پنجشنبه، ۴ جون ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


پير سيد اسحق گيلانى طالبان را به پيرخانه دعوت كرد؟

سید اسحق گیلانی عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان در نشست قطر  

=================

 

به قول خواجه بشير احمد (انصارى) نويسنده ی كتاب افغانستان در آتش نفت، طالبان يعنى خوارج و به قول توده هاى میليونى كشور عزيزم افغانستان، طالبان يعنى جلادان، تروريستان، دهشت افگنان، وحشت آفرينان، كور ذهن هاى سياه دل، بى رحم، قصى القلب و . . . كه به هيچ دين و آئين اعتقاد ندارند جز دالر و كلدار و جز تحقق بخشيدن پروژه هاى بزرگ ايالات متحده امريكا، اما پير صاحب(!) گيلانى در مورد طالبان چه نظر دارد؟ ميگويد طالبان يعنى افغانهاى مخالف رژيم، اينست منطق پير استخاره گر و جادوگر و تعويض نويس و بايد چنين باشد.

كبوتر با كبوتر زاغ با زاغ كند هم جنس با همجنسش پرواز

پير صاحب(!) گيلانى هم از جنس همان زاغ هاى سياه است كه بيش از سه دهه با سياه ترين نيروهاى شيطانى از يك كاسه آب و دانه ميخورد؛

بيش از يك دهه است كه باب مذاكره با طالبان از سوى رئيس جمهور قبلى افغانستان و برادر بزرگ طالبان حامد (كرزى) و دو رئيس جمهور فعلى افغانستان برادران كوچك طالبان داكتر اشرف غنى و داكتر عبدالله باز گرديده است گرچه داكتر غنى در خانواده طالبان بدنيا آمده به سن بلوغ رسيده و از پول اين خانواده تحصيل نموده و سرانجام توسط همين خانواده بدون در نظرگرفتن راى مردم بوسيله بادار اصلى شان امريكا به كرسى رياست جمهورى تكيه زد، اسناد و مدارك زياد وجود دارد كه وابستگى وى را با طالبان نشان ميدهد به گفته مردم ما كور هم ميداند كه دلده شور است. 

بى جهت نبود كه در مناطق تحت كنترول طالبان بيش از دو میليون راى تقلبى در صندوق داكتر غنى ريخته شد تا بعدها داكتر صاحب(!) بتواند اين دٓين بزرگ طالبان را بطور مستقيم يا غيرمستقيم ادا نمايد چنانچه امروز مردم ماعملاً مى بينند كه مصروف ادا نمودن اين دين است.

مصالحه، ديد و بازديدها، هيات و هيات بازي ها صرف يك بهانه است، يك فريب است و يك نيرنگ براى بقاى خود در كرسى قدرت و مصروف نگهداشتن مردم، حالا اين نيرنگ را جدا از نيرنگ بازان اصلى، نيرنگ باز كُشته كار و با تجربه، ماهر و شياد جناب پير صاحب(!) سيد اسحق گيلانى بطور مستقلانه و دور از انظار ملت افغانستان با مريدهايش كه عضويت پيرخانه را دارند پيش مى برد، در بين مردم كشورم ضرب المثل مشهور وجود دارد: خانه شاه خيل چيز گپ نيست خانه عروس خيل دٓنگ و دونگ است.

سخنوران هر دو رئيس جمهور نامنهاد همواره اظهار داشته اند كه تا هنوز هيچ مذاكره رسمى با طالبان در هيچ مكان آغاز نشده اما پير صاحب(!) گيلانى پير استخاره گر، جادوگر و تعويض نويس اين بار طالبان را جادو و كاه دود ميكند و طالبان به يكباره گى در قطردر ميز مذاكره يكجا با پير صاحب(!) گيلانى باب مذاكره را براى تشديد دهشت افگنى در افغانستان باز مينمايد، مسوولين دولت نامنهاد بارها گفتند كه طالبان آدرس مشخص ندارند در حاليكه با يك كاه دود و جادو آدرس طالبان روشن ميگردد اين جادو من را به فكر موسى(ع) انداخت وقتى فرعون تمام جادوگرهاى مصر را ميخواهد تا معجزه نشان دهند اما معجزه موسى(ع) نسبت به ديگر ساحران قويتر تبارز ميكند وقتى عصايش را به زمين مى كوبد به اژدهاى بزرگ تبديل شده همه را مي بلعد و فرعون را شكست ميدهد اما سحر پير صاحب(!) گيلانى هيچگونه كارائى نداشت جز اطاعت از طالبان و پياده كردن اهداف شوم آنان. ميخواهم به پير صاحب(!) گيلانى تذكر دهم كه هر فرعون يك موسى دارد اما طالبان فرعون صفت و خدا نشناس بيش از سى میليون موسى دارند كه هرگز نخواهند گذاشت تا بار ديگر نظام سياه طالبانى فرعونى بر سرنوشت شان حاكم گردد حتى خود شما پير صاحب(!) زير سوال قرار داريد كه قصه موش و چچ شامل حال تان ميباشد بتاريخ 8.5.2015 صحبت هاى پير صاحب(!) گيلانى را در برنامه آماج تلويزيون يك كابل به ارتباط مذاكرات شان با طالبان در قطر استماع نمودم گرداننده برنامه از پير صاحب(!) سوال ميكند كه مذاكره با طالبان در حق ملت افغانستان جفا نيست؟ و شما از كدام آدرس با طالبان مذاكره نموديد؟ بیشرمانه طفره ميرود از جنايات مريدهايش حرفى به زبان نمى آورد و نام از "نوكرهاى روس" اعضاى حزب دموكراتيك خلق افغانستان مى برد ده در كجا و درخت ها در كجا؟ باز هم سوال ميكند طالبان را به كدام عنوان ياد ميكنيد؟ جواب ميدهد طالبان را افغانهاى مخالف رژيم آنگونه كه رئيس جمهور ياد ميكند. بسيار شرم آور و درد آور است كه پلنگان تيز دندان را افغانهاى مخالف رژيم خطاب كرد.

چرا پير صاحب(!) گيلانى وطنپرستان راستين افغانستان را "نوكران روس" خطاب ميكند؟ ميدانم كه چرا مى نالد؟ زيرا زخم خونين كه به زعم پير صاحب(!) گيلانى از جانب "نوكران روس" براى نوكران آى.اس.آى پاكستان و ساير وطنفروشان كشور وارد گرديد صدها سال ديگر از آن مى نالند، زخم جنگ جلال آباد كه بر پيكر پير صاحب(!)، باداران و همكاران جنايتكار آن وارد گرديد هيچ التيام ندارد مردم با عزت كشور ما تشنه دوباره آمدن همان فرزندان راستين و پاكنهاد شان و همان وطنپرستان واقعى افغانستان اند كه دفاع از ناموس وطن و سركوب دشمنان مردم ما در صدر وظايف شان قرار داشت. 

در پايان اميدوار هستم كه مردم عذابديده ما در دام فريب چنين جادوگران مكار و حيله گر نيفتند و طلسم اين جادوگران و نيرنگ بازان را بشكنند و خود زعيم دلسوز، با خدا، با تقوا و وطنپرست را برگزينند تا باشد ديگر اين عوام فريبان شياد به سرنوشت كشور و مردم ما بازى نكنند.

زنده باد مردم شجاع و دلاور افغانستان، 

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

13.5.2015

 

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.