قضــاوت با خـواننـده گــان !

انجنیر یاسین فولادی

با تقدیم سلام ها و احترامات،

از تاریخ ۷ اپریل ۲۰۰۹ تا کنون سایت های "افغان - جرمن" و "گفتمان"، مطلب کوتاه نهائی "قضاوت با خواننده گان" را در جواب دشنام نامهء آقای حمید سیماب، نه منتشر و نه کدام جوابنامهء برقی ارسال داشته اند. برای آنکه در زمینه آخرین حرف هم گفته شده باشد، امیدوارم سایت وزین شما با نشر آن منت گذارند.

با احترام دوباره،

انجنیر یاسین فولادی

*****

با کمال احترام، از سایت های"افغان-جرمن آنلاین" و "گفتمان" که با رعایت اصول آزادی بیان، نوشتهء مرا تحت عنوان "مکثی بر کی جی بی در افغانستان" به نشر سپرده اند، سپاسگذارم .

یادداشت پرتال افغان- جرمن آنلاین، نوشتهء مرا تعرض با کلمات غیر مطلوب، و هیأت محترم تحریریهء سایت گفتمان آنرا دشنام پراگنی و اتهام زنی فراوان، خوانده اند. توجه این سایت های محترم و خواننده گان گرانقدر را، مشت نمونهء خروار گفته، به پراگراف اول "نکته یی چند قبل از خوانش کی جی بی در افغانستان" که در پیشگفتار گونهء ترجمهء آقای سیماب آمده است، جلب میکنم، که همه سراسر پر از دشنام، اتهام و ناسزا است. کلماتی مانند "جواسیس"، "جیره خواران کی جی بی شوروی"، "تف ننگ بروی اعضا و هواداران این حزب"، "تف جمعی مردم افغانستان"، "نعش گندیده"، "فریب آیین" و امثال آن، اگر کلمات نا مطلوب، دشنام پراگنی و اتهام زنی نیستند پس حتماٌ شفقت و نوازش بزرگوارانه خواهند بود.

سایت های محترم افغان-جرمن آنلاین و گفتمان، که حق به جانبانه در تلاشند سایت های شان را از تجاوز عفت کلام و قلم، منزه نگه دارند، نه میبائیست آن کلمات مستهجن را، اجازهء نشر می دادند. در غیر آن، تصور یک بام و دو هوا به میان می آید .

انتشار "کی جی بی" و کی جی بی زاده گان" در افغانستان، که سر تا پا همه اش فحش، اتهام و ناسزا است، تصور یک بام و دو هوا را بر کرسی می نشاند. باز هم به چند کلمهء لطف آمیز شان توجه کنید: "طینت و فطرت اگسائی و خادی"، "قولهء دژخیمان کوردل و شرف باختهء خلقی و پرچمی"، "هنوز هم معنی شرم و آرزم را درنیافته اند"، "قحبه های هزار داماد"، "روسپی حرفوی"، "خائنین و شرف باختگان، "شغالان امروز" و ازین قبیل.

من نمی خواهم در یک دور تسلسل بی معنی تبادلهء کلمات شایست یا ناشایست درایم. هدف عمدهء من از نشر "مکثی بر کی جی بی در افغانستان" همانا جلوگیری از مشوب ساختن افکار و روشن ساختن اذهان خواننده گان، در برابر اتهامات جاسوسی و سوء نیت نویسنده و مترجم، بوده است.

چون موضوع رسالهء متروخین، فعالیت کی جی بی، و در ان ارتباط، وارد آوردن اتهام جاسوسی بود، نوشتهء من هم عمدتاً متمرکز بر همین نقطه و شگافتن بیخ قضیه و رسوا ساختن دسیسه بود – خواه از جانب کی جی بی بوده یا ام آی ۶، سی آی ای یا خود متروخین، و یا ترکیبی از چند تا.

درین ادعای من که اعضای حزب دموکراتیک خلق (بعداٌ حزب وطن) الگویی از پاک نفسی، راستکاری، وطن پرستی، و یا بهترین و صادق ترین فرزندان این کشور بوده ا ند، جای تردید نیست. هم زنده گی امروزهء این انسان های پاک طینت و هم قضاوت مردم کشور، گواه این حقیقت است. اما این هیچگاه به این معنی نیست که اشتباهاتی صورت نگرفته و تک فرد های کج روش وجود نداشته اند.

نسبت به گذشتهء حزب، همواره در میان صفوف حزب، برخورد جدی انتقادی وجود دارد. این کاستی ها و اشتباهات، با بر رسی ها و پژوهش های علمی و معقول، اما نه با فحش و ناسزا، برجسته ساخته میشوند. این بررسی ها و انتقادات، در رسانه های گروهی هم منعکس میشوند. جنایات و وحشت هایی که در ابتدا، توسط چند فرد برتری جو و پول پوت صفت، ارتکاب گردیده، همیشه محکوم گردیده است. آنها را شاید بیمار و خود خواه تشخیص کرد، هر نامی میتوان برایشان گذاشت، اما نمیتوان آنها را جاسوس نامید .

همان طوریکه در نوشتهء قبلی به عرض رسانیده ام، دولت ها، سازمانهای سیاسی، نهضت های رهائی بخش ملی، و تمام آنهایی که در جهت رهائی از استعمار، استثمار، عقب مانده گی های اقتصادی و اجتماعی مبارزه میکردند؛ اتحاد شوروی را تکیه گاه خود میدانستند. این نوع تقارب تفکر و موضع گیری، به هیچوجه به معنی عضویت آنها در سازمان جاسوسی شوروی بوده نمیتواند، ولو که فعالین آن سازمان، در کارهای مربوط به خود شان، برای آنها نام های مستعار هم گذاشته باشند .

جناب حمید سیماب، با چسپیدن به ناسزا گویی، از اصل مسأله، و پرسش هایی که در جامعه مطرح است، طفره رفته اند. خواننده گان گرانمایه، هردو نوشته –نوشتهء من و نوشتهء جوابیهء آقای سیماب را پهلوی هم قرار داده، با دقت مرور کنند و خود قضاوت نمایند که تا کجا نوشتهء ایشان جوابگوی تحلیل و سوالات مطرح شده میباشد .

با عرض این مختصر، همانگونه که نوشتم، از ورود در یک دور تسلسل بیهوده، پرهیز و مباحثه درین زمینه را به امید قضاوت منصفانهء خواننده گان ارجمند، به پایان میبرم.

 

 

شنبه، ۱۸  اپریل  ۲۰۰۹

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 

 www.esalat.org