دوشنبه، ۳۰ جون ۲۰۰۸

پاسخ حسیب به نجیب روشن

دوستان عزیز سلام !

من که با نجیب روشن آشنائی دارم، می خواهم برای مخاطبان سایت "کابل پرس" مختصرا دربارۀ وی معلومات ارایه نمایم تا باشد که هموطنان عزیز ما خوبتر در مورد نوشته ی وی قضاوت نمایند.

نجیب روشن در کشور دنمارک با فامیل خود زنده گی میکند، سابق عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، در دنمارک در حلقه و گروپ عبدالواحد فیضی به نام "کمیتۀ فعالین دنمارک" عضویت داشته و در عین حال مسوول مجله "آزادی" و صفحۀ انترنیتی "آزادی" میباشد. موصوف بالاثر اختلاف های که با رفقای حلقه و گروپ خود و شخصاً با عبدالواحد فیضی مسوول "کمیتۀ فعالین دنمارک" روی پاره ی از مسایل پیدا کرد، با ایشان قطع رابطه نموده و بعد از مدتی نجیب روشن به شکل "فوق العاده" عضویت شورای مرکزی گروهی به نام "نهضت آینده افغانستان" را، که در راس آن عبدالله نایبی قرار دارد، در کنفرانس سراسری آن نهضت حاصل نمود.

حالا مختصراً می پردازم به اظهار نظر مختصر پیرامون مقاله شان.

چی چیزی باعث شد که نجیب روشن چنین یک موضوعی را به رشته تحریر درآورد؟

به نظر من، چون تعدادی از شبه روشنفکران و روشن خیالان کشور ما تحت تاثیر مسایل ملیتی، زبانی و قومی رفته اند، نجیب روشن نیز در این میان مستثنی نبوده،  با وجودی آنکه عضو به اصطلاح یک سازمان ترقیخواه و چپ میباشد، تحت تاثیر مسایل زبانی، ملیتی و قومی قرار گرفته و ناخودآگاه قلمفرسایی میکند.

نجیب روشن به شکل ماهرانه، در ظاهر به بهانه دفاع از حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک در رابطه به مسایل جنگ و صلح، در آغاز یک چند سطری را نوشته است، لیکن در عمق وی هدفی دیگری دارد. حزب و دولت دموکراتیک را بهانه قرار داده، بدون آنکه از تاریخ کشور خود آگاهی داشته باشد، تمام مصیبت ها و پیامد جنگ های خانمانسوز را به عهده تمام سلاطین و حاکمان گذشته افغانستان انداخته و اصلا در مجموع جنگهایی را که در ادوار مختلفی از تاریخ کشور ما به وقوع پیوسته محکوم نموده، میان جنگهای عادلانه و غیرعادلانه فرقی قایل نمیباشد.

