البوم "مادر" اولین کار هنری پیمان حبیب زی

 پیمان حبیب زی، یازده ساله که با فامیلش در شهر هامبورگ کشور المان، زندگی می کند، هنوز پنچ سال بیش نداشت که انگشتان کودکانه اش با پرده های ارمونیه همنوائی پیدا نمود و به تشویق پدر و مادرش فرصت یافت تا با زبان سحر انگیز ساز و راز موسیقی بلدیت حاصل نماید و روز تا روز رابطه اش با دنیائی پهناور موسیقی، گرم و سرشار از علاقه و عشق گردد . سه سال قبل که پیمان حبیب زی ۹ سال داشت در محفلی که به مناسبت گرامی داشت از روز مادر در شهر هامبورگ المان تدویر یافته بود، روی ستیژ رفت و با اجرای دو پارچه اهنگ در حالیکه خودش ارمونیه  می نواخت چنان با احساس و ماهرانه خواند که حاضرین محفل به صدا دلنشین و حرکات هنرمندانه اش به حیرت رفته بودند. بعد از حضور فعال هنریش در محفل مذکور حلقهء علاقمندان اوازش روز تا روز وسیعتر گردید و از دوسال به اینطرف اهنگهای پیمان حبیب زی از تلویزیون وزین اریانای کابل در برنامه های مختلف اقبال نشریافته که موجب گردید تا هموطنان ما در داخل و خارج از افغانستان با صدای روحنواز وی اشنا شوند .

اینک اولین البوم هنری پیمان حبیب زی که شامل ۱۱ پارچه اهنگ های ناب است، بنام "مادر" که کار ترتیب، تنظیم و ضبط ان در استدیوی خالد کیهان در شهر هامبورک المان، که بی تردید کار استدیوی کیهان دقت لازم در ارایه کیفیت عالی صدا برداری، مکس، ترتیب، تنظیم موسیقی و ضبط اهنگها از ویژه گی های ان بشمار می اید، بشکل سی - دی تهیه و انجام شده است . البوم "مادر" برتری های خاص هنری خود را دارد اما انچه در برجسته گی این البوم تاثیر گذار واقع شده این است که احساس، عشق و محبت فرزند یازده سالهء افغان که چون گل شاخهء به سوی کمال شدن میرود، در لابلای ریتم های موزون و میلودی های دل انگیز موسیقی پیام همدلی برای ابادی وطن را در حالیکه خود از درد غربت متاثر است عاشقانه زمزمه می کند .

فضل الرحیم رحیم خبر نگار ازاد

۲۹ مارچ  ۲۰۰۸

  

یکشنبه، ۳۰ مارچ ۲۰۰۸

www.esalat.org