نذیر ظفــــــر

 

ماه مبارک صیام بر همه مسلمانان راستین مبارکباد و رحمت حق بر روزه داران باد.

 

صحبت صیام با شیخ

شیخ گـــفت دیــــدم بـه مه؛ آمــد صیام

گفتمش مـن دیـــــــده ام مــــاه تـــمـــام

گفت: مـــاه فیض، بــــاران خــــداست

گفتمش فیضِ خــــــدا بـــالای مــاست

گفت: فـــرض اش را ادا بـــایـــد نمود

گفتمش انـدر عـــــمل بــــــایـــد ستود

گفت: لب را بسته کن از خور و نوش

گفتمش: بـیـهوده مـیــداری خـــــروش

گفت: شــــایـــد تـــو مسلمـــان نیستی

گفتمش: استـم؛ تـــــو رهـبـــان نیستی

گـفـتـمش اول دلـــت را پـــــاک کـــن

سـجـده بر درگـاه حــق در خــاک کـن

بسته کــن لـب را ز طـعــن مـردمــان

حـــرف نـمـا می مــگو بـر ایــن و آن

نـــان مُـفت از بینوایــــان را مـخــور

بــر کسی تهمت مزن از بهر کــــفــر

بـــا تــکـبـر در ســـحر تمکین مــکن

وقت افـطـار خـوان خود رنگین مکن

وقت افــطــار فــکر کن بر هـر یـتـیم

کوچـــــی دارد در کـجـا بــاشد مـقـیـم

بیوه زن بــا چشم گریـــان در کجاست

سـفـره افطاری اش بــا غصه هــاست

تــسـبـیـح و عــمــامــه و رنــــگ ردا

کِی کَی میسر می کـنـد خواست خـــدا

خـــواندن قـــران صواب اکــبر است

بــا عمل هـر آیــه اش دُر و زَر است

مـن نمی گــویم کـه بــاشی بی نــمــاز

یـــــا نـگـیـری روزه از روی نــیــاز

فــــرض حــق را کـن بجا با احـتـرام

نــی بــرای عــزت و نــی بـهـر نــام

چــونکه دایم کاشف دلــهــا خــــداست

عـــزت و ذلـت بدست کــبـریـــــاست

از (ظــــفر) ای شـیـخ بشنیدی سـخـن

طعنه بر ایـن عــــاشـــق مسکین مزن

نذیر ظفر

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org