چهارشنبه، ۲۷ جنوری  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


عبـــدالــوکـیـل کـــوچـــــی

 

 

رویای جهالت

 

جهالت بد تر از خوابست کی بیدار خواهی شد

بگو تا کی اسیری دالر و کلدار خواهی شد

آنانی که چشمهای شان نمی بیند گوشهای شان نمیشنود دلهای شان سختر از سنگ، مغزهای شان پر از جنگ و بر جبین شان داغ ننگ است که به اوامر بیگانه مسلح شده وطن خود را خراب و هموطن خود را برباد میکنند. باید بدانند که جامعه بشری دهها سال قبل وارد عصر کیهان شده و با تکنالوژی پیشرفته و انترنیت به استقبال قرن بیست و یکم شتافته است. قرن بیست و یکم، قرن بیداری، قرن زلزله ها، توفانها و حوادث مهم، قرن دگرگونی ها و رویداد های بزرگ اجتماعی، خیزشهای عظیم سیاسی، و رخداد های خونبار نظامی و همراه با آتش و خون.

 بالاخره قرنی که جنگ تحمیلی و نیابتی پاکستانی ها تا هنوز نتوانسته انسان های درین گوشه ی دنیا یعنی طالبان و مدعیان دین و دولت را از خواب زمستانی شان بیدار ساخته و سرنوشت آنها را از اسارت آی اس آی رها سازد.

عقب گرایان افراطی اگر در فرصتهای طلایی از خواب غفلت خود بیدار می شدند آنگاه می دانستند که این میراث خواران خادم استعمار، همچون بازیگران صحنه های جنگ چگونه در دستان اجنبی قرار گرفته همانند گذشته ها که ۹۰ سال قبل اسلاف شان بنام دین، بر ضد دین و دو لت برانگیختند و اعلیحضرت امان الله خان غازی و محصل استقلال کشور را بنفع استعمارگران از وطن بیرون راندند و افغانستان را یک مرحله تاریخی عقب زدند.

و همچنان ۴۰ سال قبل آنها در دام آی اس آی رفته و بر ضد دولت محمد داوود خان رییس جمهور افغانستان شورش بر پا کردند همچنان سی و پنج سال قبل در راستای مداخلات و تجاوزات رژیم خونتای اسلام آباد یکجا با تروریستهای عرب و عجم اعم از شرقی و غربی، زیر نام دین و بهانه شوروی بر علیه دولت قانونی و دموکراتیک افغانستان جنگیدند و بفرمایش آی اس آی و مطابق به اهداف استراتیژیک آن، هست و بود وطن را نابود کردند. مکاتب، مدارس، موسسات دولتی و عام المنفعه، فابریکات، دستگاه های صنعتی را به آتش کشیدند. آنها پروژه های برق و آبیاری، کتابخانه ها موزیم، بند های آبگردان، پلها و زیر ساختار های اقتصادی کشور را بنفع باداران پاکستانی خود کاملاً نابود و در کشور جوی خون را جاری کردند. بقول یک منبع پاکستانی یوسف، از منابع بین المللی تمویل کننده پولی این جنگ، دولت عربستان سعودی، دولت امریکا سی آی ای، شیخ های عرب بودند، سلاح از مصر، ترکیه، انگلستان، چین و اسراییل تهیه میشد که در نتیجه چنین جنگهای تحمیلی صدها هزار نفراز مردم افغانستان شهید و صدها هزار نفر دیگر زخمی، معلول و معیوب و ملیونها نفر از سکنه کشور در خاک ایران، پاکستان و کشورهای دیگر آواره شدند.

 پس از عزیمت نظامیان شوروی بوطن شان اگر مخالفان دولت افغانستان این صلاحیت را می داشتند که سلاح بر زمین گذاشته خون هموطنان خود را به نا حق نمی ریختند. چون فاقد این گونه صلاحیت بودند نتوانستند بطور مستقلانه تصمیم بگیرند. بنا بگفته منابع عینی، رهبران جهادی وسیله اجرایی در دست آی اس آی بودند و آنان طبق سناریوی خود امر و نهی می کردند که بر بنیاد آن پس از کنار رفتن حاکمیت ح.د.خ.ا. از قدرت، کابل را بخاک و خون کشانیدند. آنها باید می دانستند که جنگ های نیابتی آی اس آی بکمک عمال خارجی چرا با دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز ادامه دارد و مزید بر آن هزاران نفر از طالب های ساخت پاکستان، لشکر القاعده و داعش با تشدید حملات انتحاری، انفجار ها و جنگهای جبهه یی در گوشه و مناطق کشور سیل خون از انسانهای بیگناه را جاری میسازند، وطن را به گورستان خونین و خاکستر سیاه مبدل می سازند با کشتن انسانهای بیگناه چه وقت قلبهای شان از خون انسان سیر میشود.

