یکشنبه، ۱۲ می ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان

نویسنده: دکتور طاوس وردک

لندن، ۱۰ می ۲۰۱۳

 

تاریخ ارسال به اصالت:

Sunday, May 12, 2013 12:59:44

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد!

 افغانستان برای بقای خویش به دوستان قدرتمند اقتصادی و نظامی خارجي جهان ضرورت دارد و یا به عبارت دیگر به کشور های ضرورت دارد که به شکل واقعی، دقیق، از لحاظ ستراتیژیک منافع ملي افغانستان را جدا در اولویت های (معاهده یا قرارداد و یا موافقت نامه) مدنظر داشته باشند و ثبت شود (مفادات - نواقص - و نوعیت ان را) باید ثبت و راجستر اسناد رسمي نماید و در ملل متحد البته بعد از تصویب پارلمان و منظوری رییس جمهور افغانستان نیز ثبت گردد (موافقه نامه - قرارداد و یا معاهده) بین دولتین (افغانستان و امریکا) برای تمام اتباع کشور در مطبوعات نشر شود و قابل تفهیم و قابل قبول باشد، اگر قرار باشد که مردم افغانستان خود را از ظلم، فشار، توطیه های (پاکستان و ایران) نجات می دهند و امریکا تضمین می نماید که جلو دشمنان ما را می گیرد، موجودیت پایگاهها در افغانستان ضرور است و باید در افغانستان برای شان جای داده شود و اگر این پایگاهها را صرف به خاطر نجات از سه دشمن داخلي ("طالبها"، حکمتیار - و حقانی) تنظیم های "جهادی" به خاطر منافع زر و زور خود می طلبد کار بسیار بیهوده و ابلهانه است زیرا قوای مسلح ما اگر به سلاح های مورد نیاز تجهیز شود در آن صورت برای بودن امریکا در افغانستان و نابودې دشمنان داخلي ضرورت نیست و این سه دشمن را قوای مسلح ما تار و مار کرده می تواند و مردم هم افغانستان را کشور اشغال شده تلقی نمی نمایند و از طرف دیگر شاید تضمین را امریکا برای دولت افغانستان نه دهد که جلو تعرضات و مداخلات بیشرمانه پاکستان، ایران و دیگر همسایه ها را بگیرد مثل که همین امروز آنها در همه موارد به نفع پاکستان عمل می کند، و مساله اساسي این است که دولت مردان حکومت کرزۍ هنوز به تعریف پایگاههای نظامی دقیق نمی فهمند .

وزارت خارجه افغانستان، سیاسیون کشور، باید دقیق به تمام باریکی ها در مقایسه به کشورهای دیگری که امریکا در آن پایگاهها دارند مطالعات خود را تکمیل نمایند ولې اساس مساله این است که افغانستان در شرایط فعلی مورد تجاوز مستقیم (پاکستان - ایران، عربها و ازبکستان قرار دارد) لازم است که با در نظر داشت موادات ذیل به پایگاههای امریکا در افغانستان اجازه داده شود .

پایگاه ها باید شرایط ذیل داشته باشد:

۱ - منطقه و یا محل که به حیث پایگاههای امریکا تعیین می شود در افغانستان باید محلی نه باشد که در آن انواع معادن زیر زمینی و یا سنگ های قیمتی وجود داشته باشند و دولت افغانستان وقتا فوقتا باید از محلات که در آن پایگاه ساخته می شود توسط امنیت ملی و یا کمیسیون خاص تفتیش و بررسي حق بازدید از محلات متذکره را داشته باشند، تا طرف افغانی ببیند که در ان کندن کاری های تفحصاتی صورت نه گرفته باشد و یا در ان جا ها سلاح های تاثیر دسته جمعی جابجا نه کرده باشند که تاثیرات مستقیم اشعه رادیو اکتیف به مردمان محلي اثر گذار نه باشند.

