سه شنبه، ۳ دلو ۱۳۹۶

نامۀ سرگشاده عنوانی:

جلالتمآب محمد اشرف غنی و

محترم ویس احمد برمک وزیر امور داخله دولت اسلامی افغانستان

 


داکټر قندهار شینواری، رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله

قابل توجه خاص جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان و محترم ویس احمد برمک وزیر صاحب امور داخله دولت اسلامی افغانستان!

اسناد معتبر و اثبات کنندۀ ذیل بیانگر آنست که ملیون ها دالر از بابت خریداری سامان آلات، لوازم و تجهیزات طبی به ریاست صحیۀ سه صد بستر پولیس توسط داکتر قندهار شینواری رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله اختلاس شده است.

داکټر قندهار شینواری، رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله، در رابطه به افتتاح شفاخانه ی سه صد بستر پلیس، که کار تعمیراتی آن دو و نیم سال است که تقریباً ۹۵ فی صد در زمان داکتر اسدالله اخترزی، سابق رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله تمام شده بود و تنها رنگمالی آن باقی مانده است، رییس جمهور اشرف غنی را، به بهانه ی اینکه امروز و فردا افتتاح میشود، فریب داده میرود.

ناگفته نماند، از روزیکه داکتر قندهار شینواری رییس عمومی خدمات صحیه مقرر شده است، تعدادی هیئت های که به شفاخانه میآیند و میروند از تعداد پرسنل شفاخانه و مردم کرده زیادتر می باشد.

روزانه دهها هیئت میآید و میرود البته به شمول یک هیئت دایمی که از طرف قوای مسلح آمده است و مدت یکسال میشود که این آمد و رفت ها ادامه دارد. آخر نتیجه و فایده ی این قدر هیئت های که برای راهنمایی یک فرد میآیند چیست؟

کارهای که در وقت داکتر اسدالله اخترزی، سابق رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله، در مدت دو سال انجام یافته، قرار زیر می باشد:

۱- ساختن سرک مسیر شفاخانه، که تمام مردم، پولیس ملی و پرسونل ریاست صحیه می فهمیدند که جای شرم بود که در آن سرک هم مریض انتقال شود و هم مراجعین و مردم رفت و آمد کند، چونکه وضع سرک بینهایت خراب بود و کند و کپر بود.

۲- ساختن میدانچه هوایی برای انتقال زخمی ها و بیمارانی که وضعیت آنها وخیم می باشد و تخلیه بیماران و مجروحین.

۳- انتقال دیپوی ادویه و ملزمه طبی از یک چهار دیواری، که سقف نداشت و ادویه در آن در تابستان جوش میکرد و در زمستان یخ میزد، در یک جای مناسب و هنگر های معیاری برای نگهداشت ادویه.

۴- نصب دوربین های امنیتی مدار بسته در  شفاخانه

۵- رنگمالی تعمیر سابقه شفاخانه

۶- افتتاح شفاخانه های بیست بستر ساحوی مزار شریف و هلمند

۷- آماده ساختن قراول ها غرض محافظت و امنیت، که سابق نی سرک وجود داشت و نی هم قراول، مانند یک ورکشاپ مستری ها بود

۸- اکمال اطفایه (آتش نشانی) برای شفاخانه که بینهایت ضروریست.

۹- اکمال، ترتیب و تنظیم امبولانس ها

۱۰- سرسبزی تمام شفاخانه، با غرس نمودن ۸۷۰ رقم درخت مثمر و غیر مثمر و ۸۳۰ متر مربع چمن و سبزه کاری

۱۱- اکمال تجهیزات به خاطر امنیت شفاخانه به شمول هاموی

۱۲- فعال ساختن بخش های تشخیصیه مانند: امارای، سیتی اسکن و هیمو دیالیز

۱۳- ترتیب و تنظیم دیپوهای لوژستیکی شفاخانه

۱۴- اکمال ۲۰ پایه کانتینر کانیکس غرض بود و باش و زندگی، برای پهره و گزمه برای سربازان

۱۵- آماده ساختن پاتولوژی غرض نگهداشت شهدا، بغیر از اکمال دو عدد کانتینر یخچال و جور کردن یک سرک اضطراری عقب شفاخانه

۱۶- اکمال ۱۵ عدد آمبولانس

۱۷- ۳ عرادّه موتورسیکلت چهار ارابه برای گزمه سیار

۱۸- ۲ عرادّه فورد کلیفت به خاطر جا بجا نمودن ادویه طبی و ملزمه طبی برای دیپوی ادویه

۱۹- افتتاح کانتین برای اولین بار، غرض سهولت بیماران و مریض داران

۲۰- اخذ حق آبه برای شفاخانه غرض آبیاری و سرسبزی چمن ها و درخت ها و جلوگیری از سوختن واترپمپ ها هر دو ماه بعد

۲۱- اکمال دو عدد جنراتور کلان برای تنویر تعمیر شفاخانه

۲۲- برگزاری سمینار علمی دکتوران برای اولین بار

حالا قضاوت را به پرسنل و مردم واگذار میشویم، از مردم پرسیده شود و به اسناد مراجعه شود.

