دوشنبه، ۲۶ اگست ۲۰۱۳

 
امین الله مفکر امینی

 

امین الله مفکر امینی

ره یابی حقیقت

 

چرا خلق، ز طالـب و مــجاهد ریا کار در گـــــریزند

ز اسلام و دیـــن و مذهب و دیر کنشت رو گــــیرند

گرما بنده ای خداییم، باید بــــنده گی خدا  کــــــــــرد

که خـــداوند حق است و بر حق بنده گی باید ادا کرد

که حقیقت ها پنهان کرده آدمها، برسم خـــــــــــویـش

یکی یکراه و دیگری رهــــی دیگر گــرفته در پیش

جـــــــهان انسان آلوده است، برســـم خود پسندی ها

به هزاران معبود و دین و مـــــــــذهب، بسته بندیـها

بادیان و مذاهب و کتب خود ساخته، ســـــــــر نهادند

به بنیاد این کج روی های خود، درگـــــیر مــــــاندند

بحکم دین و مذهب چور و تــاراج و عصمت دریدند

ره خدا و رسول گفته، به همنوع جـــــــــفا ها نمودند

جوهر انسانی که خالق تحـــفه دادش به انســــــــــان

بـــــــه عٌجب و خود پرستی ها برباد کـردند باینسان

خدایا! تو گفـــــــــتی کبر و خود پرستی ها گناه انـــد

چرا انسانها خلاف امـــــر تو، این رسـم و ره گزیدند

تو حقیقتی و حقیقت تـو و ما را خیلی فرق اســـــــت

تو بی نیاز و عادل، ما را نیاز بهر زرق و برق اسـت

خطاهای ما ز این خود خواهی های ما اســــت منشه

بر جهان صلح و آرامش مـــا گـــشته فتنه، پیـــــــشه

و گر آییم دمی بیرون زایـــن همه خود سری هـــــــا

بنای باطل و ظلم و ســـتم بینیم و ســـــــیه کاری هـا

که جـــهان انسان را نباشد جز جـــوهر انســـــــــانی

که آنجا صلح و صــــــــفا و مهر است، پرتو افشانی

مفکر کمـــال ره یابی بر حــــقیقت ها چنین اســـــت

خط بطلان به هر باطلــی، جهان انسان را ره اینست

 

2013-05-08

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org