یکشنبه، ۱ مارچ ۲۰۰۹

 

  در وضعيت کنونی که کميت قابل ملاحظه افغانها بنابر جبر زمان کوله بار مهاجرت را کشيده و پناهگزين اکناف و اطراف مختلف کره خاکی ما منجمله در اروپا شده اند، به يقين کامل که در پهلوی ساير دشواری ها آنهم برجسته تر از ديگران فقدان مراجع و نهاد های حقوقی مسلکی و متجرب است که مهاجر و پناهنده هردم کمبود آنرا احساس مينمايد.

 به همه گان مبرهن است که مهاجران بويژه پناهجــــــويان که پروسۀ پذيرش آنان در خم و پيچ قوانين، مقررات و لوايح نهايت سختگيرانه و بعضاً پناهنـــــــــده ستيز دول و حکومات کشورهای اروپايی روز تا روز ابعاد پيچيده و فرسايشی را مي پيمايد، به وضاحت بيشتر نبود نهاد ها و بنياد های حقوقی ای را که بتواند به ندای برحق آنان پاسخ مثبت داده و ممد و تکيه گاه شان باشد، بهتر و عميق تر درک و احساس مينمايند.

اتحاديهء ما که بعد از سالهای ۱۹۹۴ بدينطرف در کشور هالند فعال است، يکی از وظايف خويش دفاع قانونی وحقوقی ازمنافع صنفی پناهجويان افغان را قرار داده وبرمبنای آن با تشکيل کميته ها وکميسيون های دفاع حقوقی بسا خدمات شايان قدری رادراين راستا انجام داده است، چون هنوزهم دشواری هـا مهار نگرديده است همچو پروسه هــــا با شدت زايد الوصف آن ادامه دارد.

اکنون که از تصميم شما عزيزان بخاطر ايجاد انجمن حقوق دانان افغان دراروپا مطلع شديم، در حاليکه از ظهور آن استقبال شايان بعمل آورده و حقوق دانان وابسته به اتحاديه را به عضويت در ترکيب اين نهاد تشويق وترغيب مينمائيم، اميــدوار هستيم که با تشکيل اين نهاد عام المنفعه و خدمتگذار بتوانيم در عرصه هـــــــای دفاع حقوقی از منافع صنفی پناهجويان، حل دشواری های خانوداه گی ناشی از مهاجرت و ساير نيازمندی های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی با همديگر تشريک مساعی لازم داشته باشيم و با تبادل تجارب و اندوخته ها در تقويه و گسترش فعاليت هردو نهاد ممد واقع شويم.

با درودها

انجنير حفيظ الله حازم

رييس اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند

 

 

توجه

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با کسب مجوز کتبی از اصالت مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006Esalat

www.esalat.org