شنبه، ۷ نوامبر ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


پهلوان سنگين وزن جهان

 

"پهلوان سنگين وزن جهان با بكاربرد تمام چال و نيرنگ به جان حريفان سر انجام به شكست خود اعتراف کرد."

 

با خواندن عنوان فوق شايد براى خواننده گان عزيز ما اين تصور بوجود آيد كه گويا قصه از پهلوانان افسانوى نامدار جهان، رستم و سهراب است و يا قصه از پهلوانان شاهنامه فردوسى است، نخير قصه از پهلوان سنگين وزن جهان است كه تا اين دم افزون بر پهلوانى وظيفه جاده صاف كن، كشور صاف كن و سرزمين صافكن را به زعم خودش از وجود رقيبان عهده دار بود كه ميخواست در درازمدت قاره آسيا را در كل به همكارى شاگردانش صاف نمايد، نميدانم كه چه شد پايش با ضربه پُتك فولادين كارگر گمنام خسته از جنگ ميشكند لنگ- لنگان شكست و ناتوانى اش را نسبت به صاف كردن كشورها و قاره ها ترجيح داده در جايش قرار ميگيرد، قصه از واقعيت عينى زمان فعلى است كه در تمام قاره هاى جهان مسابقات وى را تا همين اكنون به تماشا مي گيرند وقتى اين پهلوان شكست خورده نامدار جهان داخل دوشك ميگرديد همه چيز را دگرگون ميكرد، برهم و درهم ميساخت آنچه كه دلش ميخواست بدون كوچكترين درنگ ميبايست به ميلش صورت ميگرفت، قوت و بازو و سرمايه بر هر چيز ديگر مستولى بود دليل و برهان اصلاً جاى نداشت، اين پهلوان نامدار جهان در عراق، سوريه، ليبيا، يمن، فلسطين، افغانستان، پاكستان، نايجيريا، سودان، اوكرائين و ديگر كشورهاى جهان قهرمانى هاى ناپسند از خود نشان داده است كه تاريخ بشريت هرگز و هرگز از ياد نخواهد برد، اگر اشتباه نكنم به اين پهلوان نامدار جهان ميتوان در جنب نامش لقب دگرگونساز نيرنگ باز جهان را نيز علاوه كرد.

از همين روست كه در جهان بندرت انسانهاى پيدا شود و يا برعكس پيدا نشود كه با نام اين پهلوان نامدار نيرنگ باز جهان آشنائي نداشته باشند، اگر از كودك خوردسال تا مرد كهنسال كشورما، اگر از خواهر و مادر داغديده وطن ما در پكتيكا، قندهار، هلمند، قندوز، بدخشان و ٣٤ ولايت كشور پرسيده شود با تمام معنى با نام اين پهلوان نامدار جهان آشنائى دارند.

اگر از سيل مهاجران كشورهاى نامبرده به اروپا پرسيده شود از تمام چالها و نيرنگهاى اين پهلوان نامدار روزها و شبها بى پايان قصه سرائى ميكنند، در اواخر ماه اكتوبر سال روان آمدن خانم بى بى حالى ازبكى يكصد و پنج ساله از ولايت قندوز افغانستان با شانزده تن از اعضاى فاميلش به اروپا خبرساز رسانه هاى اروپا شده بود وقتى دراروپا از وى علت آمدنش را جويا شدند از نا امنى و نا خوشايندى اوضاع افغانستان شكوه داشت، در سيماى اين خانم كهنسال ديده ميشد كه جنايت بحدى بوده است كه پهلوان نامدار جهان و شاگردانش (طالبان و داعش) حتى به اين خانم  كهنسال رحم نكردند و گرنه وقت آن نبود كه فرار را از وطن بسوى اروپا ترجيح ميداد و شرم و ننگ ابدى را بر جبين حكومت به اصطلاح وحدت ملى حك مينمود.

هموطن عزيز! ميخواهم خلاصه نمايم تا مبادا حوصله شما را به سر نرسانم، يكى از اين قهرمانى ناپسند اين پهلوان نامدار مليونها انسان كره زمين را از ناحيه چشم، پا، دست، سر، كمر و ديگر اعضاى بدن محروم ساخته است، هزاران انسان روى زمين را باكفن و بدون كفن بخاك سپردند، هزارها انسان در ابحار طعمه حيوانات بحرى گرديدند، شهرها و كشورها به خاكستر سياه مبدل شد خلاصه اين پهلوان نامدار جهان قهرمانى هاى ناخوشايند را در عرصه بين المللى انجام داده است كه قلم ياراى نوشتن آن را ندارد، بناءً قلم از شمامعذرت ميخواهد.