۲ - پایگاهها باید دور از محلات مسکونی باشند و در قدم اول درین پایگاهها انواع اسلحه (کیمیاوی - بیولوژیکي باکترلوژیکي) امتحان و یا تولید نه شود و در پهلوی این درین پایگاه ها نه باید تفاله مواد رادیو اکتیف دفن شود که برای سالیان متمادی مردم افغانستان در آن محلات رفت و آمد کرده نه تواند

۳ - پایگاههای نظامی نه باید به ضد کشور های همسایه استعمال شود زیرا در آنصورت همسایه ها حق دارند که نقاط مورد نظر خویش را در افغانستان بمبارد نمایند، یعنی پایگاه ها به نقاط تعرضی علیه یکي از همسایه ها قرار داده نه شود.

۴ - مدت دوام و یا سالهای قرارداد باید مشخص شود و بعد از تسلیمی پایگاهها به طرف افغانستان باید امریکا تمام موسسات و تعمیر های که می سازند بیدون وسایط محرم شان به دولت افغانستان مجانی تحویل بدهند .

۵ - هر پایگان نظامی باید مشخص شود که امریکا از آن برای چې و در کدام مواقع توسط کدام سلاح تجهیز مینماید و از آن چي نوع استفاده خواهد کرد.

۶ - پایگاههای نظامی باید از خود قیمت داشته باشد مثلا، من برای یک نفر زمین خودرا برای ساختن مارکیت برای دهسال به اجاره می دهم و یا بالای آن شخص به فروش می رسانم، که در افغانستان به هیچ وجه سرزمین ما و یا خاک ما برای پایگاهها به فروش نرسد، بلکه زمین و یا ساحه به متر (طول و عرض) در قرارداد تسجیل شود که برای این مدت به کرایه و یا اجاره داده شده است و قیمت هر متر مربع باید سالانه در بدل چند دالر داده می شود معلوم شود، بطور مثال امریکا در زمان تعرض بالای عراق از ترکها خواست که اجازه پرواز ها را از میدانهای هوایی ترکیه برای شان داده شود و ترکیه مبلغ ۲۶ ملیارد دالر تقاضا نمود، باریکی سخن درین جا است که بصورت دقیق و شرعی باید روی مساله تاکید شود که باز یک روز آنها را می کشیم و یا خود شان می برایند و آنها دعوای می کند که ما این منطقه را خریدیم؟؟؟

۷ - به طرف امریکا توضیح شود که به هیچ وجه در منطقه حفریات - کندنکاری و یا استخراج معادن سنگهای قیمتی - نفت و گاز - یورانیم و یا نقاط شهر های سابقه و تاریخی که در آن جا ها پایگاه می سازد نه باشد، مثلا در شیندند می گویند که زیر خط رنوی طیارات (معدن بزرگ یورانیم موقیعیت دارد).

۸ - در بدل پایگاهها امریکا نه باید اسلحه و تخنیک کهنه، دیمودې، مستعمل، به افغانستان بدهد و یا فابریکه ی برای ما بدهد که فردا در بازار رقابت کرده نه تواند، در پهلوی این یک نفر مشاور امریکایی را در قوای مسلح به معاشات بالاتر از ۱۰۰۰ دالر نه پذیریم، افسر افغان را که تا امروز از امریکایی چیزې نه آموخته و هنوز به مشاور ضرورت دارد از وظیفه سبکدوش نمایید .

"دولت" و "پارلمان" افغانستان موضوع را خوب به دقت حلاجي و بررسي نمایند و بعد از اینکه طرح و یا مینوټ فیصله نامه ترتیب شد آنرا به اعضای پارلمان داده و آنها در طول یک روز روی آن جر و بحث نمایند و بعدا اصل تصویب شده این موافقت نامه یا قرارداد را غرض توشیح به رییس جمهور می دهند، به امید صلح پایدار در افغانستان!

 

اصالت مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !