یکشنبه، ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲

تقدیم به طبقۀ کارگرِ تنها طبقه ی تا آخر انقلابیِ جهان برای گرامیداشتِ کارگرانی که در آتشِ حرص و آزِ نظامِ سرمایه داری در کراچی و لاهور و . . . جان باختند. تقدیم به کارگرانِ انقلابی و کمونیست ها که در جهتِ نابودیِ نظامِ سرمایه داری هر روز بیشتر برای آماده کردن طبقۀ کارگر جهت سر نگونی نظام سرمایه تلاش و جانفشانی می کنند.

 

هیچ راهی نیست، جزء سوسیالیسم

 

(۱)

هیچ نجاتی نیست

هیچ چاره ای نیست

هیچ راهی نیست

          جزء

            سوسیالیسم.

 

این فریاد من است:

                   رفیق

                   خالق سوسیالیسم باش

 

                            * * *

 

                             (۲)

این فریاد من است

            از کراچی

              از لاهور

               از افریقا

                 از چین

                   از ایران

                    از . . . اعماق زندگی

 

سرمایه مرا

در شعله های آتش

حرص و آز خود سوزاند

 

این فریاد من است:

                  رفیق  

                  فریاد من باش          

 

                             * * *

                              (۳)

حرص

   حرص

     حرص سرمایه

     حرص سود

آتش شد

آتش زبانه کشید

در آتش سوختم

این خاکستر من است

خاکستر کارگر است

سیصد کارگر

     بیست و پنچ کارگر

             هزاران کارگر

 

در کراچی

    در لاهور

     در خاتون آباد

        در . . . جهان

 

این فریاد من است:

                 رفیق

                 فریاد من باش

 

                             * * *

                              (۴)

بهای جان من

    بهای زندگی دوستانم

پیش از سوختن

در گروه

     بهای درب خروج

          بهای پله فرار

           بهای لوازم اطفاء حریق

              بهای . . . بودن

                           که

در حسابهای بانکی

صاحب کار

انباشته شد.

     همچنان انباشته شد

                           ماند

                            ماند

                              و تا

سیصد کارگر در کراچی

    بیست و پنج در لاهور

                           دهها

                             صد ها

                                هزاران

در آفریقا

        در چین

           در ایران

               در . . . گستره جهان

 

در آتش حرص سرمایه

               حرص سود

خاکستر شدند

 

این فریاد من است:

                  رفیق

                  فریاد من باش

 

                                 * * *

                                  (۵)

خاکستر مرا

خاکستر دوستانم را

به باد

   به باران

      به آفتاب

          به رود ها

             به دریا ها

                 به نی زار ها

                    به . . . سبزه ها

                             بسپارید

 

این فریاد من است:

                   رفیق    

                   فریاد من باش               

 

                                     * * *

                                      (۶)

یاران من کجایید؟

 

این بوی سوختن تن من است

باد می آورد

نفس بکشید

          دهان

               گلو

                 سینه خود را

                    با آن پر کنید

 

این فریاد من است:

                  رفیق

                  فریاد من باش

 

                                   * * *

                                    (۷)

این خاکستر من است

به باد داده ام

        می آورد

سرمه چشم خود کنید

این بو

بوی نفسهای من است

این مزه

مزه گوشت تن سوخته من است

در آب

   در غذا

     بخورید

        بنوشید

          گوارایتان باد

 

این فریاد من است:

                   رفیق

                   فریاد من باش

 

                                    * * *

                                     (۸)

این هرم گرما

از حرارت سوختن جسم من است

از آن گرمای زندگی بگیرید

طعامی، از خویش ساخته ام

با لذت بخورید.

 

این فریاد

   این نعره

     صدای من است

با تن و جان

    بشنوید.

 

این فریاد من است:

                  رفیق

                  فریاد من باش

 

                                    * * *

                                    (۹)

دوستان

      یاران

با بوی سوخته تنم

     با فراز و فرود نفسهایم

          با هرم گرمای سوختن خویش

              با مزه

                  با فریاد و نعره های خویش

در

هوا

   آب

     یرگ و سبزه

          در نان

              در آواز

                  در نوای و . . . نی

به فکر و روحتان

     فرو می شوم

پیش از اینکه بسوزید

      پیش از اینکه خاکستر شوید

فریاد

      و

         نعره های

                   مرا

به غریو تندر سهمگین

         به خروش بنیان کن

              به نیروی سیل آسای توده ها

                              به فریاد جهانی کارگر

                                             پیوند زنید

 

این خواست من است:

                        رفیق

                        فریاد من باش

 

                                     * * *

                                     (۱۰)

یاران

    دوستان

            رفقا

                 ای

خالقان زمین

و هر آنچه در اوست

 

بر خیزید

      بر خیزید

           پیش از اینکه بسوزید

               پیش از اینکه خاکستر شوید

 

بر خیزید

غریو تندر شوید

        سیل آسا

              ساعقه وار

 

کارخانه ها

       شهر ها

           کشور ها  را

                  جهان را

                       تسخیر کنید

 

این خواست من است:

                       رفیق

                       فریاد من باش 

 

                                            * * *

                                            (۱۱)

بر خیزید

پیش از آنکه

حرص سرمایه

        حرص سود

ما را

     جهان را

           بسوزاند

              سوسیالیسم را بر قرار کنیم

 

این خواست من است:

                         رفیق        

                         فریاد من باش     

 

                                          * * *

                                          (۱۲)

هیچ راهی نیست

      هیچ چاره ای نیست

                هیچ نجاتی نیست

 

نجات ما

       نجات بشر

تنها

   و تنها

      در گرو

           سوسیالیسم است

 

این فریاد  من است:

                   رفیق

                   فریاد من باش    

 

                                           * * *

                                           (۱۳)

سوسیالیسم

    تنها راه نجات  است

                         رفیق:

خالق سوسیالیسم باش

 

این خواست من است:

                       رفیق       

                       خالق سوسیالیسم باش

 

 

 محمد اشرفی

۲۲ سنبله ۱۳۹۱

   

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org