چهارشنبه، ۲۴ جون ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

گرداننده گان عزيز سايت پر محتواى اصالت بشما درود ميفرستم موفقيت هاى مزيد شما را در امر وظايف و مسووليت هائيكه عهده دار هستيد خواهانم .اينك نوشته مختصر خدمت شما گسيل شد اميدوارم در نشر آن همكارى نمائيد.

 

آيا در وجود طالبان

 فوتباليست صلح بوجود خواهد آمد؟

 

وقتى از فوتباليست هاى طالب نام ميبرم اشاره به طالبان افغانستان است كه توسط كله هاى انسان فوتبال بازى ميكنند نه فوتباليست هاى عزيز كشورم و يا بازيكنان فوتبال در عرصه بين المللى.

عوام فريبان ارگ نشين از سال ١٣٧١ هجرى شمسى بدينسو بخاطر تحكيم پايه هاى قدرت شخصى، قومى و قبيله ئى خويش، غارت و چپاول دارائى عامه همواره از همان نيرنگ هاى استفاده مينمايند كه توسط باداران اصلى شان از آنسوى مرزها برايشان گوشزد ميشود، محترم حامد (كرزى) ريس جمهور پيشين افغانستان بارها پاكستان را به عنوان كشور دوست و برادر خطاب ميكرد و طالبان را نيز برادر ميگفت، از همين رو چند روز قبل پشتيبانى خود را از روند مذاكره با طالبان فوتباليست اعلام نمود، ايكاش حامد (كرزى) احساس عالى وطنپرستى ميداشت ايكاش درد و رنج هموطنانم را احساس ميكرد و ميدانست كه آى اس آى پاكستان چگونه كشور را به خاك سياه تبديل كرد، يكى از مليونها جنايت آى اس آى در كشور ما كه تا كنون در هيچ رسانه انتشار نيافته قبرستان هاى شهر و ولايات افغانستان را از وجود مرده هاى كفن پوش تخليه نموده و استخوان هاى مرده ها را به پاكستان انتقال دادند، وقتى پاكستان بى رحم بالاى مرده هاى افغانستان ترحم نكرد چگونه ميتوان شفقت و مهربانى بالاى زنده هاى ما را از آى اس آى توقع داشت؟ و يا بدستور آى اس آى ريشه هاى درختان پسته به بهانه هاى مختلف به پاكستان انتقال داده ميشد همچنان صد ها طالب تروريست و دهشت افگن به فرمان حامد كرزى از محابس افغانستان آزاد شدند، حال چه شد كه حامد كرزى خواستار ملغى شدن پيمان امنيتى بين آى اس آى و رياست امنيت ملى افغانستان شده باز هم نيرنگ باز هم فريب و باز هم خاك پاشيدن بچشم مردم.

هر باري كه اين عوام فريبان تاريخ در پروژه هاى بزرگ دهشت افگنى بين المللى كه از جانب ايالات متحده امريكا راه اندازى ميشود سهيم ميشوند طبل صلح و مصالحه را با مخالفين بخصوص طالبان فوتباليست بصدا در مى آورند تا باشد هموطنان عزيزم را در انتظار جو لغمان نگهدارند كه هرگز ميسر نخواهد شد، حاكميت مملو از جنايت، خيانت و وطنفروشى حامد (كرزى) بپايان رسيد ولى اثرى از صلح و مصالحه در كشور ما ديده نشد شوراى نامنهاد عالى صلح جز زر اندوزى و تمويل طالبان كار ديگرى را به نفع صلح و ثبات كشور انجام نداد. حالا داكتر صاحب غنى مغز متفكر دوم جهان و داكتر عبدالله چنين سناريوی از قبل ترتيب يافته را پيش ميبرند كاري كه بيش از يك دهه توسط حامد (كرزى) صورت پذيرفت و باز هم از جنايات طالبان و آى اس آى چشم پوشى صورت گرفته روند مصالحه با طالبان را تحت نظر قدرت هاى بزرگ شيطان صفت گاهى در قطر، گاهى در ناروى، گاهى در چين، گاهى در ايران، گاهى در پاكستان، گاهى در دوبى و گاهى در جاى ديگر رهبرى مينمايند كه كوچكترين پيامد در خور وصف را ببار نخواهد آورد جز روسياهى و لكه ننگ ابدى بر دامانشان چيز ديگر را نميتوان تصور كرد. حال مسأله بر سر آنست كه اين هيأت هاى عالى رتبه دولتى، پارلمانى و شخصى چون انورالحق (احدى) پير جادوگر و استخاره گر سيد اسحق (گيلانى) قطب الدين (حلال) قيوم (كوچى) كاكاى محمد اشرف (غنى)، مولوى عطا الرحمن (سليم) وحيداله (شهرانى) و در نشست اسلو خانم شكريه (باركزى) و خانم فوزيه (كوفى) كه بنماينده گى از خود و خانواده هاى خود باب مذاكره را با طالبان فوتباليست باز نموده اند آيا از طالبان جلاد چنين پرسش هاى ذيل را بعمل آورده اند يا خير؟

١- طالبان فوتباليست! شما كه سر از تن مردم بى دفاع كشور ما جدا نموديد و با آن كله هاى انسانها مسابقه فوتبال را بين خود راه اندازى نموديد در مسابقات بعدى تان باز هم توسط كله هاى انسانها ادامه ميدهيد يا خير؟

- ما شنيديم كه در فاينل از كله هاى داكتر عبدالله و داكتر اشرف (غنى) استفاده بعمل مى آوريد درست است؟

