دو شنبه، ۲۵  جنوری  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 
 

انسانیت بالا ترین ارزش ها

 ناجی طفل افغان را تبجیل میداریم!

 

راب لاری افسر سابق پولیس انگلستان در ماه اکتوبر (۲۰۱۵ م) از طرف محکمه شهر بولانی کشور فرانسه؛ بجرم قاچاق انسان متهم شناخته شد و در صورت تثبیت این جرم باید جزایی پنج سال حبس و (۳۲) هزار آیرو جریمه نقدی را متحمل می گردید.

او کسیست که طفل چهار ساله افغان را از مرگ حتمی نجات داده و به خانواده اش در انگلستان تسلیم نموده است.

روی همین ملحوظ:

بشر دوستان انگلیس با جمع آوری پنجاه هزار امضا به دفاع از متهم بر آمدند. محکمه سرانجام در (۱۴) جنوری او را از اتهام قاچاق انسان تبرئه و بجرم در خطر انداختن کودک به هزار ایرو جریمه نقدی تعلیقی محکوم ساخت. راب لاری عند المحکمه بخاطر شیوه غیر عقلانی و عاطفی معذرت خواست و گفت: که نمی توانست یک طفل را در جای کثیف و مرگ حتمی رها نماید. نامبرده انگیزه خود را دیدن طفل مغروق مهاجر در ساحل ترکیه و تقاضای مکرر آقای احمدی پدر دخترک بیان نمود.

بدینترتیب او از انسانیت پاسداری نموده و تثبیت ساخته که انسانیت بالاتر از معیار های قانونی عمل می نماید.

راب لاری ثابت ساخت که انسانهای بزرگ روح بزرگ دارند و انسان بودن مهمتر از رفتن به بهشت است و انسانیت شعار؛ نه؛ بلکه مانند روشنگری عمل میباشد:

آدمی را آدمیت لازم است

عود را گر بو نباشد هیزم است

راب لاری خاطره سرباز جنگ جهانی را زنده ساخت که: با عبور دادن طفل از سیم خار دار محکوم به اعدام گردید و اکنون مجسمه او در بیشتر از هفتاد کشور جهان ساخته شده است.

 و به تاسی از کلام حضرت مولانا که:

. . . از دیو و دد ملولم و انسانم آرزو است

به تبجیل از راب لاری انساندوست می پردازیم و امیدوارم هم مسلکان گرامی و بزرگان علم حقوق بر من خورده نگیرند که اخلاق و انسانیت را بر قانون مرجع دانسته ام و مسلم است که بحث حقوق و اخلاق مبحث پیچیده و جداگانه است و مکاتب مختلف از زوایای گوناگون بدان می پردازند.

و منحیث حسن ختام سخن گاندی بزرگ که:

 انسان بودن خود یک مذهب است!

   * منبع تصاویر: گوگل و سایت فارسی بی بی سی 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)