سه شنبه، ۱۲   می   ۲۰۰۹


عمده ترین حقوق، حق کار است که باید تأمین شود

صالحه (رشیدی)

در آغاز نوشته در بارۀ زنان افغان باید خاطر نشان ساخت که تساوی حقوق زنان با مردان را قانون اساسی پی ریزی نموده است.

این تساوی حقوق که در اختیار زنان قرار بگیرد امکان تحصیلات، کار و پاداش کار مساویانه با مردان را تأمین می کند.

بد نیست تذکر بدهیم که حق کار برای تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد باید تضمین شود، و بیکاری چند دهه باید از افغانستان لغو شود، به صورت فعالانه و پراتیک درست کاری تمام زنان علاقمندِ که دارای سن مستعد یا تحصیل و یا در اقتصاد ملی کشور کار می کنند، به خاطر کار مساوی با مردان دستمزد و یا اجرت مساوی را باید کسب نمایند، آنچه راجع به امکانات کسب تحصیل تعلق می گیرد، اگر این عامل را شامل بسازیم کافی خواهد بود، سهم زنان در میان کارکنانی که دارای تحصیلات عالی و تعلیمات متوسط مسلکی اند، امروز تقریباً ۳۰ فیصد را تشکیل می دهد طبق قوانین بین المللی زن حق کسب هر نوع مسلک، وظیفه و مقام را در آن ساحات اقتصاد ملی که مغایر ارگانیزم نباشد دارد که این رقم در افغانستان محدود است که شاقه ترین کار به دوش زنان بیوه و نان آور خانه است.

به این ارتباط می توان نوشت که زنان افغانستان حتی نسبت به مردان تفوق دارند با وجودی که حقوق منحصر به آنان توسط تدبیر مخصوص دولتی در حفظ کار و صحت تأمین شرایط مناسب کار مفید اجتماعی با در نظر داشت مادر بودن شان ایجاد نگردیده به طور مثال می توان از کارهای عملی در مؤسسات و کارگاه های قالین بافی، عمالت خانهء اردو و پولیس اصطلاح گراف قابل قبول پذیر برای زنان بیوه و اولاد دار نام برد غرض اصل این گراف عبارت از آن است که روز کار زنان تقسیم نگردیده.

اولاً اوقات کار مناسب را طوری برای خود انتخاب نمایند که نورم های کاری و تولیدی مجموع کار حفظ گردد، تجربه ثابت ساخته که این طور رژیم کاری هم برای زنان و هم برای دولت مناسب خواهد بود با استفاده از گراف درست کاری زنان هم موفق به کار رسمی و هم امور خانه میگردند

و زنان خود را آرام و مطمین چون آنان امکانات بهتر برای تربیهء اطفال و ارتقای سطح تعلیمات، استفادۀ مفیدتر از اوقات بیکاری را پیدا می نمایند.

اتحادیه ها، سازمان های اجتماعی فعالانه ایجاد شود با تجارب از سازمان های کار کننده کار های نیمه روز و کار نامکمل هفته را برای آنانی که دارای اولاد کوچک اند حمایه و تبلیغ نماید، گذشته از آن این گونه شرایط کار مناسب کار با محدودیت حقوق زنان کارگر ربط نباید بگیرد.

کار زنان امروز در معاصر ترین تحصیلات و تولیدات فرو رفته در رشته حقوق، تعلیم و تربیه، ژورنالیزم، داکتران و نظامیان و غیره . . .

برای مثال دوم فابریکه ها هنوز نیست کار در کارگاه های قالین بافی و دوخت البسه نظامی زنان کارگر یک نواختی را احساس می نمایند و این امکانات نا مساعد به صحت زنان شاید تاثیر منفی را به بار آورد که طرز دید و نوشتهء شخصی من نیست، بلکه عملاً از شرایط کار شان دیدن کردم.

به صورت کل تعداد زنانی که به کاری دستی حرفوی کم و یا کار های فزیکی مصروف اند ساعات کار شان تقلیل یابد دولت در ایجاد اتحادیه ها سهم فعال بگیرد تا از طریق اتحادیه های کارگری غمخواری از زنان به عمل آید.

مجموعاً برای بهبود بخشیدن شرایط کار و حفظ صحت زنان کشور نورم های جدید باید بکار برده شود با توصیه اساسی دانشمدان به تمام قانون گذاران دولت افغانستان در باره استفاده از کار زنان باید قانون تشکیل شود تا در آینده حیات شان بیمه و مشکلات بی سر پناهی، فقر و تنگدستی را نداشته باشند زنان افغان طبعیتاً شایستهء صفات نیک اند مانند فداکاری، نیکوئی، شجاعت، متانت، وفاداری، صداقت، عاطفه، ترحم، مهربانی، گذشت و نزاکت می باشند و دولت مسوولیت دارد تا برای زنان شرایط کار و تحصیل را مساعد سازند تا از امتیازات شهروند بودن استفاده و لذت ببرند.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org