ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 

 

احترامات خودرا به دست اندر کاران سایت «اصالت» به محترم فضلی صاحب تقدیم داشته موفقیت های تانرا در راه رسیدن به صلح و ثبات و پیروزی مردم افغانستان آرزو دارم . یک شعر پشتو را که به مناسبت هشتادمین سالروز تولدِ رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل سروده ام برایتان ارسال داشتم.

بنده یک تن از اشخاص دارای معلولیت و خطاط خطوط اسلامی میباشم و در گذشته افسر در قوای مسلح بودم اکنون که سایت «اصالت» را مطالعه مینمایم با دیدن تصویر رهبر مردمی خویش زنده یاد ببرک کارمل خورسند می شوم. مزاحم نمی شوم، منتظر تیلیفون تان میباشم.

غلام نبی "رنجبر" از شهر قندوز

 

ستر قهرمان رهبره

 

قهرمانی دی مبارک شه با ایمان رهبره

د افغانانو د ټاټوبی ستر انسان رهبره

ورځ چی تیریژی ستا تاریخ لکه طلا ځلیژی

ته دی تاریخ په زړه کی ژوند کوی قربان رهبره

ستا کارنامو کی د افغان اولس ارمان خوزیژی

د دشمنانو دی زړه وچول قهرمان رهبره

په توره شپه کی شوم را ویش قلم می واخیستله

نون القلم درته برات درکړی گران رهبره

دا څه چی وائی په درواغو د وطن دشمنان

د وطن مینه کی ستی شوی مسلمان رهبره

مسلمانان قلم را اخلی ستا تاریخ جوړوی

ددی اولس په غم کی مړ شوی نر افغان رهبره

تر اوسه پوری دا ویده وګړی ستا په قدر نه پوهیژی

بیدار اولس مبارکی د شهادت درکوی گران رهبره

یو خو د حق تپی رنجبر ستا د راستی ولیکل

دا حقیقت دی چی وطن دی د افغان رهبره

 

غلام نبی "رنجبر"