چهار شنبه، ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


احسان لمر
 

"رأی رییس دولت اسلامی نصیب اناركلی هنریار شد

 

 دو مقام ارگ ریاست جمهوری گزارش داده اند که رییس دولت در ۲۷ سنبله، به اناركلی هنریار در انتخابات پارلمانی رأی داده است.

‏در دومین دور انتخابات پارلمانی که بیش از ۲۵۰۰ نامزد حضور داشتند، دو نامزد از اهل هنود افغانستان بودند که برای احراز کرسی در مجلس نمایندگان خود را نامزد ساختند. ‏دو مقام از ارگ ریاست جمهوری به خبرگزاری رویترز گفته‏اند که حامد کرزی رأی خود را به انارکلی هنریار داده است. ‏قابل یاددهانی است، كه یك اقلیت كوچكی از اهل هنود و پیروان مذهب سیك در افغانستان منحیث شهروند افغانستان زندگی می‌ كنند كه در پارلمان یك نماینده دارند."۱

 

خبر تمسخر آمیز فوق "رئیس دولت اسلامی" "اقلیت کوچک" "در پارلمان یک نماینده" دارای جنبه ها و نکات مخالف میباشد که بایست به آن توجه نمائیم:

ــ عدم حفظ اسرار و راز داری در کاخ رئیس جمهور. در صدو چند کشور جهان اسرار مهم دولتی و نظامی تا نهایت محفوظ و سری بوده باید حفظ گردد و بخصوص دفاتر رئیس جمهور، صدراعظم، وزرای دفاع داخله و خارجه که متخلفین به اشد مجازات تا اعدام مواجه میشود، چنانچه در دوره سلطنت محمد ظاهر خان ناظر قصر صدارت که اجازه ورود را در جریان مجلس وزرا داشت یک نفر گنگه بود، ولی اکنون این هم مراعات نمیشود و "دو مقام از ارگ ریاست جمهوری" به خبر گزاری رویترز مطلبی را فاش نمودند!!! که آقای کرزی باید ایشان را شناسائی و به محاکم بسپارند ورنه اسناد دفتر او را میفروشند.

 ــ رای دهی بصورت آزاد و سری بود یعنی از رئیس جمهور تا فرد عادی وطن به صالون رای دهی رفته ورقه مورد نظر شانرا سر بسته در صندوق انداختند و بجز شخص رای دهنده کسی دیگر از محتوا آگاه نیست جز در حالتی که وی اظهار و فاش نماید. درین صورت کرزی این رازش را به کی گفته که ایشان به رویترز آنرا فروخته اند خودش سراغ نماید.

 ــ آبدات تاریخی افغانستان زبان گویا و شاهد بر حال اند که هندو ها و سیکها باشندگان دیرینه و چند هزار ساله ی این کشور اند، از آی خانم و موندگگ و از هده و کابل تا بامیان، و دهها جای دیگر آثار بدست آمده سوابق هزران ساله اقامت ایشان را در کشور ما ثابت مینماید و ادعای "یك اقلیت كوچكی از اهل هنود و پیروان مذهب سیك در افغانستان منحیث شهروند افغانستان زندگی می‌كنند" بی حرمتی بر مردم افغانستان است. در گذشته در تمام ولایات افغانستان و بصورت کتله های بزرگتر در قندهار، ننگرهار، پکتیا، کابل، لوگر، هرات و غیره هندو و سیک افغان اقامت داشتند، و امروز آنانیکه در بیرون کشور زندگی میکنند به افغان و افغانستان افتخار مینمایند خودم شاهد آن میباشم که در دهلی و اروپا سیکها و هندو تباران افغان به وطن و وطندار افغان خود چه فخر میکنند.

افغانها در پنج قاره ی زمین در سی سال اخیر پراگنده شده اند بجز از رژیم خون و دهشت ایران در هر کجائی با اقلیت کوچک شان همه حقوق شهروندی را دارند توجه فرمائید که اقلیت کوچکی از افغانها در کشور عیسوی هالند منحیث شهروند زندگی مینمایند، ولی مردم عیسوی تبار آنکشور به فرشاد بشیر جوان ۱۹ ساله هالندی افغان تبار بحیث جوانترین عضو پارلمان" آنکشور رای دادند.