٢- طالبان دهشت افگن! شما كه بيش از يكصد هزار انسان بيگناه را در حملات انتحارى و انفجارى تان به شهادت رسانيديد در مقابل بازمانده گان آنان چه جواب داريد؟ و اگر اقامه دعوا بالاى شما صورت گيرد به ميز محاكمه حاضر خواهيد شد؟

٣- طالبان تجاوزگر! شما كه در زمان حاكميت خشن و استبدادى تان با ده ها خانم معصوم در محبس قندهار تجاوز نموديد و حتى در سطح بين المللى از طريق راديو بى بى سى پخش گرديد چرا به چنين عمل غيرانسانى و غير اسلامى توسل ورزیديد؟

٤- طالبان فوتباليست! شما كه يك دختر معصوم و زير سن را در مكرويان سوم ميخواستيد به وى تجاوز كنيد دخترك از طبقه چهارم خود را بپائين انداخت و جانش را بحق سپرد شما در مقابل والدين آن چه پاسخى داريد؟

٥- طالبان فوتباليست! بتهاى باميان كه قدامت تاريخى بيش از دو هزار سال را داشت توسط شما ويران گرديد چه خصومتى با اين بتها داشتيد؟

٦- طالبان جلاد! شهيد دكتور نجيب الله رئيس جمهور افغانستان طراح مصالحه با شما و هم فكران تان كه توسط دستان ناپاك شما به شهادت رسيد سرنوشت روساى جمهور فعلى كشور در آينده چنين خواهد بود يا خير؟

٧- طالبان تجاوزگر! زنان و دختران جوان شمالى را كه با خود برديد و به آنها تجاوز نموديد چه گناهى داشتند؟ آيا در اسلام چنين چيزى مجاز است؟

٨- طالبان! شما كه بخاطر گرفتن قدرت مى آیيد نه بخاطر صلح، ميخواهيد در حكومت به اصطلاح وحدت ملى سهيم شويد مردم كشور ما تصميم قاطع دارند كه شما را بدون حكم محكمه نظر به مشهود بودن جنايات تان به اشد مجازات محكوم نمايند حاضر خواهيد شد؟

٩- طالبان! شما كه در افغانستان قتل و كشتار مردم بيگناه را به راه انداختيد يك گروپ هستيد؟ تحت يك رهبرى؟ و يا چندين گروپ هستيد تحت رهبرى كشورهاى مختلف؟ اگر با شما مصالحه صورت بگيرد مشكل ديگر گروه هاى تروريستى تان چگونه حل خواهد شد؟

١٠- طالبان متعصب! شما كه مليونها جوان، نوجوان و طفل را از رفتن به مكتب محروم ساختيد از نظر شما با دين اسلام مغايرت دارد؟

١١- طالبان! شما در زمان حاكميت تان كوچكترين كارى را به نفع مردم كشور ما انجام نداديد كه مطابق دين اسلام بوده باشد جز خيانت و جنايت دليل آن چه بود؟

١٢- طالبان! كاريزها و چاه هاى كوهدامن زمين چه گناه كرده بودند كه همه را مسدود ساختيد؟ همچنان درختان مثمر و غير مثمر را قطع نموديد؟ ميشود كمى توضيحات دهيد؟

١٣- طالبان! شما فلم اسامه را كه از ساخته هاى سينماگران كشور ما است تماشا نموديد؟

اين فلم را يكبار تماشا كنيد مشت نمونه خروار از جنايات نا بخشودنى شما در آن انعكاس يافته است.

١٤- طالبان جلاد! از آغاز قتل و كشتار مردم بيگناه كشور ما بخصوص قتل عام مردم قريه قُل محمد مزار شريف تا كنون چه مقدار سلاح و پول از آى اس آى بدست آورديد؟ و دستهاى ناپاك تان بخون چند صد هزار نفر كشور ما آلوده است؟

١٥- طالبان! خواجه بشير احمد(انصارى) در رساله خويش بنام مذهب طالبان شما را خوارج معرفى نموده و مردم كشور ما شما را به عنوان تروريستان، دهشت افگنان، نوكران آى اس آى و قاتل خويش ميدانند شما به كدام دليل دوباره در قدرت سهيم ميشويد؟

در سوال اَخر چنين جواب ارايه ميدارد:

گر ضرورت بود روا باشد- گر جنايت كنيم ثواب باشد.

بدين لحاظ خيانت و جنايت از نظر طالبان يك ثواب است. هزاران سوال تكان دهنده ديگر به آدرس يوزپلنگ هاى وحشى (طالبان فوتباليست) وجود دارد كه مو در بدن انسان راست ميشود اما لاجواب، جواب فقط يكى است يا در بند زنجير آى اس آى پاكستان يا قتل و كشتار مردم افغانستان.

بر تواضع هاى دشمن تكيه كردن ابلهيست-

كه خم خم رفتن صياد بهر قتل مرغان است

به بيان استاد گرامى استاد صباح،

وطن خود را از اين بد تر نديده

چنين بى حرمتى ديگر نديده 

هر آنچه ديده از دست مسلمان

كه تا امروز از كافر نديده

در پايان ننگ و نفرين باد بر آنانيكه با جلادان حرفوى قرن و با آنانيكه توسط كله هاى بريده شده انسانها فوتبال بازى ميكنند بدور ميز مذاكره نشسته يكبار ديگر جنايت و خيانت ديگرى را ثبت تاريخ افغانستان مينمايند.

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش

15.6.2015

 

 

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.