 در قسمت تعیینات، در زمان داکتر قندهار شینواری، بسیار غیر عادلانه و غیر منصفانه انسانهایی که استعداد ندارند و همیشه ناکام بودند و یا از خویشاوندان و اقارب خودش بوده، تعیینات صورت گرفته و یا هم در مقابل پول تعیین شده اند.

برای شفاخانه، به شمول ترینر و متخصص آن، جای تأسف این است که این شفاخانه، روزانه و یا یک روز بعد، یک نفر تلفات دارد، در حالیکه باید ۹۵ فی صد از تلف شدن جلوگیری شود.

در این شرایط دشوار و جنگ، گروپی از داکترانی که مربوط خودش می باشد و همچنان تعدادی زیادی داکتران دوستان خودش را غرض سیاحت و تفریح به خارج و هند روان کرده است. به طور مثال، داکتر ایمل، داکتر نظر، داکتر بخت الله و داکتر عبدالله را.

به هر صورت، گفتنی ها چون زیاد است، از آنها صرفنظر می کنیم، از وزیر صاحب داخله خواهش داریم که یک شخص پاک، با تقوا و صادق را که آلوده با فساد نباشد، به حیث رییس عمومی خدمات صحیه وزارت امور داخله مقرر کند.

جلالتمآب وزیر امور داخله، برمک صاحب،

اگر شما واقعاً علیه فساد مبارزه میکنید و فساد پیشه گان را حمایت نمیکنید، از جمله ی دهها مورد اختلاس تنها دو مورد اختلاس داکتر قندهار شینواری رییس عمومی خدمات صحیه را پیگیری کنید:

1-    بیست و هشت (۲۸) قلم اجناس و ماشین آلات طبی که جدول آن در زیر میباشد در وقت داکتر قندهار شینواری به میلیون ها افغانی خریداری شده، به چه قیمت نرخ، به کدام قیمت خریداری شده، ساخت کجا و از کدام کشور خریداری شده و بالاخره فعال است یا غیرفعال و نهایتاً همین ماشین آلات تشخیصیه موجود است یا خیر؟ این ۲۸ قلم ماشین آلات طبی کجا است؟ امید است که یک هیئت فنی که شامل خودم دوکتور ا. ش. سادات متخصص ارتوپیدی تعیین و از گزارش ۲۸ قلم اجناس به تفصیل تشریح و توضیح شود.

2-    دو تخته چنج آور فول اتومات برقی که قیمت هر یک مبلغ هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) دالر امریکایی و قیمت مجموعی آن یک صد و شصت هزار (۱۶۰۰۰۰) دالر امریکایی میشود، از طرف ریاست عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله به ریاست صحیه تحویل و تسلیم داده شده که سپس چنج آور ها توسط داکتر قندهار شینواری رییس صحیه وقت که اکنون هم رییس است، مدیر لوژستیک وقت شاه محمود و آمر تعمیرات آن سمیع خان فروخته شده که یکی از علل های عدم افتتاح شفاخانه این موضوع هم میتواند باشد. اکنون توسط قراردادی، دو تخته چنج آور دیگر توسط پول دولت دوباره خریداری و نصب شده و پول چنج آور های قبلی به جیب زده شده است.

برمک صاحب،

در صورتیکه شما موضوع را پیگیری کردید، کارهای دیگر نیز مانند غصب زمین پلیس به خاطر کلینیک شخصی خویش بدون کرایه و پرداخت مالیه و تقرر دهها نفر از یک قوم و حتی گفته میتوانیم از فامیل و خویشاوندان خویش و غیره موارد دیگر نیز افشاء خواهد شد.

- از وزیر صاحب داخله می خواهیم که یک هیئت را تعیین کند که معلوم شود این چینج آور را ریاست عمومی تعلیم و تربیت با خود برده و یا هم تسلیم ریاست صحیه کرده است؟

همچنان قابل یادآوری است که رتبه های علمی از قبیل پروفیسور و پوهاند به رایگان داده نمی شود و درجه های بلند علمی می باشند که در نتیجه ی تحقیقات، ریسرچ و نوشتن آثار علمی و تحقیقاتی و پژوهشی و چاپ و نشر چندین جلد اثر و کتاب و در نهایت از طرف یک موسسه ی با صلاحیت علمی و فیصله ی کمیسیون عالی وزارت محترم صحت عامه و یا هم اکادمی علوم طبی بعد از تایید داده میشود.

