یکشنبه، ۱۹ سپتمبر ۲۰۱۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

  
سنجر غفاری

*     *     *

 

پارلمان و آیندۀ مردم

 

بدون شک امید های مردم افغانستان در بوجود آمدن ثبات در کشورشان از همه بریده است. مردم افغانستان همانند مرحلۀ اول از اشتراک در انتخاباتِ دور دوم به علاقمندی و امید هرگز به پای صندوق های رای دهی نرفتند و رای اعتماد شان را برای منتخب خویش در صندوق ها نگذاشتند. اکنون مرحله توضیح حقایق جایش را به واقعیت ها سپرده است. کارکرد های چند سال گذشتۀ وکلای محترم پارلمان چون آفتابِ که صبح را درخشان و غروبش شب را در آغوش میکشد برای مردم ما هویدا است. امروز بدانیم که سرنوشت کشور و مردم را وکلای محترم چگونه به تمثیل میگیرند. ترکیب جدید پارلمان قابل دقت و خیلی ها ارزشمند برای مردم ما، همسایه ها و کشورهای حضور یافته در خانۀ ما میباشد. دور از تصور نمیتوان بود که مهره های خاص کشور های همسایه و منطقه ترکیب قابل ملاحظۀ را در پارلمان جدید از آن خود ننموده باشند. افغانستان امروز درب و پنجره ندارد، زمین و آسمانش در کنترول دیگران قرار دارد. سایۀ سیاه بنیادگرائی و تروریزم بین المللی هویدا و آشکارا از نظر مردم ما و دوستان ثبات و آرامش ملی و منطقوی کاوبای بازی را در کشور ما و منطقه به آزمایش گرفته است. برعلاوه پیشبرد جنگ سفید (تولید و ترافیک مواد مخدر) استراتیژی مؤثر در برچیدن پایگاه و مخفی گاههای تروریزم واقع نمیگردد. از جانبی ترانزیت و نفوذ بر منابع طبیعی آسیای میانه (نفت و گاز) به سوی پاکستان و کشور هند، حل مسایل قومی و آرامش میان قبایل دوطرف دیورند، موجودیت هزارن تندرو اتباع کشور های عربی و افریقایی و چچین و آسیای میانه در کمپ ها و مخفی گاههای شان در داخل خاک پاکستان، نبود یک استراتیژی واحد میان متحدین در نابودی کامل تروریستان، باز نمودن باب مذاکره و دیالوگ با مخالفان مسلح علیه رژیم و قوت های خارجی در پاکستان و افغانستان، نفوذ شبکه های مافیائی بین المللی در سیستم اقتصادی و سیاسی، نظامی در حل بحران افغانستان و منطقه بر قوت اش باقی است. اگر در ترکیب پارلمان چهره های آزمایش شده و حساسیت آور برای ادامه بحران شامل گردیده باشد آیا پارلمان کاری و جدید برایش خطاب نموده میتوانیم؟ مردم ما فرزندان شان را به صفوف قوای امنیتی در موجودیت هزاران تفنگدار بیگانه برای آن نفرستاده اند که برای تطبیق فورمول های تکراری و ناکام قربانی بدهند. مردان افغان کمر همت را برای ختم فاجعه ها عدم تکرار اشتباهات بیرونی ها در کشورشان بسته اند و قربانی میدهند. برای پارلمان و وکلای جدید ضرورت است تا در گام نخست حرمت خون شهدای تاریخ ۱۸ سنبله را که قربانی دادند در نظرداشته، به پاس همت سرسپردگان این روز به سوی کسب حمایت مردم برخواسته در ختم نفاق ملی، بی باوری ها و عدم اعتماد میان اکثریت ملیونی و در عذاب نگهداشته شده مردم بی دفاع و در گرو ایشان بوسیله ناملایمات بیرونی، در ختم کدورت های ملی، دوری از استعمال کلمات کین توزانه ("طالب"، "کمونست"، "نیروهای شرارت و فتنه"، "گلمجم"، "هزاره" و "پشتون" و "تاجک" و "کوچی" و غیره اجتناب ورزیده) در نخستین اجلاس شان اعلام بدارند که دیگر در افغانستان همه مردم ما به یک نام یاد میشوند (افغان) و برای تماماً نماینده گی های کشور های خارجی نیز رسماً خبر داده شود که در مصاحبه های شان از افغانها نپرسند که تاجک هستی یا پشتون همه را باید یک افغان بشناسند. بزرگترین پیغام و نوید صلح برای همه مردم ما شنیدن این پیام از پارلمان جدید میباشد. در گام دیگر اعلام گردد که همه مردم افغانستان برادران مسلمان همدیگر اند دیگر بنام "کفر" و "کمونست" و "امریکائی" و غیره جملات و کلمات در تماماً مجالس و کمپاین های داخلی و خارجی گناه و خیانت ملی و برضد وحدت روشنفکری و تقویت تاریک اندیشی ها و باعث نفوذ بیگانه بالای همه مناسبات ملی و برضد منافع کشوری ما بوده عامل بزرگ برهم خوردن ثبات و نبود دسپلین کاری و اجتماعی در خانه مشترک ما گردیده است. از جانبی بنام جهاد و مجاهد سوی استفاده از موقعیت ها و شخصیت پرستی، امتیاز طلبی و برتری جویی نسبت به مردم جداً اجتناب صورت پذیرد. باید نقطه پایان به این عوامل عمده آغاز و ادامه همه ناملایمات موجوده داده شود. بر اساس این سه اصل عمده پارلمان جدید اگر کار خویش را آغاز و عیار نماید میتوانیم گامی ارزشمندی را در تطبیق و عملی شدن خواست ها و افکار ملی و همگانی برداشت. راه مذاکره و مفاهمه را نیز میتوانیم گشود. حتا گامی به سوی اعتماد و همسوئی در جهت کشانیدن ملیونها کادر و سرمایۀ معنوی کشور ما که در مهاجرت و غربت آرامش روحی ندارند باز می گشائیم. امید است تا مسوولین این خواست ها و آرزوهای مردم مارا مد نظر داشته مطابق آرمان ما شکسته دلان گام بگذارند.

 

با حرمت، امید و احترام .

 

سنجر غفاری