پنجشنبه، ۲۸ اگست  ۲۰۰۸

تقـدیـم  بــر روان شهدا
 

        لالــه از خون شهیــد نا مراد آیــد بــرون

                                        یا گل سرخی زان دشت و دمن آیـــد برون

        کی شـود یارب که بینم میهنم دور از نزاع

                                       از چمـن این کرگس و زاغ و ذغن آیــد برون

        گــرچه دورم از هوایش آرزو دارم مدام

                                       لطف کن یارب که دشمن از وطن آیــد برون

        لشکــر بیگــانه دارد میـل تسخیـــر تـرا

                                      می رســد آن روز بینـم بی کـفـن آیــد برون

        سبز باشد چوب خشک اش چون نهال تازه یی

                                      وز کنــار صخــره و سنگ نستــرن آیـــد برون

        ای وطن در آسمانت پـر نزد شــاهین و باز

                                     ورنه امروز، خیـل زاغان از چمن آیــد برون

        هموطن، ای ملت گیـرمانده درین ماجـرا

                                    هر کــه باشـد دشمنت جانـش ز تن آیــد برون

        آرزو دارد (فعــال) پـایـان بینــد درد تــو

                                   از مزار خفته گــان، مشک و ختــن آیــد برون

 

                              تاج محمد ( فعــال)

 

 

خطاب به دشمنان مداخله گر و صاحب غرض

 

بخـون رنگین وطن دارم

 

مپرس از من زبان شعلــه در متــن ســخن دارم

                                   زجــور نا مــرادی هـا، شکـایت را نه من دارم

تمــام حاصـل عمــرم بـــدادم عـاقـبت از کف

                                  زنیـرنـگ سیــه امروز، دریغا کشت و خون دارم  

مزن سنـگ جفا دایـم شرارت پیشـه ی بدنـام

                                  ز تـوفــان حــوادث، کشتـی درلای و لجن دارم

بگـوئیـد دوستان از من رقیبــم حال خود داند

                                  که من فرزنـد آن افغان بخون رنگین وطن دارم

زنـام نــامـــدارانــم جهـان در لــرزه می آیــد 

                                  کنــون از ظـلمت دوران هــزاران بی کفــن دارم

بیـا ای همـوطـن ، ای ملت افتـاده و بی نـان

                                  بسـوزیـم کاخ جـلادان کـه من طرح نـویـن دارم

الهی از تـو میخواهم که دشمن سرنگـون بـادا

                               سرش برسنگ و تن بر خاک سزایش را همین دارم

حـدیث نـا امیدی ها بـه دیــوانــم نمی گنـجــد

                               کــه میـهن در سکوت است و من ذکـر زمیـن دارم

              (فعــال) در عهـد و پیمانـم چـنان مردانـه می نازم

               چــو مجنـون عاشــق لیلی نـه ســودای کمین دارم

 

تاج محمد ( فعــال )

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

  

 

www.esalat.org