رسولان جنگ در امتداد تجاوز و مداخلات جنایتکارانه رژیم پاکستان و دشمنان بین المللی افغانستان با تخریب مکاتب و مدارس، مزارع و زیر ساختار های اقتصادی، نسل جوان کشور را از حق تحصیل و کار محروم نموده و با ترویج مواد مخدره گروهی از این قشر آینده ساز کشور را بیمار و از وطن بیزار ساختند. تا به این صورت کشور را از وجود نیروی بالنده آن خالی ساخته و زمینه چور و چپاول زیر زمینی های این سرزمین را بدست خود مساعد سازند. در اثر همین سیاست جنگ طلبانه و تشدید حملات دهشت افگنانه طالب وداعش در مناطق مختلف کشور، هزاران هزار جوانی که از ادامه تحصیل محروم گشته و از بیکاری رنج می بردند، بنا چاری خاک شیرین وطن را ترک گفته رهسپار دیار بیگانه گردیدند، تعدادی از آنها در آبهای مدیترانه غرق شده و اجساد مهاجر افغانستان طعمه ماهی میشود. گذشته از آن ننگ آور ترین دسیسه برای وادار ساختن جوانان مهاجر افغان به عزیمت در کشور های عربستان سعودی و ایران به منظور شرکت در جنگهای سوریه و یمن می باشد و بخصوص در کشور یمن که یک گروه مهاجر هموطن در دو طرف جبهه، یکی زیر امر ایران بر علیه دولت یمن و دیگری زیر امر سعودی ها برضد خوثی ها می جنگند و تابوتهای اجساد آنها وارد کشور میشود. ازین دشمنی بد تر چه میتواند علیه یک ملت مظلوم باشد که یک گروه از فرط جهل، مزدور دالر و کلدار شده علیه کشور خود می جنگد و گروه دیگری از شدت فقر و بد امنی، منحیث اجیر جنگی در کشور های خارجی برای دیگران می جنگند. باید گفت که در طول تاریخ هیچگاهی افغانان، اجیر جنگی برای وطن خود و یا بیگانه نشده اند ولی این اعزام جبری وادار ساختن جوانان به جنگ خارجی ها همچون لکه ننگی بر جبین دولت نا کارآمد افغانستان تا ابد باقی خواهد ماند. دولتی ضعیف و نا کاره ی که تا هنوز نتوانسته است وفاق را در سطح خود عملی کند چگونه از وطن و خون جوانان کشور دفاع نماید.

بر اساس معلومات روزنامه هشت صبح سپاه پاسداران ایران مهاجران افغان مقیم ایران را برای جنگ علیه مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام میکنند. و قبل از اعزام به جنگ تحت آموزش نظامی قرار می گیرند. برای این مهاجران کارتهای اقامت برنگ سرخ در ایران داده میشود. از موارد متعدد به ارایه یکی از مثالها می پردازیم.

طبق گزارش روزنامه هشت صبح از ۱۲۰ مهاجری که ایران بسوریه اعزام کرده است ۲۸ تن شان کشته شده اند که ازین میان ۱۴ نفر آنها سر بریده شده اند. هشت تن دیگر زخمی شده اند. روزنامه هشت صبح علاوه میکند که هر چند اعزام مهاجران بسوریه توسط سپاه پاسداران ایران از سوی منابع دولتی افغانستان تایید نشده است اما وزارت خارجه و کمیسیون روابط بین المللی مجلس نماینده گان می گویند گزارشهای در مورد اعزام مهاجران افغان بسوریه را شنیده اند.

