شنبه، ۲۶  دسامبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

مسیح "نذیری"

 

 

انقلاب زنده باد!

 

فرد را در خانواده، خانواده را در راه فرقه و فرقه را در راه کشور باید فدا بسازیم

موقعیکه خواستم برخیزم برای مطالعه، ناگهان صدا های ضعیف و مبهمی که به غرش یک رعد دور دست شبیه بود به گوشم رسید. ابتدا نمی توانستم بفهمم که این صدا ها چیست؟ اما طنین آنها برایم آشنا بود و انعکاس آنها را در قلب خودم می شنیدم. به تدریج آن صدا ها نزدیک و نزدیکتر می شد و بر قدرت شان افزوده می شد. به زودی دیگر برایم تردید نمانده بود که آن صدا ها چیست؟

مردمی فریاد می کشیدند: انقلاب زنده باد کاخ ریاست جمهوری از این فریاد های مبارزه جویانه به تکان می آمد. و دلهای مان از شنیدن آن شادمان شده بود. دانستم چه کسانی بودند، که این فریاد جنگی و شعار مبارزه ما را به این نزدیکی در کشور فریاد میکشند. زن ها، مرد ها بودند اما آنها هرکس که بودند مارا شادمان ساختند و ما به سلام آنها پاسخ خاموشی فرستادیم که با آرزوهای نیک و امید پیروزی مان همراه بود. 

چرا ما باید فریاد بکشیم که انقلاب زنده باد؟ چرا ما باید خواستار انقلاب و تغییر باشیم؟

مسلماً افغانستان امروز خواهان یک تغییر بزرگ است. اما حتی پس از آنکه تغییر بزرگی که ما خواهان آن هستیم فرا رسد و افغانستان آزاد شود ما باز هم نمی توانیم ساکت و آرام بمانیم.

در یک دنیای زنده هیچ چیز نمی تواند تغییر ناپذیر باقی بماند. سراسر طبیعت روز به روز و دقیقه به دقیقه عوض می شود و تغییر می پذیرد. فقط مرده ها هستند که رشد نمی کنند و ساکن میباشند.

آب زمانی که جاری است تازه و پاک است. اگر آن را متوقف سازیم کم کم فاسد و گندیده می شود، زندگی انسان و زندگی یک ملت چنین است. ما چه بخواهیم چه نخواهیم پیر می شویم. کودکان شیر خوار، دختران کوچکی می شوند. دختران کوچک به دختر های بزرگ و زنان بالغ و عاقبت هم به زنانی پیر مبدل میگردند.

ما باید خودمان را با این تغییرات طبعیت همراه سازیم. اما کسان بسیاری هم هستند که نمی خواهند بپذیرند و قبول کنند که دنیا در تغییر است. آنها فکر خود را بسته و مغز شان را قفل کرده نگاه می دارند و اجازه نمی دهند که هیچ تصور تازه ای در آنها راه یابد. هیچ چیز به اندازه فکر کردن آنها را متحوش نمی سازد.

نتیجه ی وضع چیست؟ 

نتیجه آنست که دنیا برخلاف میل آنها حرکت می کند و پیش می رود و چون آنها و کسانی مانند آنها خودشان را با شرایط متغییر آن همراه و منطبق نمی سازد گاه به گاه انفجار هایی روی می دهد و انقلابات شدیدی نظیر انقلاب کبیر فرانسه که روی داد و انقلاب بزرگ روسیه که به وقوع پیوست.

حتی ما امروز در کشور خودمان در جریان یک انقلاب هستیم. بدیهی است که ما استقلال و آزادی میخواهیم، اما در واقع ما خواهان چیزی بیش از آن می باشیم. ما میخواهیم تمام استخر های گندیدهء سابق را پاکیزه و مصفا کنیم و در همه آب های تازه و پاک را جاری سازیم. ما باید تا آنجا گرد و غبار فقر و تیره روزی را از کشور خود دور کنیم. همچنین ما باید تا آنجا کا می توانیم تار های عنکبوت و غبار کهنگی را از افکار مردمان بسیاری که گرفتار آن هستند پاک کنیم زیرا همین تار عنکبوت ها و کثافات کهنگی است که آنها را از فکر کردن و همکاری کردن در راه وظیفه بزرگی که در پیش داریم باز می دارد. این یک کار بزرگ است و احتمال دارد که وقت فراوانی هم لازم داشته باشد. اما باید هر قدر می توانیم آن را جلو برانیم و تسریع کنیم، پس انقلاب زنده باد!

ما در آستانه انقلاب خودمان قرار داریم از حال نمی توان گفت که آینده برای ما چه چیز به بار خواهد آورد. اما از هم اکنون سرزمین کشور خویش را برای کشت آینده به خوبی محکم کرده ایم.

می بینید که زنان افغانستان در مبارزه کنونی پیشاپیش همه قرار گرفته اند! می بینید که آنها چگونه عالی و با شهامت و در عین حال دلیر و تسلیم نشدنی قدم به پیش میگذارند و جلو تر از دیگران قرار می گیرند. آیا پرده که زنان دلیر و زیبای ما پنهان می داشت و یک مایه لعنت برای آنها و کشور شان بود اکنون کجا رفته است؟ آیا اینطور نیست که پردهاکنون به دور افگنده شده است تا جای مناسب خودرا در موزه ها و در میان آثار و یادگارهای دوران گذشته اشغال کند؟

همچنین کودکان مارا ببینید، پسران و دختران جوان پایتخت و ولایت را ببینید. ممکن است پدران و مادران بسیاری از این کودکان در سابق با ترس و لرز و همچو غلامان زندگی کرده باشند اما چه کسی تصور می کند که کودکان ما هم غلامی و بندگی را بپذیرند، یا از چیزی بترسند؟

به این لحاظ از چرخ و فلک تغییر و تحولات در گردش است و همه را زیر و رو می سازد. کسانی که پایین بودند بالا می آیند و کسانی که بالا بودند پایین می روند.

در واقع بنا بر اقتضای طبیعت وقت آن فرا رسیده است که در کشور ما هم این چرخ به حرکت درآید. اما ما آن را چنان به جلو رانده ایم و به حرکت آورده ایم که دیگر هیچ کس نمی تواند آن را متوقف سازد.

با احترامات فایقه

مسیح "نذیری"

 

.

 

 

  

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)