شنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۱۶     

     
            امین الله مفکر امینی

 

 

سخن فروشان!

 

این خیـل خران  را خــر کلان نـــــــگران اســــت

چون هر خری  به راه و رسـم خـود روان اســــت

نــی دل  پــر مهر و نــی گو شی  بــــاشد شــنـــــوا

حالــــت زار ز نبــــود ایـــن دو بس عـــــــیان اسـت

بیـــــداد ها را نــــی داد است و نی هـــــــــم علاجی

سـزای خود کـرده  را نی درد نی درمـــــان اســت

بــــازار سخن گرم  است به کوچـــه و بــــــــــازار

خریدار سخن  فروشان به هر جای فــراوان اســـت

سیاست شده دســــتور روز و همــــه  حیـــــــــرا ن

مرد م  ز این حـــالت، خسته  و گــــریزان  اســــت

خرسوار همـــه اســــپان تازی را ســـــــوار  انـــــد

گویـــی کـــه خـــدا نیز حامی چون کســــان اســــت

ای خلق  محکوم  مجویید وفــــــا ز نـــــــاکســــــان

جوییـــد کس که زیب اش بــا جوهر انسان اســــــت

حیف آن مُلک که حاصل رنج اش است قُوت دشمن

گر چون اســـت  دیده و  دل آتش  سوزان   اســــت

مفـــــکر مُلک آبــــــاد و ملتــــی است  با سعــــادت
کز وحـــدت  و داد خواهی در عمل نشـان   اســــت

تاریخ  نشان دارد ز همدلی هـــای نـــــوع  بشـــــــر

که خیر و رستگـاری  و صـلاح  پیـــوند آن  اســـت

 

01-09-2016

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org