اين پهلوان نامدار چال باز جهان، ايالات متحده امريكا است كه سنگ امپراطورى جهان را همواره به سينه ميكوبد اين امپراطور جنگ افروز توسط شاگردان نا اهل و سياه دل خود جهان را ناآرام ساخته و به ترور، وحشت، ويرانى و صدها عمل غير انسانى ديگر اولويت قايل شده اند، اين پهلوان نامدار، داعش و تروريستان را در سوريه بنام ارتش آزاد سوريه ياد ميكند، شاگردان وفادار و گوش بفرمان آن در پاكستان با افتخار تروريستان و دهشت افگنان حرفوى چون طالبان، شبكه حقانى، القاعده، لشكر طيبه و امثالهم را آنطور كه وجدان خفته شان حكم ميكند بعنوان قهرمانان ياد مينمايند.

بتاريخ 25.10.2015 جنرال پرويز مشرف ريیس جمهور پيشين پاكستان و يكى از چهره هاى سياه و بدنام پاكستان افسار خود را بدور انداخته با بى شرمى تمام يادآورميشود (ما، هراس افگنى مذهبى را معرفى كرديم تا شوروى سابق را شكست بدهيم. ما از سراسر جهان مجاهدين را به  پاكستان گرد آورديم، ما طالبان را آموزش داديم به آنان آموزش داديم و آنانرا براى جنگ فرستاديم و آنان قهرمانان ما بودند، اسامه بن لادن، رهبران شبكه حقانى و ايمن الظواهرى قهرمانان ما بودند، ما همچنان لشكر طيبه را بر ضد هند تمويل و تجهيز كرديم، آنانرا آموزش داديم و حمايت كرديم، لشكر طيبه قهرمانان ما بودند، اما حالا زمان تغيیر كرده، هراس افگنى را كه ما پرورش داديم حالا به بدماش ها تبديل شده و بر ضد منافع پاكستان كار ميكنند، حالا بايد بر ضد آن اقدام جدى شود.)

 

بحث در اين مورد فرصت زياد ميطلبد گرچه به باور كارشناسان كشورما، پاكستان هرگز نميخواهد گاوهاى شيرى اش را از دست بدهد اگر گاوهاى شيرى با نام خوكهاى شيرى تغیير نام يابد بهترخواهد بود.

اين جنرال بدنام و بد سرشت، متعصب و كور ذهن ميخواهد تمام جنايات نابخشودنى شانرا تبرء كنند و بالاى اذهان جهان سرپوش بگذارند بيخبر از آنكه مردم شجاع افغانستان و جهان ديگر فريب چنين سخنان ميان تهى را نخواهند خورد حتى اگر با  سلاح دست داشته در جبهه جنگ كه دور از واقعيت است عليه داعش و طالب قرار بگيرند ديگر چهره سياه و منحوس مشرف ها و ساير جنرالان ستيزه جو آى اس آى براى مردم ما آشكار شده است، جبهه گيرى قاطع مردم كشورم در اين اواخر بر ضد پاكستان و سردادن شعارهاى مرگ بر آى اس آى جنايتكار گواه روشن اراده استوار و خلل ناپذير مردم ما است.

از اينكه كار تبرء كردن جنايات و سرپوش گذاشتن به  آن را از پهلوان نامدار جهان فراگرفته اند برايشان امر ساده بنظر مى آيد هر جنايتى كه در كشور ما انجام ميدهند اولاً در پى تبرئه كردن آن دست و آستين بر ميزنند ثانياً معذرت ميخواهند، معذرت خواستن در فرهنگ انسانيت كار خوبى است نه اينكه بعد از هر جنايت عمدى و تكاندهنده معذرت خواسته شود. جنرال مشرف و ساير كرنيل هاى آى اس آى پاكستان چنين مفكوره را دنبال مينمايند كه سرنخ آن با سى آى اى امريكا وصل است. حالا چال و نيرنگ پهلوان نامدار جهان و شاگردانش كارائى خود را از دست داده است و در صدد آن اند كه نيرنگهاى جديد را استخراج كنند يقيناً كه شكست مفتضحانه  نصيب حال شان خواهد بود اخيراً جان مكن سناتور ارشد جمهوريخواه امريكا ياد آور شد، ناكامى راهبرد امريكا در افغانستان، عراق و سوريه سبب شده تا رهبران اين كشورها از رقيبان امريكا درخواست كمك كنند. همزمان شمارى از اعضاى مجلس نماينده گان افغانستان از شكست راهبرد امريكا در كشور سخن ميگويند و تاكيد دارند كه كابل بايد براى رهائى از چالش هاى موجود از ظرفيتهاى كشورهاى منطقه چون روسيه استفاده كنند.

در پايان به اميد روزي كه تمام نيروهاى مترقى جهان، نيروهاى طرفدار صلح و دموكراسى واقعى، نيروهاى دادخواه و عدالت پسند در يك صف واحد بسيج شده همه پهلوانان جنايت آفرين را از شهرها و كشورها جاروب نمايند تا مردمان كشورهاى جهان در صلح و آرامش كامل بسر ببرند.

- زنده باد صلح، دموكراسى، ترقى و عدالت اجتماعى در سراسر جهان

- نابود باد دشمنان صلح و دموكراسى

با درودهاى صميمانه

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش 

2.11.2015

 

 

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.