از راست به چپ: محترم سید عبدالهادی مصدق غفوری و جاویدنام دگرجنرال محمد حسین خان هاشمی قبله گاه صاحب بزرگوارِ زنده یاد ببرک کارمل 

(۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۲، آلمان)


 

دست اندرکاران رسالتمندِ «اصالت» را ارج میگذارم!

 

آنچه در طول ویبسایت «اصالت» در جهتِ حفظ ارزش ها و آرمان های نهضتِ چپ تحت ایده های ارزشمند کارمل والاقدر انجام داده اند مورد تائید و تمجید قرار میدهم.

درین راستا خدماتِ رفقای سخت کوش و باسلِ این ویبسایت رفقا همت، استاد (صباح)، صارم، فضلی  و سایرین، با نبشته های ناب ماندگار، را میتوان برجسته ساخت و جهان سپاس و ارج بیکران گذاشت، زیرا:

در اوضاع و احوال کنونی که حاکم به اوضاع جهان است روال، وجدان و مسیر بعضی جریانات مترقی را مذبذب ساخته که در مراجعه به آنها جای شما و ویبسایت تان «اصالت» قابل ستایش است.

البته از مدتها قبل می خواستم تا فُرصت مساعد گردد و سطور فوق را برای تان یادآور شوم.

که امیدوارم به نشر آن مرا منت گذاشته تا در آینده سرآغاز همکاری های بیشتر فکری و مردمی در ویبسایت شما باشم.

با سپاس فراوان،

هادی مصدق غفوری،

تهیه کننده و نگارنده ی "برگ های از تاریخ رزمی و سیاسی کشور"

 اثرِ زنده نام ع. ع. ش. دگرجنرال محمد حسین خان هاشمی

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org