عبدالوکیل کوچـــــی

 

 قوم پرستان زورمند

قـــوم پرستی مهم است درماندگی در کار نیست

زور و زر مهم تر است دانندگی در کـار نیست

در بدست آوردن پــــــول و مـقـــــــــامـات بلند

چــــور کردن مود شد، شرمندگی در کار نیست

خــــــــون مردم نوش جانت همچو شیر مادران

زیر نـــــــــــام زهد سر افگندگی در کار نیست

گر شوی کاندید بــــــــــــالا، بهر پیروزیی خود

دالرت را خــــــــرچ کن بازندگی در کار نیست

قـــوم و خویش و همتباران را پی سمت و لسان

جـــــــذب کن نیرو بساز افتادگی در کـار نیست

تا بود دنیــــــــــــا به کامت می کنی عیش مـدام

بی غمی تا هست رنـــــج با همی در کار نیست

گر ز تو پرسند حساب غـــــــــارت ظلم و ستـم

زور و زر داری ترا وامـــاندگی در کـار نیست

ز آسمانها گر ببارد بر سرت باران صـلـــــــــح

جنگ جنگ قدرت است بارندگی در کار نیست

 عبدالو کیل کوچی

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org