متأسف به این هستم که نجیب روشن بالای مؤسس و اساسگذار دولت افغانستان یعنی احمدشاه بابا درانی خیلی ناجوانمردانه و بی ادبانه تاخت و تاز نموده است. بهتر است نجیب روشن یکبار به تاریخ مرحوم میرغلام محمد غبار مؤرخ نامدار کشورما "افغانستان در مسیر تاریخ" مراجعه میکرد که دربارۀ شخصیت نیکنام احمدشاه بابا معلومات حاصل میکرد و همچنان روی دلایل و انگیزه های لشکرکشی های احمدشاه بابا معلوماتش به مراتب بیشتر میشد تا هرگز چنین درافشانی نمیکردند و بر نیاکان و شخصیت های نیکنام و نامدار تاریخی کشور ما تاخت و تاز و بی حرمتی نمیکردند. رهبر زحمتکشان افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل در تمام سخنرانی های خود به مردم افغانستان همیشه از شخصیت های نیکنام و نامدار تاریخی- سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور به نیکویی و با احترام و افتخار زیاد یادآوری می نمودند، لیکن افسوس که رهروان ناخلفِ آن بزرگمرد از وی هیچ نیاموختند و امرور نیز در مسییر دیگری قدم میگذارند. ما از مردم بیسواد و کمسواد خود چه گیله و شکایت کنیم، در صورتیکه شبه روشنفکران و روشن خیالان مانند نجیب روشن ما چنین درافشانی میکنند. شما باور کنید زمانیکه نوشته موصوف را به خوانش گرفتم از شرم سراپا در آب عرق خیس و یا هم تر شدم. مسئله دیگر این است، که نجیب روشن این همه جنگ های خانمانسوز و غیرعادلانه دیگری را که در این چندین دهه نمونه های آنرا ما زیاد شاهد هستیم کنار گذاشته، رفته دنبال جنگهای عادلانه احمدشاه بابا را گرفته. این خود سوال برانگیز است که چرا؟ از نجیب روشن سوال میشود که به جای اینکه شخصیت های نامدار و نیکنام تاریخی کشور مارا تحقیر و توهین نمایید، چرا از جنگهای خانمانسوز تنظیمهای به اصطلاح جهادی (اشرار) و بخصوص جنگهای شورای نظار احمدشاه مسعود و جمعیت اسلامی ملا ربانی و حکمتیار چیزی نمی نویسید که شما میروید در باره جنگهای عادلانه و لشکرکشی های احمدشاه بابا، که تاریخ از مدتها قبل درباره آن قضاوت خودرا کرده است و کارنامه های آن به خط زرین در تاریخ کشور ما درج میباشد، هذیان گویی میکنید؟

به هرصورت، من متأسفم که دَور و بَر عبدالله نایبی را انسانهای احاطه کرده اند که حیف است، و اکثرا با این امراض ملیت پرستی و قوم پرستی و بیماری های رنگارنگ دیگر آلوده هستند. یکی از عوامل سراسری نشدن "نهضت آینده" موجودیت چنین امراض مهلک در وجود عده ای از اعضای سازمان شان است که اکثرا به شخصیتهای تاریخی و سیاسی گذشته ما احترام نمیگذارند.

اشخاصی مانند نجیب روشن به نرخ روز نان میخورند. مسئله توهین و تحقیر کردن رجال تاریخی و سیاسی کشور متأسفانه از جانب یک عده ی از خودفروختگان مود روز شده است و نجیب روشن هم خواست تا در این بخش رسالت؟! خودرا ادا کند!؟

بهتر میبود نجیب روشن از ظلم و جنایات سلاطین مستبد و بدنام گذشته ی تاریخ افغانستان یاد میکرد به شمول ربانی- مسعود ، نی از رجال و شخصیتهای نامدار و نیکنام تاریخی کشورما که کارنامه ها فتوحات و جنگهای عادلانه شان ثبت تاریخ زرین کشور ما هست.

افسوس به حال تان نجیب روشن! از شما که توقع برده نمیشد، متاسفانه شما هم به این بیماری آلوده هستید. عبدالله نایبی اگر میخواهد که سازمان شان پیروزی های زیادی داشته باشد، باید به اعضای "نهضت آینده" توصیه کند که به شخصیتهای تاریخی کشور که در تاریخ از آنها به نیکو یی یاد شده است هیچ گاهی بی احترامی نکنند و احساسات ملی و مردمی مردم کشور خودرا جریحه دار نسازند.

محترم عبدالله نایبی! از یک عضو شورای مرکزی "نهضت آینده افغانستان" مانند نجیب روشن چنین توقوع نمیرود که غیرمسوولانه درباره شخصیتهای نیکنام تاریخ کشورما مانند احمدشاه بابا، اساسگذار دولت افغانستان، اظهار نظر نماید. یک دورۀ کورس آموزشی تاریخ را برای اعضای شورای مرکزی تان دایر نمایید و مطالعه عمیق "افغانستان در مسییر تاریخ" مرحوم میرغلام محمد غبار را به خصوص برای نجیب روشن توصیه نمایید.

با درودها،

حسیب از هالند

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org