قلعهء تسخیر ناپذیر (افغانستان)

 

درس های تاریخ برای ما آموخت. جهانیان بیاموزند که بال کشیدن و بسوی افغانستان لشکرکشی زوال حتمی در قبال دارد. اجنبی ها تلاش نمودند تا کشور ما را تسخیر و اشغال نمایند ولی موفق نگردیدند. بزرگترین امپراتوران جهانی آرزوی تسخیر سرزمین افغانها را به خاک بردند مگر افغانستان با مردم مقاومش زنده است. خاک کوهسارش و دریاها و طبعیت زیبایش مقاوم است انسانش را چگونه تثبیت کرد که در مقاومت بالاتر از طبعیت اش میباشد هیچگاهی تسلیم به این و آن نگردیده و نمیگردند. چنگیز خان، مغل ها، اسکندر، عربها، انگلیس ها، پاکستانی ها همه متجاوزین و اشغالگران امپریالیستی و استعماری نتوانستند این مردم و این سرزمین را تسخیر نمایند. امروز امریکا و متحدین آن چگونه میتوانند در کشور ما به "قهرمانان" نجات مردم افغان و افغانستان در موجودیت تندروان افراطی ساخت خود شان که به عامل بزرگترین فجایع برای مردم ما میباشند مبدل گردید. مردم ما امروز تثبیت و تشخیص نموده اند که چگونه کشور و مردم شان را از سیاست های دروغین آمریکا و متحدین آن نجات داد. چونکه جنگ با "طالبان" و "القاعده" یک تاکتیک رسیدن به اهداف استراتیژیکی آمریکا در منطقه بوده این مردم افغان است که بسوزند و قربانی بدهند. ما افغانها برای آمریکایی ها میگوییم که برای ما دروغ نگویید چیزی که برای ما رنج آفریده است جبراً بالای ما تحمیل ننمائید. مراکز "القاعده" و "طالبان" بشمول رهبران شان تحت حمایهء استخبارات پاکستان قرار دارد مورد ضربات نابود کننده خویش قرار بدهید. و هیچگاهی حاکمیت و زمامداران نظامی پاکستان را به دوستان مردم ما قیاس نکنید. به سفیر خویش هدایت بدهید که مردم افغانستان هرگز خوش ندارند تا شما به صفت کل اختیار اینطرف و آنطرف خیز و جست بزنید. افغانها آزاد و مردمان صلحدوست هستند. بنیادگرایی را دوست ندارند و یگانه عامل عقبگرائی کشور خویش بنیادگرایان اسلامی و حامیان شان را میدانند و تکیه به نیرو های تند رو بنیادگرا های اسلامی را جهت رسیدن به اهداف استراتیژیکی شان در منطقه اشتباه بزرگ قرن میدانند. از آمریکا و جامعهء جهانی انتظار آنرا دارند تا در مبارزه با تروریزم و بنیادگرائی صادقانه تصمیم بگیرند و اجرأت نمایند. در صورت صادق بودن به انجام این امر مردم ما صادقانه در پهلوی شان قرار دارند. در غیر آن شکست و زوال حتمی شان واقعیت حتمی محسوب میگردد چونکه افغانستان کشور تسخیر نا پذیر است

با احترام،

سنجر غفاری، مسکو، ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹

 

یکشنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org