جالب این است و سوال این است، نهاد و یا ارگانِ با صلاحیّتی که رتبه ی علمی پروفسور را اعطاء می کند کجا است، اگر است کجاست که داکتر قندهار شینواری خودش را پروفیسور مینامد؟

به همگان معلوم است که رتبه علمی به استادان دانشگاه داده می شود، البته طی شرايط خاص به اين شرح:

زمانی که محصل، از پوهنتون فارغ می شود، در صورتی که٧٥ فيصد نمرات را پوره کند، به کدر می آيد.

سن معين که شخص به استادی پذيرفته می شود، اگر مرد باشد، نبايد از ۳۵ سال بيشتر عمرداشته باشد و اگر زن باشد بايد عمرش از ٣٠ بيشتر نباشد .

در آغاز استاد به نخستن رتبه علمی که پوهيالی است نامزد می شود .

برای گرفتن رتبه يی پوهنيار، استاد بايد ماستری داشته باشد، برای پوهنمل شدن داشتن دوکتورا لازميست.

برای گرفتن رتبه های پوهندوی، پوهنوال و پوهاند تخليق آثار تحقيقی و تجربه کاری ضروری پنداشته می شود.

ارزش موجوديت رتبه های علمی، در يک کشور اين است که در پوهنتون ها، کدر علمی تقويه می شود و سطح دانش هر استاد معلوم می گردد.

برای گرفتن رتبه ها بايد يک استاد از رتبه پوهيالی شروع کند تا به مقام پوهاند برسد، نمی تواند بدون اين که پوهنيار شود، يکبارگی پوهنملی را به دست آورد.

رتبه های علمی قرار می باشد:

نامزد پوهیالی

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهندوال

پوهاند (رنځور پوه)

داکتر اشرف غنی که خودش یک استاد و یک پروفیسور است می فهمد، کسی که پروفسور شود باید چند اثر نوشته کرده باشد.

خلاصه، از وزیر صاحب داخله خواهش می کنیم که از داکتر قندهار شینواری سوال کند که تا کنون چه دست آورد دارد و همچنان بپرسد که چنج آوری را که خود جنرال پاول آلمانی آورده بود، حالا کجاست؟

از وزیر صاحب داخله خواهش داریم از همین ۲۸ قلم ماشین آلات و وسایلی طبی که خریداری شده، تمام آن در قرارداد جاپانی، امریکایی، ایتالیایی و جرمنی آمده، که لیست آن در پایین می باشد، و قیمت ها به طور مثال یک صد هزار افغانی بوده، اینها به سه صد هزار خریداری کرده اند. ما از قیمت آن هم صرفنظر می کنیم، از کشور آن هم، ولی به عوض آن، هندی و پاکستانی و چینایی خریداری و آورده شده است!!!

* رییس صاحب ریاست عمومی خدمات صحیه، داکتر قندهار شینواری، همین ۲۸ قلم ملزمه طبی را، که لیست آن در پایین است، حاضر کند که کجاست؟

 یادداشت:

قابل یاداوری میدانیم که چراغ های عملیات خانۀ تعمیر کهنه و سابقه را آورده و اینجا در تعمیر جدید نصب کرده. برای این تعمیر باید چراغ های جدید خریداری می شد، اینکه نیاورده است شاید همرای قراردادی جور آمد کرده باشد. در قسمت ۲۸ قلم تجهیزات طبی می توانید که از اداره محترم هماهنگی با پلیس کمک بخواهید که لیست و قیمت همین اجناس نزد شان موجود می باشد.

ما از مراجع قضایی و حقوقی کشور و شخص وزیر محترم داخله تقاضا میکنیم موضوع اختلاس و حیف و میل میلیون ها دالر از بابت خریداری سامان آلات، لوازم و تجهیزات طبی برای ریاست صحیه سه صد بستر پلیس ملی توسط داکتر قندهار شینواری را روشن و ایشان را از بابت این اختلاس طبق قانون مجازات کنند تا دیگر از این گونه حوادث تکرار نشود.

