امین الله مفکر امینی 

 

 2015-15-12

 وای بر این قضاوت ها! وای بر این فضیلت ها!

 چنان ز طرز تفکر بیهوده ای خیال بافان
بیخودم ز خود
که رنج ودرد خود فراموش کرده ام در این سرا

که داد ز علم و خرد است

اما بربن اندیشه های غیرانسانی
بربن اندیشه های اوهام  پرستی

جوهر انسانی تول میگردد بر ترازوی تعصب ها

بر ترازوی قوم و نژاد و زبان
بر ترازوی ادیان و مذاهب و طریقت های باطل
وای بر این قضاوت ها! وای براین فضیلت ها!

زنان بیگناه بجرم زن بودن
به جرم خواستهای انسانی
به جرم حریـــت و آزادی
بزیرانبار سنگ وخشت، فرمان الهی گفته جان میدهند
وای بر این خدا پرستان!
وای بر این رهروان رهی خطا!
اطفال بیگناهی را شکار هوسهای شیطانی کنند
دختران معصوم را زیر چتر دین و مذهب بهر ارضای
خواهشات نفسانی بزنجیر ریا و هوس می بندند
سر بیگناهان، از تن ها میدارند جدا
بکدام جرم و خطا؟

آری! اینهمه زشتی ها روا میدارند
که ما استیم ناجییان راه حق، ناجییان دین و مذهب و طریقت ها
وای بر این دین و مذهب و طریقت های ساخته ای بشر!
وای بر این قضاوت ها! وای بر این فضیلت ها!

بر شما گویم  ای که  غرق اید در اندیشه های باطـــل
برشما گویم که نبرده اید ذره ای از علم و دانش بهره ای
بر شما گویم که جز به تاریکی، بروشنی نگزیده اید رهی مقصود
این خطا کاریها، نباشد به قانون و جهان انسانیت روا
که ما همه انسانیم و انسان باید زیست

که خلقت آدم و انسان ، ودیعه ای الهی است
بهر سعادت یکدیگر باید به پا خاست
بیاری یکدیگر، باید جهانی صلح و صفا به پا کرد
این ما استیم که بهشت آفرینیم و هم دوزخ
چه بهتر که بر بهشت زنده گی داریم تا بر دورخ
که دوزخ جای ریا کاران و جاهلان باشد
جای آتش افروزان و قاتلان باشد

جای فتنه انگیزان وتهمت گران باشد
پرده ای ابهام دریم ز دلها و دیده ها

به مشعل علم و دانش آموزیم رهی مقصود
که زنده گی اینطور زیباست
که آنجا مهر و صفا و محبت هاست
که آنجا مهر و صفا و محبت ها ست

  

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org