همچنان گزارشها از منابع طلوع نیوز حاکی از آن است که فرستادن پناهجویان افغان برای جنگ بسوریه در بدل پنجصد دالر خشم نمایندگان را بر انگیخته است. رادیو صدای امریکا بنام آشنا بتاریخ یکم دلو ۱۳۹۴ در رابطه به سهیم کردن مهاجران افغان در جنگ داخلی سوریه از قول روز نامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که حکومت ایران مهاجران افغان مقیم آنکشور را بسوریه می فرستتد تا در برار مخالفین بشار الاسد ریس جمهور سوریه بجنگند. در همین حال شماری از تحلیلگران افغان به این باور اند که نتنها حکومت ایران بلکه گروه های افراطی پاکستان نیز شماری از افغانهای مهاجر را به جنگ سوریه می فرستند.

منبع از قول آقای وحید مژده میگوید که ایران در جریان جنگ آنکشور با عراق، افغانهای را که اکثر شان شیعه هستند به میدان جنگ علیه رژیم صدام رییس جمهور عراق می فرستاده اند.

خبر علاوه میکند که احمد سعید تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان به ارتباط نقش ایران در اعزام مهاجران افغانی به جنگ سوریه با آقای مژده همنظر است. احمد سعید میگوید که تا حال جسد ۱۳ تن از افغانهای که در جنگ سوریه کشته شده اند به هرات منتقل شدند.

بقول مجله تایمز مورخ یکم دلو ۱۳۹۴ چاپ بریتانیا ایران با مصرف هزاران دالر در افغانستان و پاکستان مردم را بحمایت از حکومت بشار اسد به جنگ سوریه استخدام میکند بقول بی بی سی فارسی ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ عربستان عده یی را در افغانستان برای جنگ یمن استخدام میکند علاوه میکند که شماری از افغان ها حاضر شدند در باره بستگان شان که در یمن هستند مصاحبه کنند وزارت خارجه افغانستان گفته است اطلاع دارد که شماری از شهر وندان افغان در هر دو جبهه جنگ در یمن شرکت دارند.

باز هم بقول اخبار بی بی سی شماری از جوانان افغان از عربستان سعودی بجنگ در یمن فرستاده میشوند در یمن ایتلاف برهبری سعودی با گروه خوثی که گفته میشود از سوی دولت ایران حمایت میشود بنام حج رفته و بجنگ سوریه شرکت می ورزند.

جوان ۱۶ ساله ای که خود را اجمل معرفی کرده است می گوید برایش گفته اند که قبله مسلمانان تحت تعرض قرار گرفته بدفاع از آن به جنگ میرود. در حالیکه یمن هرگز بالای عربستان حمله نکرده و این عربستان است که جنگ های نیابتی را با ریزش بم های خوشه یی خون انسانهای یمنی را می ریزاند.

با توجه به اوضاع جاری در کشور باید گفت که وقت آن رسیده است که این طلسمات انسان ستیزانه و انسان دشمنی باید با دستان اتحاد وطنپرستانه مبارزین دادخواه و عدالت پسند بشکند. حالا وقت آن رسیده است که مردم با بیداری کامل دشمنان وطن را تشخیص داده فریب نیرنگهای آنان را نخورند. مردم افغانستان هر کجایی که هستند فاصله ها و اختلافات را به یکسو گذاشته همه باهم در یک صف مقدس بخاطر نجات وطن و بدفاع از استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و نوامیس ملی بسیج و متحد گردند و با نیروی وحدت و اتحاد وطنپرستانه دشمنان وطن را از سر زمین مقدس و آبایی ما دور سازند و با پشتیبانی نیروهای مسلح کشور از وطن دفاع سرتاسری صورت گیرد. درین صورت تمام گروه های مسوول و متعهد کلیه وطندوستان و مردم آزاده کشور میتوانند در یک جبهه سراسری، گسترده و فراگیر با تحرک نیروی مردمی از وطن دفاع نموده صلح و ثبات را بوجود آورند. در چنین شرایط دشوار و حساس تاریخی، موضعگیری شخصیتهای مستقل ملی و مسُول و گروه های سیاسی وطندوست، میزان وطنپرستی آنان را در عمل مشخص میسازد و تاریخ در مورد هر کدام آنها قضاوت خواهد کرد. به امید صلح، دموکراسی عدالت اجتماعی و امنیت پایدار در کشور محبوب ما افغانستان.

عبدالو کیل کوچی

 

 

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.