بنجشنبه، ۹  می ۲۰۱۳نذیر ظفر

پشت ما نگرد

زاهد برو نـــــماز بخوان پشت ما نگرد

در کار خویش باش روان پشت ما نگرد

نا خورده می قضاوت بیجا چه میکنی

نصوار کن به کنج دهان پشت ما نگرد

خالق ودیعه کرده بما عقل و هوش را

ما رمه نیستیم؛ چو شبان پشت ما نگرد

جنت به زیر ریش و قبایت نمی رویم

داریم ما خدای جهان؛ پشت ما نگرد

باری چو عیب پوش نیی عیب را مجو

کوته بدار دست و زبان پشت ما نگرد

خاکم ز عشق گل شده در خشت این بنا

عشقست قصر زنده دلان پشت ما نگرد

مال و متـــاع خلق نخـــوردیم در جهان

غیر از هوس برای بتان؛ پشت ما نگرد

جـــــــرم (ظفر) بنام تو انشاء نمی کنند

نا حق مـــشو به ما نگران پشت ما نگرد

نذیر ظفر

ورجینیا –امریکا

13/09/05 

 

   

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org