته باشد . اشعار خوب و محکم به مرور زمان می توانند بر نوع گویش و حتی نوع رابطه اجتماعی مردم تاثیر بگذارند. این تاثیرگاه تا لایه های سیاسی و فرهنگی جامعه نیز رسوخ میکند و اینها همه از قدرتی است که از ترکیب شعر و موسیقی فراهم می آید.

« شکسپیر : مردی که در درون خویش موسیقی ندارد و نوای خوش و دلنشین، او را دگرگون نسازد، برای خیانت، توطئه و غارتگری مناسب می باشد و هیچ کس نباید به او اعتماد کند .»

وقتی میخواهیم ازنظام دنیا صحبت نمایم اكثرآ از ترانه های زیبا و دلنشین این آوازخوان جوان یاد کنیم.

نظام دنیا با صدای دلنشین و گیرای خود، شادی آفرین دلهای دوستداران هنرش گردید، دنیا مخاطبین و علاقه مندان خاص خود را داشته و به دور از اغراق جوانی است پرتلاش، صمیمی و گرم مانند این آهنگش.

دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد

ندانستم توای دلبر دل آهن ربا داری

دلم رابا دلت بستم به دلداری به همیاری

خیال کردم توهم دلبردل بی مدعا داری

گرفتم چون ره مجنون زرسوای نترسیدم

گمان بردم تویی لیلا صفای بی ریا داری .

این آوازخوان در کابل متولد و بزرگ شده و بعدآ در اثر جنگها و کشمکشها راهی هجرت را پیش میگیرد و در اسلام آباد پاکستان غربت نشین میشود. شروع کارهای هنری نظام دنیا از اینجا آغاز میشود وی با وجود مشکلات غربت و دوری مصروف فراگیری هنر موسیقی میشود و جسته و گریخته اندوخته های را از اینجا ره توشه آینده خود میگیرد و در پهلوی تدریس زبان انگلیسی دست به کارهای هنری میزند و اما شرایط ناگوار و رقت بار پاکستان بزرگترین موانع برایش پیش می آورد و ناگذیر میشود که از تهیه البوم هنری صرف نظر نماید و بصورت خصوصی پارچه های را برای خود و دوستانش تهیه و کمپوز مینماید و به زبان دیگر، این دوره آغاز غیررسمی کار هنریش پنداشته میشود.

نظام دنیا در همین دوره هارمونیه و کیبورد را فرا میگیرد و در غنامندی هنری اش می افزاید.

نظام آهنگی زیبای دارد بنام مادر:

مادر تو بهترینی

خوب روی زمینی

سرتابه پالطافت

شیرین و دلنشینی -

 

مادر تو صبح پاکی

بهتر ز آب و خاکی

در سرزمین دوستی

خورشیدی تابناکی -

 

تو مایه ی غروری

سرچشمه سروری

در آسمان هستی

خورشید پرزنوری.

ازراست به چپ: صباح، ولید سرور ونظام دنیا

 

نظام دنیا از پاکستان رهسپار کانادا شده و در شهر مونتریال مسکن گزین گردید.

درین مدت وی دو البوم هنری به نامهای «شور عشق» و «نوا» راتهیه و بدسترسی علاقمندان آوازش گذاشته و نامبرده تا اکنون ده ها پارچه آهنگهای ویدیویی ثپت و عرضه نموده و یک تعداد آن در یوتیوپ به نشر رسیده است. با نظام دنیا در قسمت تهیه موسیقی وحید سرور و ساحل الیار و در بخش شعر نویسنده (صباح) همکاری دارد.

نظام دنیا میگوید: هر وقت که غمگینم، هر وقت که شادم، هر وقت که هیجان دارم به موسیقی گوش می کنم.

موسیقی گرد و خاک زنده گی روزانه را از روح و روان می زداید .اندیشمندی میگفت :علت اینکه ما از موسیقی خوشمان می آید این است که در دنیای رؤیاها و احلام خود فرو می رویم، طبایع عالی موسیقی را دوست می دارند لیکن بهتر می دانند که از آن به عنوان وسیله برای دخول در رؤیاهای خویش استفاده کنند .

یکی از استادان موسیقی معتقد بود: یکی از منابع ذیـقـیمت موسیقی هـر کشور آهـنگ هـا و نغـمات و ترانه هایی است که در نقاط مختـلف آن، بخصوص در دهـات و قریه ها دور از شهـر به وسیله مردم خوانده می شود و چون این نوع موسیقی کـمتـر تحـت تاثـیر افـکار مردم شهـر نـشـین واقع شده، طبـیعی تر و به موسیقی حقیقی و اصیل و قدیمی آن کشور نزدیکـتر است؛ جمع آوری آنهـا عـلاوه بر اینکـه باعـث حـفـظ و نگـهـداری آنهـا است، کمکی هـم به تحـقـیق درباره مخـتصات آن کشور می کـند و چـگـونگی و کـیفـیت آن معـلوم می شود.  

آهنگ زیبای هزاره گی نظام دنیا:

دپیتوشیشته یی کیل کیل موکونی

مه دل سوخته ره دل بی دل موکونی

همودستمال خامکدوزی ره یار

دگردونی سفید امیل موکونی -

 

امیل گردنیت لولو موکونه

چطورلولومنی پیتوموکونه

گهی قارموکونی گاه نازی نازی

دل سبیل منده ره اوموکونی -

 

هواطوفان شده گردوغباره

گمانم بادمیه بارون مباره

دعاکنم دعابه پیش خدا

تره خوب ترکده پیشم بیاره.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org