اسنادی که در ذیل به مشاهده میرسد دربارۀ حیف و میل و اختلاس میلیون ها دالر توسط داکتر قندهار شینواری رئیس شفاخانه سه صد بستر پولیس ملی از بابت خریداری ۲۸ قلم ماشین آلات و تجهیزات طبی برای ریاست صحیه سه صد بستر پولیس می باشد که در آن به وضوح دیده میشود که نرخ و قیمت خریداری هر قلم ماشین و سامان آلات طبی مندرج در جدول خریداری چندین بار بیشتر از نرخ، ارزش و قیمت اصلی و حقیقی ماشین در مارکیت و بازار جهانی می باشد. پی بردن به ارزش، قیمت و نرخ حقیقی و اصلی سامان آلات، تجهیزات و لوازم خریداری شده طبی به دلیل اختصاصی بودن ماشین ها و سامان آلات طبی برای هموطنان عادی ما شاید یک مقدار دشوار باشد، ولی خوشبختانه برای دکتوران و کارمندان محترم وزارت صحت عامه کشورما و به خصوص دکتوران و پرسونل طبی شفاخانه های چهارصد بستر اردو و سه صد بستر پولیس ملی بسیار سهل و آسان بوده و به چندین بار گران بودن قیمت خریداری شده ی هر قلم ماشین طبی نسبت به قیمت اصلی و حقیقی آن در مارکیت جهانی مهر تایید میگذارند. به خصوص در حال حاضر در افغانستان که از برکت پیشرفت علم و تکنالوژی عصری- کامپیوتر و انترنیت - دسترسی به هرگونه اطلاعات در ظرف چند لحظه سهل و آسان بوده و هموطنان ما میتوانند صحت و ثقم مسئله را از طریق انترنیت با مراجعه به شرکت های تجارتی معتبر و شناخته شده بین المللی که هرگونه خدمات تجارتی را، به خصوص در بخش سامان آلات و لوازم طبی، به مشتریان، شرکت ها و نهاد های رسمی و خصوصی اراییه میدارند، ثابت بسازند.

 

در جدول و سند خریداری بالا، که صرف یک نمونۀ کوچکی از حیف و میل و اختلاس چندین ملیون دالری داکتر قندهار شینواری رئیس صحیه شفاخانه سه صد بستر پولیس ملی است، قیمت خرید یک پایه ماشین برانکو اسکوپی اولمپس چاپان 2042500 افغانی (40850 دالر) میباشد، حالانکه در مارکیت و بازار جهانی قیمت اصلی و حقیقی ماشین مذکور مبلغ 9715 دالر امریکائی می باشد!!! تفاوت در خرید یک پایۀ آن مبلغ 31135 دالر امریکائی می باشد!!! کجاست این پول؟؟؟ به همین ترتیب قیمت تعدادی زیادی از ماشین های خریداری شده در سند فوق تقریباً چند برابر بیشتر از نرخ و قیمت اصلی آن ماشین می باشد!!!

از طرف:

داکتر ا. ش. سادات و انجنیر م. از ریاست تعمیرات

 

قیمت اصلی در مارکیت :

ماشین برانکو اسکوپی اولمپس جاپان

bronchoscope olympus - $ 9715

قیمت خریداری در جدول: $ 41700

قیمت اصلی در مارکیت :

ماشین ایکو کاردیوگرام فوکودا جاپان

ecg-picture: $2495

قیمت خریداری در جدول: $ 60000

قیمت اصلی در مارکیت :

ماشین کولون اسکوپی اولمپس جاپان

colonoscopy olympus_ $19500

قیمت خریداری در جدول: $ 40000

قیمت اصلی در مارکیت :

ماشین اندسکوپی کمپنی اولمپس جاپان

Olympus Endoscope machine- $42500

قیمت خریداری در جدول: $131836

قیمت اصلی در مارکیت جهانی :

ماشین التراسوند کمپنی توشیبا کشور جاپان

Toshiba Ultrasound Machine- $35000

قیمت خریداری در جدول: $58163

ماشین الکترو انسفالوگرام

elektro-encefalogram

قیمت خریداری در جدول: $24720

برای بدست آوردن معلومات بیشتر دربارۀ اختلاس و فساد لُطفاً از لینک ها و پیوند های ذیل دیدن کنید:

Karzai beschuldigt de VS voor Afghanistan corruptie

http://rt.com/usa/news/karzai-us-afghan-president-546/

Ghost Wars: Hoe Reagan Gewapende de mujahedeen in Afghanistan

http://www.democracynow.org/2004/6/10/ghost_wars_how_reagan_armed_the

افغانستان یکی از ’فاسد ترین کشورهای جهان’ معرفی شد.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121204_mar_transparency_international.shtml

 عقاید نویسندگان لزوماً نظر سایت «اصالت» ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمیباشد!

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org