محترم امین الله مفکر امینی

جمعه، ۷ نومبر ۲۰۰۸

 

 

  پرچمدار صلح
 

                              نخواهم بود وخواهد  بود  ز این آشنا

                                                                 آزموده سخن هایی که نگردند فنا

                             که است همه برنقش خاطروبخون عجین

                                                               بازگو میدارد با تو به شرحی چنین

                             که آمد ورفت جهان نباشد مطلبی نو

                                                        خوش آنکه بودبرخدمت مردم، بتک ودو

                             که لذت زنده گی را بساط صلح وامن است

                                                         ز بیداد،  غم وماتم بر زمین وزمن است

                             خوش که با علم ودانش باشی آ راسته

                                                          بیاموز خود وغیر، تا الف نون  نگشته

                             گرمبارز حق باشی و آبدیده فو لا د

                                                           بزخمه چو تنبور ناید فغا نت  ز نها د

                            بیاموز راه ورسمی رفتگانی راه حق

                                                             نگشتند تسلیم بیداد و باطل  تا  رمق

                            ز پرچمدار صلح باید دانست جانبازی

                                                             دهند جان وروبرنگیرند زبازسازی

                            مشعل تابان راهییان حق نشود خموش

                                                           جهل ودانش نیندازد،مبارزازخروش

                            پس بر تو باشد دین ،انتخاب راه راست

                                                      خردمندان را رهی خطا گزیدن خطاست

                            که جدال نووکهنه است ،ره ورسم قدیم

                                                      گر کهنه پسندی، نیست وقوفت از جهان

                            خوش به آنکه در حلقه دوران سازان

                                                        بسیج گشته، تا میهن بدارند شگو فا ن

                            مفکر ندارد هوشمند خم سر، به باطل

                                                        به عقل وخرد گردد،آرمان والاحاصل

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا !

سروده شده، برج اسد ۱۳۸۴

 

  توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org