 ــ تا جائی که در شرق و بخصوص کشور ما معمول است چون قانون و مرجع قانونی و عدلی بگونه صحیح موجود نیست و بازار توطئه، دسیسه، شانتاژ نهایت گرم و پر رونق است که اینهم از توطئه های تحریک کننده ی احساسات مردم است.

 سالها قبل اسنادی گویا از لوی څارنوالی بدست اینها آمده بود که اولین وزیر معارف حکومت موقت کرزی محراب مسجد وزارت را تخریب کرده بودند و اسناد آن قبل از نتیجه و یا محکمه به نشر رسیده بود دفتر وزیر ادعای جعلی محمد نادر نام را که دریور وزیر را بنام بادیگارد معرفی و دسیسه ی را سازماندهی نموده بود به شدت رد نمود. ۲

 حال بیبینم که اگر واقعاً کرزی به خانم انار کلی رای داده باشد، از نهایت بزرگ مردی و شهامت او است زیرا او میداند که رهبران و قوماندانان جهادی در پارلمان اکثریت را میگیرند، کابینه از آنها است معاونین رئیس جمهور از آنها است اگر به "یك اقلیت كوچكی" بقول شما رای داد گناهی نیست و برادران جهادی ما آنچه بر سر او در لویه جرگه و پارلمان آوردند دو باره تکرار میتوانند چون اکثریت کامل را دارند چنانچه در جمهوری اسلامی ایران بر اقلیتهای کوچک سنی، زردشتی، بهائی، کُرد و بلوچ هر چه از دست شان آمد مینمایند.

جاودانه باد نام مهتما گاندی سترگ که آغوش گرم او هندو، سیک، مسلمان، عیسوی، گبر و نصارا نشناخت همه هموطنانش را بدور خویش جمع نمود و کشورش را با وجود شریرانه ترین دسیسه بریتانیه از چنگ جنگ داخلی نجات داد وعالیترین دموکراسی و بمراتب عالی از دمکراسی غربی را درآنجا اساس گذاشت، مولانا عبدالکلام آزاد و صدهای دیگر بشمول خان عبدالغفار خان با وی بودند و امروز هند از سوزن تا بمب اتمی را میسازد در شصت و چند سال بار بار از "اقلیت کوچک" مسلمانان هند مقام ریاست جمهوری، و وزارتها را بدست داشتند که دکتور ذاکر حسین یکی از بهترین روسای جمهور این کشور بود. در اوج وحشت دسیسه بریتانیه و تجزیه نیمقاره به دو کشوری هند و پاکستان و جنگ داخلی هندوی خشمگین به نزد گاندی آمد و شکایت کرد که مسلمانان پسر نو جوان او راکشته اند، گاندی با آرامش دست پسری مسلمی را که تمام فامیل را درجنگ از دست داده بود و در پناه وی بود بدستش داد و گفت: والدین این طفل را هم هندوان کشته اند این را تو بگیر و سر پرستی کن.

یک "اقلیت کوچکی" مسلمان یعنی صد و چند میلیون مسلمان در مقابل یک ملیارد و چند صد میلیون هندو امروز در تحت بیرق آنکشور زندگی و بنام هندی خویش فخر مینمایند و در سر تا سر جهان در علوم و ساینس، تجارت و کار آزاد مصروفیتی دارند بنام هندی شناخته شده و از منافع وطن خویش دفاع میکنند. همان گونه که هزران سیک و هندوی افغان در پنج قاره این کره ی ارض بنام افغان فخر نموده و هرگز خیانتی از آنها بر منافع افغانستان ثبت نشده است و نخواهد شد. در ۱۹۱۹ میلادی والی علی احمد خان معاهده ی راولپندی را امضا نمود که به نفع بریتانیه بود، ولی وزیر نرنجن داس ما با محمود طرزی، و دیگر هیئت افغانی معاهده ای را بر بریتانیه قبولاندند که استقلال ما را رسماً شناختند و . . . گفتنی های دیگر و دیگر.

 

**********************************************

 

۱ ــ پیام مجاهد ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان ـ شماره مسلسل ۷۰۲ شماره ۲۷، سال چهاردهم، ۳ میزان ۱۳۸۹

۲ ــ عین جریده ــ شماره ۱۰ پنجسنبه ۱۰ جوزای ۱۳۸۱