دوشنبه، ۵ سپتامبر ۲۰۱۱

 
مســـعــود «حـــداد»

 سوگــــند

مرا بآن یتیـــم بی سرپنـــاه قســــم

بآن معلــول بی دســت و پا قــسم

بـه آن دردهـای بــی دوا قســــم

به آن اشکهای طوفــان زا قســـم

به آن گــذشتـــگان دانـــا قــســم

به فــیلســــوف، ابن ســـــینا قــسم

مرا به نام نامی ات آریانا قسم

به کوه های سلیمان و بابا قسم

بـه دشـــت لاله زار لیلا قســــم

به صحرای سوزان بکوا قســم

                                                             می ستیزم با خصم تو:

                                                             ای میـــهن رنجـــیـده ام!

                                                             ای تـیر دشـمن خورده ام!

                                                              سرزمــــیـن افــــسرده ام!

سوگــند به اشکــهای بیـــوه زنانـت

به آن گرسنگان بی آب و نانت

به آن خیمه نشینان لا مکانت

سوگــــند به سرباز شهــیدانت

به جان باختگان بی نام و نشـانت

به آن آواره های بی خانمانت

                                                              می ستیــزم با خـصم تـو:

                                                              ای که هستی سال ها خفته بخون!

                                                              ای که خوردی زخم ناسور از جنون!

                                                              لیــک کردی دشمـنانت را ذبــون

سر زمــینـــم جــان مــن جــانان مــن

جــــایگاه عــــهد من، پیــمان من

هســـتی مــن روح مــن وجــدان مـــن

خاطـــرات شــعر مــن دیــــوان مـــن

حامل انــــدیــشــۀ خاقـــان مــــن

طـــرز فــکر کــفر مــن ایــمان مـــن

                                                              می ستیرم با خـــصــم تــو:

                                                             ای صـــاحــب آه و فـــغــان!

                                                              ای مـــهـد اســــنام بــتــــان!

                                                             ای مظـــهـر نـــور ایـــمـــان!

                                                             می ستیـــزم با دشـــمنـــت

                                                              با دشــمن مکـــار تـــو

                                                              با دشــمــن غــدار تــو

 

مســـعــود «حـــداد»

 ۲۷ مارچ ۲۰۱۱

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org